Disse sidene er historiske. De dokumenterer en aksjon for å redde Soon i 2005.
Vi tapte. Det er håpløst og vi gir oss ikke.

Fundamentet bygges nå:

COOP vil ha dette:

Det finnes alternativ:

Hva vil du ha?

Fra COOPs verdikompass: I Coop skal medlemmenes innflytelse, medarbeidernes synspunkter og en aktiv dialog med omverdenen, være med på å forme vår virksomhet... I Coop viser vi omtanke for mennesker, dyr og miljø, og arbeider for en bærekraftig samfunnsutvikling.

Klippet fra Østlandets Blad:
—Hva med den miljømessige profilen dere markedsfører dere med. Rimer den overens med utbyggingen i Son?
—Den profilen du sikter til, gjelder den maten vi selger. Den har ingen ting med utbyggingen å gjøre.

Bjørn Kløvstad, informasjons­direktør i Coop NKL: Vi akter ikke å endre verken volum eller utseende, selv om kritikken har vært skadelig for Coops rennomé. Nærmere jul vil vi ta kontakt med Soon og Omegns Vel for å høre om det er noe vi kan gjøre for Son.
Ivar Gudmundsen, leder Soon og Omegns Vel: Et søtt tilbud, men nei takk

Erling Okkenhaug i Allgrønn: Vi er inne i mange byer rundt om i Norge, men det som skjer i Son er kanskje noe av det groveste vi har sett. Vi mener at det som skjer er så umoralsk og brutalt at det bør komme en folkereisning mot dette. Det er patetisk av Coop å ikke kvalitetssikre slik at prosjektet følger bedriftens egne visjoner og profil. Stedstilpasning handler om det psykososiale miljøet og omsorgen for mennesker.

Uttalelse fra velforeningene i Sonområdet: Med den utbygging som det nå legges opp til, er vi redd for at Sonsområdet fratas mulighetene for å opprettholde de kvalitetene området gjennom årtier er kjent for, og som på begynnelsen av 1990-tallet førte til at Son tettsted ble utpekt som ett av de mest verneverdige tettstedene i landet.

Advokat Helge Skaaraas i vurdering av klage: Det beste for alle parter burde være at man går inn i en ny reguleringsprosess på fritt grunnlag hvor hensynet til samråd og medvirkning blir bedre og korrekt ivaretatt.

counter free hit invisible
Print CSS Printing a book with CSS: boom Håkon Wium Lie Håkon Wium Lie Håkon CSS Printing CSS Print Herik Ibsen skuespill