Disse sidene er historiske. De dokumenterer en aksjon for å redde Soon i 2005.
Vi tapte. Det er håpløst og vi gir oss ikke.

Prøv vår elektroniske klage-lager!

Vestby kommune har dessverre gitt rammetillatelse fil COOPs brygge-blokker i Son. Tillatelsen er innklaget til Fylkesmannen i Oslo og Akershus som nå behandler klagen. Vi ber deg skrive brev til Fylkesmannen der du sier hva du mener. For å hjelpe deg i gang har vi satt opp en elektronisk klage-lager. På denne siden kan du taste inn ditt navn, adresse. På den neste siden får du et utkast til brev som du kan endre etter behov og legge inn dine egne argumenter. Deretter må du selv skrive ut, signere og sende brevet til Fylkesmannen. Det hele tar bare noen minutter og du vil føle deg litt bedre etter at du har sendt klagen! (Vi anbefaler å skrive brev på papir, men du kan også sende epost til Fylkesmannen.)

Navn
Gateadresse
Postnr/Poststed