Tilsammen 1811 personer har signert det elektroniske oppropet.

NavnAdresseKommentar
Toini Røtterud Marenstien 4, 1555 Son Her er det snakk om en total ødeleggelse av en helt unik liten perle i Oslofjorden. Det planlagte byggeprosjektet vil for alltid endre det visuelle tyngdepunktet i bygda, og fremstå som helt dominerende i bildet. Ikke i noe annet land jeg har vært i, har jeg sett en slik arrogant og respektløs holdning til den eksisterende, lokale byggestil som vi nå etter hvert finner mange grelle eksempler på rundt om i Norge. Stopp galskapen.
Ivar Gudmundsen Fjellstadbakken 20, 1555 SON Som leder av Soon og Omegns Vel ser jeg COOP's planer som miljøødeleggende. Vellet har påklaget saksbehandlingen, og regulerings- og byggesaken ligger nå hos fylkesmannen til avgjørelse. Vellet har startet sin egen underskriftskampnaje i Son, og denne elektroniske kampanjen vil bli til stor støtte og blir det som forhåpentlig gjør at COOP begynner å tenke seg om og stoppe sine kyniske byggeplaner. De eneste tårene vi da vil felle i Son, er gledestårer.
Steinar Tangerud 1555 Son Coop's byggeplaner har gått ut på dato i likhet med Coop Megas ferskvarer i Ås. Slike næringsdrivende ønsker vi ikke i Son.
Jørgen Skille Arnebråtveien 81G
Hans Kolstad Stoklundvejen 28, 9940 Læsø, Danmark Utbyggingen vil skjemme Son både estetisk og naturmessig. Den innebærer ingen verditilføring til Son, men er et eksempel på en innsnevret og bakstreversk miljøtanke, hvis negative konsekvenser fremtiden vil måtte bruke store ressurser på å fjerne, ressurser som kunne bli brukt til annet og verdiskapende arbeide.
Hanne Kristoffersen Oslo Dette blir en grenseløs ødeleggelse av Son. Trist for både nåtid og ettertid.
Tone Wien Asker Nok er nok. Alle har vel et forhhold til diverse redselsfulle og billige coop bygg rundt i Norge. Son er en bevaringsverdig perle som jeg er innom jevnlig. Skadene ved å ødelegge slike miljøer, er i praksis irreversible. Jeg vil at også mine barn skal ha gleden av å oppleve Son, og det teller uendelig mye mer enn at coop blir rikere
cf wesenberg Vetby Dette er bare helt bort i natta. Arkitekter og eiere bør reise til Paris og lære av et folkeslag som har kultur. Dette er et vikingetokt inn i folkets ptzza grandiosa hjerter
Jens Petter Nilssen Tangengt. 26b, 4950 Risør
Robert Sannes Damstredet, Oslo Bygde- og tettstedsnorge har en trist tradisjon på å bli estetisk rasert. Jeg ønsker velkommen krefter som bryter med apatien og som ser at estetikk og etikk bør være sider av samme sak.
Arnstein Staverløkk UMB Stans utbyggingen. La Son bevare sin landlige fasade!!
Rune Kongsro Oslo
Morten W. Krogstad Kvernfaret 12, 0383 Oslo På 1960- og 70-tallet var den gamle kooperasjonen helt rabiate og herjet hensynsløst overalt over hele landet, nesten uansett hvor de slapp til. Men utpå 80-tallet ble det litt bedre, og vi kunne registrere en rekke steder hvor de bygget med større omtanke for den stedlige karakter, både med hensyn til plassering, dimensjonering og fasadeutforming. Men nå later det til at de faller tilbake til sin gamle brutalisme og hensynsløshet. De burde skamme seg. Morten W. Krogstad
Geir Tandberg Steigan Briskeby Man ble visstnok lovet "Bryggen i Bergen" eller noe lignende... Men COOPs prosjekt ser ut som alle andre prosjekter for tiden. Dette er en del av en omfattende og ødeleggende trend - som COOP kan bidra til å snu!
Dagfinn Eckhoff Sofies gate 16, 0170 Oslo Det er på høy tid at COOP utformer en alternativ strategi for stedsutvikling, hvor målet er å styrke istedenfor å rasere
marianne leisner Ødekjære, 3145 Tjøme Vi ønsker å stanse en gigantutbygging i strandsonen på TJøme, og har fremmet et alternativ. Prosjektet på Son har mange likhetstrekk, selv om det er forskjellige brukergrupper. Disse voluminøse byggeprosjektene er gått ut på dato og vil fremstå som en spøkelser i neste generasjon.
Kari Michelsen Skolegata 25 B, 4790 Lillesand Det går ikke an for en kommune å tillate slik vandalisering av sitt eget bosted. Kan man ikke tenke på annet enn profitt?!
John Enstad Løvås Skogveien 22, Ås
Toralf Sandåker Tønsberg
Arild de Lange Nilsen Arendal
Bjørn Sivertsen 6856 Sogndal
Dag Inge Larsen Disse byggeplanene er jo virkelig en skandale for Vestby kommune.. Soon er jo en av de få bevarte perlene fra en viktig periode med skipsfart og trelasthandel. Her må staten gripe inn og stanse dette. Drøbak, Soon og Åsgårdstrand er tre flotte perler med viktige kulturminner.
Eivind Røhne Skårer terrasse 19, 1473 Lørenskog
Ronnie Johanson Oslo
Eivind Németh Sarpsborggata 14A
Sigrid Tveiten Strandgt. 9, Son
LIne Wandreås Sarpsborggata 14A
Anders Henriksen Sørum
Frederica Miller Nesodden COOP er en forbrukereid kjede (jeg har selv medlemskap) og må derfor ta spesielt vare på lokal miljø. Jeg blir sjokkert av at de ikke i større grad tar hensyn til lokalmiljø OG bærekraft i sine prosjekter. Jeg har nær kontakt med et annet prosjekt på Røa hvor de heller ikke tar nok hensyn til dette.
Christian Sømme Astrids vei 2 b, 0276 Oslo Som eier av Coop må jeg bare beklage dette overgrepet mot lokalbefolkning og -miljø i Son. Slik er det dessverre mange ganger at administrajoner ikke skjeler til eiernes interesser, men er egenrådige. Vi eiere er jo selvsagt mer langsiktige enn en administrasjon, dessverre, det er vi som har formet Forbrukersamvirket over lang, lang tid. Det er neste som om man kan undres over om Coop virkelig er "litt mitt" eller egentlig bare administrasjonen sin. Jeg vil oppfordre Coop til å ta kontakt med sine eiere i Son og følge deres ønsker. Dersom jeg skulle være alene om å gå i mot prosjektet, så må jeg selvsagt bøye hodet for dette.
Lene Stangebye Geving Meieriskaugveien 12, 1912 Enebakk
Michel Morier Strandvn. 17, Mjøndalen På grunn av sånne mennesker vil naturen forsvinne fullstendig en dag. Og naturen er det eneste som gjør Norge et vakkert land, en gave som vi ikke måtte betale for.....
Per Hoffmann Roald Amundsens vei 92 1420 Svartskog.
Magne H. Svendsen 0490 Oslo
Dag Andersen Oslo/Hvitsten Utformingen av norske tettsteder er en nasjonal ulykke og Samvirke/COOP har vært av de aller mest bevisstløse pådriverne i denne utviklingen. Son er en unik liten urban perle i norsk sammenheng, stedet representerer nettopp den"landsbytradisjonen" vi så sårt mangler i Norge. Dersom COOPs prosjekt blir bygget, vi det bli stående som et faglig og politisk referanseprosjekt til skrekk og advarsel i generasjoner fremover.
Anne Horn Klostervn. 15, 1556 Son Ja! Hele havneområdet, og dermed hele Son berøres av COOPs arbeider. Det er Vestbypolitikernes ansvar. Men COOP-medlemskapet mitt gjennom mange år, må jeg revurdere.
Katrina Vrebalovich Oslo Coop må respektere bygningene rundt seg og skape noe inkluderende og vakkert som styrker tilhørigheten
Anne Marie Beck Nittedal Ta hensyn til tradisjoner i nabolaget
Jan Erik Vold Stockholm Pytt pytt, en ødelagt by, vi har da fler!
Pål Steigan Oslo
Kristin Jahnsen Sinsenterrassen 8 0574 Oslo I tillegg til de øvrige momentene er det viktig at tettstedene langs kysten i Akershus fortsatt beholder sin egenart også sett fra sjøen. Den store sammenhengende utbyggingen gir en målestokksforrykning som er svært uheldig. Den vakre innseilingen vi har i Oslofjorden vil bli ødelagt av denne utbyggingen som bryter med stedskarakteren.
Andreas Tanberg Kragerø
Liv Opsahl Grunerløkka, oslo Coop kan like godt kjøpe en stor gravstein med Son på. Det er som å kappe av sine egne ben.
Johan M Røsjø Falch/Vår gård ba Østby gård, 1878 Hærland
Tom Berby Oslo
hcaakre sagaveien 7, son stans voldtekten av son
Paul Hegge Oslo
Frode Svane Radiovn. 25, 0884 Oslo Hølen elva og dens munning, en av de viktigste stedskvalitetene langs denne delen av fjorden. Et av få elveløp som munner ut her. Beskrivelsen av Hølen elva kjenner vi også fra Nils Kjærs maleriske epistler. Vi som er glade i Son og området rundt, og som besøker dette stedet ofte, har ikke særlig mer å komme hit for om dette dårlig gjennomtenkte prosjektet realiseres!
Audun Engh Oslo Denne typen blokkbebyggelse er som et dødelig virus som ødelegger gamle tettsteder langs hele kysten.
Audun Engh
Else Rønnevig Sandsmyra 9
Håkon Sivertsen Skolegata 25 B, 4790 Lillesand
Ola H Fjeldheim Ullensaker, Akershus
Astrid Svensen Oslo Ikke kopier tragedien i Arendal (Kulturhuset og Arena-senteret) Behold bygningsmassen i riktige proporsjoner! Lær av andres feil.
Ole Wille Molde Alt for dominerende - det overtar alt - stakkars Son Rema 1000 har gjort det samme i Molde og folk er veldig misfornøyde. Mange har mistet utsikten og sjøsiden er omgjort til parkeringsplass. Nå må ikke Son gjøre det samme.
Laila Grastvedt Wiese Eidsvoll
Ole Henrik Christensen, arkitekt Oslo Stedsfremmed, plumpt prosjekt som ikke tar Sons sjel på alvor. Coops prosjekt kunne vært hvor som helst. Trist.
Rune Lilletun Tromsø Coops målsetting bør være å være flinkest til å lytte til kundene og folk generelt. I tillegg bør de bli flinkest i å tilpasse sine bygninger til omgivelsene.
Er det et tettsted, bør de ivareta tettsted-følelsen. Er de på landet bør de gjenspeile den landlige følelsen, er de på et tettsted bør de gjenspeile atmosfæren også der. I en by, kan de ivareta by-følelsen - dog med varm design. Autoritære bygninger med kalde fasader hører ikke hjemme i et demokratisk, men akk så kjølig samfunn/land. Dersom ledelsen av slike konsern virkelig ønsker et samfunn der folk trives, bør de kort sagt gjenspeile det i sine svært så synlige bygningsmasser.
Ann Kristin Engebakken Eugenies Gt 7, Oslo
Bjørn Heck Brevikveien 47, 1555 Son
Vivi Greta Heck Brevikveien 47, 1555 Son
Yvonne Pettrem Oslo
Bjørn Monsen oslo Son trenger småbybebyggelse
Per Ugland Oslo
Siv.ark. MNAL Jørn Skaare Barnålveien 5, 0198 Oslo
Dag S. Gulbrandsen Thorvald Meyers gate 23 A 50-tallsblokker i Son!? Fyterakkern!!! At coop er fanasiløse, kan man også se i deres anonsering for gule priser!!!
Fredrik Qvale Oslo
Morten Heck Brevikveien,Son
Børre Angelstad K. Stubsv. 4. 2010 Strømmen B. Angelstad
Randi Gerd Øverland 0275 Oslo Jeg er nettopp blitt medlem i COOP fordi de har laget en vellykket Mega- butikk i eksisterende bebyggelse i mitt nærområde. Dette rettferdiggjør ikke voldtekt andre steder. COOP - følg egne mål!
Carsten M.Pedersen Oslo11
Anita Mørland Arendal
Erik Duncan Bergen Dette er miljøkriminalitet i strandsonen. Stopp dette nå.
Alan Hedegaard Petersen Brentemogate 18, 4790 LILLESAND COOP har glemt hvor de kommer fra - folket! COOP har utryddet seg sjøl i Lillesand(jeg handla alt på COOP da de var i Lillesand!)
Sverre Stoltenberg Bergstien, Oslo
Espen Torhaug Måltrostveien 3, 1555 Son
Ellen Dalen Oslo
Monica Andresen 1555 Son
Ivar Gudmundsen Fjellstadbakken 20, 1555 SON Som leder av Soon og Omegns Vel ser jeg COOP's planer som miljøødeleggende. Vellet har påklaget saksbehandlingen, og regulerings- og byggesaken ligger nå hos fylkesmannen til avgjørelse. Vellet har startet sin egen underskriftskampnaje i Son, og denne elektroniske kampanjen vil bli til stor støtte og blir det som forhåpentlig gjør at COOP begynner å tenke seg om og stoppe sine kyniske byggeplaner. De eneste tårene vi da vil felle i Son, er gledestårer.
Harald O. Osvold Postboks 93, Smestad 0309 oslo
Carsten Gnutzmann Vestsolvn. 4, 1555 SON
Bente Heuch
Anne L. Steen Granlia 3, 1555 Son Synes det har vært trist på tomta der det bygges nå, men coop- bygget blir alt for voldsomt for lille Son. Jeg tenker mye på økningen i trafikk på en allerede tungt overbelastet vei. Lykke til med aksjonen deres.
Bodil Risbråthe Hollandveien16, 1555 Son
Olav Eggesbø Strandgt 19, 1555 Son
Lars Arne Frostad 1555 Son
Nils Riisnæs Almeveien, Son Dersom jeg husker riktig er bygging i strandsonen en fanesak for våre folkevalgte. Kommunens velsignelse til COOP`s prosjekt gir vel ordet inkonsekvens en ny betydning. I Moss avis den 26 oktober kan vi på side 20 lese om en hytteeier på Kjøvangen som må rive store deler av sin eiendom, fordi det er foretatt utbyginger i strandsonen (jusen her skal jeg ikke begi meg inn på). Argumenet er at Vestby kommune fører en restriktiv strandsonepolitikk! På motsatt side, side 21 kan vi lese om et meget omtalt boligprosjekt som oppføres, ja nettopp i strandsonen. Logikken er herved etterlyst! For de jeg kjenner som har flyttet til Son i den senere tid har valget av bostet blitt tatt på bakgrunn av de verdier Son har som tettsted. At så mange kategorier av "Soninger" engasjer seg i denne saken er et klart tegn på et sterkt ønske om at disse verdier skal videreføres. Verden går sin udiskutable gang, men la oss være enige i at alle har det best dersom vi har omgivelser vi kan leve i harmoni med. Kjære COOP, still deg selv et spørsmål: Ville du bygget en bunkers i din egen hage?
Anne Mauseth Oslo Fy coop, dere må bygge mindre. Ikke ødelegg utsikten vår.
Svein-Harald Strand Skoleveien 2, Posbtoks 160, 1555 Son
Kari-Anne Slettjord Fjellstadbakken 20, 1555 SON Ut med COOP! Inn med kystkultur, miljø og trivsel!
Esben Keim Jar
Enrique Perez-Terron 1362 Hosle Dette er ganske ufattelig. Hvor er medlemmene? Hvor er kommunen? Her må kommunen sette foten ned. Har vi da intet lært siden 60-tallet?
Runar Lund kullebunnveien 1 coop følger ikke sine egne regler som er nedfelt i deres verdigrunnlag .dette er overkjøring av "makta" mot mannen i gata
Svein Holtan Orelia 1, 1555 Son
Tom Braaen Son
Jørn Solberg Skoleveien 19 3121 Tønsberg Nå må vi tenke oss om før vi bygger enda mer i strandkanten, det finns andre alternativer.
Toini Røtterud Marenstien 4, 1555 Son Her er det snakk om en total ødeleggelse av en helt unik liten perle i Oslofjorden. Det planlagte byggeprosjektet vil for alltid endre det visuelle tyngdepunktet i bygda, og fremstå som helt dominerende i bildet. Ikke i noe annet land jeg har vært i, har jeg sett en slik arrogant og respektløs holdning til den eksisterende, lokale byggestil som vi nå etter hvert finner mange grelle eksempler på rundt om i Norge. Stopp galskapen.
Trond Flesjø Våler Hvor skal denne grådigheten ende? Det ser ikke ut til at det finnes hemninger hvis det er mulighet for å tjene noen kroner. STOPP DE GRÅDIGES RASERING AV NÆRMILJØENE!
Kristian V. Østbye Olav 5 gt. 4, Oslo Soningene bør bestemme dette i større grad selv, da Son historisk ikke er en del av Vestby kommune. Son har ikke så mange reserveområder og ta av, det er å "kvele" tettstedets egen utvikling å legge opp til dette. Kiwi er nok, befolkningsgrunnlaget er ikke større, og vil heller ikke i overskuelig framtid bli det.
stig goplen Oslo
Anne-Lise h. Viksten 1415 Oppegård Son er en unik perle i Follo, hvor det er et unikt småhusmiljø som må tas vare på og ikke ødelegges med disse massive blokken som stenger åpenheten ned til sjøen.
Siv Holthe Krogh Stokkandveien 33, 1555 Son
Johan Chr. Hovland Glassverkveien 4a, 1363 Høvik Son er et av de etter hvert færre og færre sarmerende stedene langs kysten. Vi har sett flere steder bli ødelagt, eks. Nevlunghavn. La ikke Son bli det neste.
Grethe Kleven Tømmeråsen 8 1555 Son
Grethe Kleven Tømmeråsen 8 1555 Son
Mathias Friis Høvik Soon, Detroit
André Frøystadvåg Marenstien 4, 1555 SON Ja, dette ødelegger estetikken i Son for all framtid; her blir Son offer for et flertall i kommunestyret som anser økonomisk vekst i et samfunn som den eneste sanne vekst...
Nora Waldem Blåveislia 2, 1555 Son
Terje Waldem Blåveislia 2, 1555 Son
Finn H. Spone 1555 Son
Odd Kristian Myklebust Hollandveien 1, 1555 Son Jeg registrerer at Coops informasjonssjef mener at Son mangler enhetlig særpreg. Jeg er ikke enig i dette, men i den grad vi har bygningsmasse som avviker så vil i alle fall Coops planlagte bygningsmasse sørge for at dette avviket blir drastisk forverret.
Salima Fjeld 1555 Son
Anne Gravdahl Glimmerveien 25, Son COOP bygger for høyt. Jeg ønsker meg en butikk på Sletta! Det holder, takk!
Svanhild Larsen Skoleveien 16, 1555 Son
Mads Opsahl Hestestien 8, 1555 Son
Hilde Kjølberg Vestby
Jon Gudmundsen 5143 Fyllingsdalen
Guro Havrevold Kråkerøy
camilla damengen måltrostveien 10, 1555 Son
Per-Henning Lie 1555 Son
Birgit Maakestad Enghaug Skutebaugveien 21, 1555 Son
Lisbeth R Son
Jostein Eidesmo Sagaveien 8
Fredrik Holst Granittvn. 19 Det er jo ikke bare Coop som bør klandres her. Det er jo også kommunen. At de ødelegger særpreget i Son er det liten tvil om. Det finnes mange steder hvor slike bygg kunne settes opp uten at det hadde skapt negative reaksjoner. Men mitt i Son, Østlandets Sørlandsperle. Hvorfor tror man Son har fått nettopp dette kallenavnet? Ikke på grunn av trange gater og gamle hvite hus. Selv om vi lever i en nyere tid, finnes det da muligheter for å bygge i tråd med eksiterende bebyggelse. Jeg kjøper ikke noe der om dette fortsetter i samme stil, det er i hvertfall garantert. Jeg vil også oppfordre andre til å benytte seg av Ola i steden, selv om hans parkering politikk gikk over streken. mvh Fredrik
Einar J. Berntsen Rådyrveien 23, 1555 Son Dersom Coops planer for Son havn nord realiseres vil det inngå i en rekke av prosjekter som forringer våre samfunn. Planen har ingen respekt for tradisjon og historie, - og er ingen form for samfunnsmessig og arkitektonisk nytenkning. For Son vil prosjektet være en katastrofe
Ragnhild Bogstrand Gartnerveien 20, 1555 Son
Steinar Tangerud 1555 Son Coop's byggeplaner har gått ut på dato i likhet med Coop Megas ferskvarer i Ås. Slike næringsdrivende ønsker vi ikke i Son.
Wenche Lundh Skaugstad Hegreveien 28, 1555 Son
Ragna Tangerud Stokkandveien 27, 1555 Son Mitt medlemskort i COOP vil bli tilbakelevert. Jeg ønsker ikke å være medeier i et så vanvittig prosjekt.
Trygve Olsen Vestby Har bodd i Vestby hele livet, har derfor og ett godt forhold til Soon, desverre er denne idyllen i ferd med å ødelegges, COOP bygget er bare en ny spiker i kista!
Drude Berntsen Rådyrveien 23, 1555 Son
Eunice Ajambo c\o Berntsen Rådyrveien 23, 1555 Son. sprawl is never a good thing!
Trine-Lise Gjesdal Von-der-Lippesgate 15 A
Nina A. Hauge Son
Ruben Nordahl Sagaveien
Son 1555 Norge
Marianne Grøtte Oslo Alternativet vil i mye større grad tilpasse seg den spesielle atsomsfæren i Son, dette er ikke stedet å bygge gigantblokker!! Stå på, ikke la dem ødelegge Son!
Anne Kristine Fronth Stene Kapellveien, Son Coop ødelegger nærmiljøet mitt. De har igangsatt et prosjekt i Son som er fullstendig ute av proporsjon i forhold til stedet. Dette byggeprosjektet er usedvanlig ufølsomt i forhold til Sons egenart og størrelse. Det er også særdeles ufølsomt i forhold til Sonsinnbyggernes ønsker og behov for hvordan hjemstedet skal utvikles. Coops planer for utbygging i vannkanten i Son er et grovt overgrep på tettstedet Son og på oss som bor der nå og i fremtiden. Coops byggeplaner i Son må stanses snarest!
vennlig hilsen Anne Kristine F. Stene
Bente Bakke Dueveien 16, 1555 Son
Frank Aaberg Feierbakken 5 1555 Son
Dorothea Volkart Nordahl Sagaveien
Son 1555 Norge
Heidi Fresk Løkkeveien 4, 1555 Son
Tormod Skjerve Fergeveien 30, 1555 Son
Erlend Osborg Bjørnebærstien 56, 1348 Rykkin
Nina Jørgensen Oslo
Irene Baalsrud Sagbruksvn. 32, 1555 Son
Brita Linnestad Hvitstenveien 203, 1540 Vestby Stopp COOP!
Jakob Spone Hvitstenveien 203, 1540 Vestby
Knut Thome
Knut Thome Bergstien 7 1555 Son
Jon E. Angset 1555 SON
Helen D. Jacobsen Svaneveien 16, 1555 SON
Tom Abell Son, Brevik Jeg støtter forslaget på at prosjektet stanses og at ny alternativ utforming blir utført!!!
Ingeborg Magerøy Oslo
Anne-Line S. Larsen Son
Ole Martin Svoor 1555 Son
Solveig Baalsrud Svoor 1555 Son
Tore Larsen Lerkeveien 1, 1555 SON
Rune Carlsson Brevikveien 64, 1555 Son
Frank Skaugstad Hegreveien 28, 1555 Son Snøhetta laget jo et utkast som virkelig ville "gli" inn i eksisterende miljø. COOP og dets arkitektfirma er i ferd med å ødelegge Son havn med sitt prosjekt. Det virker som om det har gått så mye prestisje i saken fra COOP og arkitektens side at de ikke er villige til å ta til fornuften. Dersom de allikevel får trumfet dette igjennom, kan vi alle boikotte COOP, så kan de stå der med en butikk uten kunder.
Jørn Åkerstrøm Ekebergveien 222 c, 1162 Oslo
Stian Lundh Skaugstad Bringebærlia 12, 1555 Son
Erling Okkenhaug Oslo Er COOP og medlemmene tjent med selskapets informasjonsdirektør Bjørn Kløfstad? Les hav han uttaler i Moss Avis 22.11: "For øvrig synes jeg ikke Son er så pittoreskt og spesielt som soningene skal ha det til. Det er slettes ikke alt som er like helhetlig og vakkert der. Det mangler rett og slett et helhetlig stedspreg. Men at det er et koselig lite sted skal jeg være enig i, sier Kløvstad. Snakk om å hive bensin på bålet...... Takk til alle som engasjerer seg! Les mer på www.mer-soon.org
Per Guneriussen Brevikveien 58, 1555 Son
Jan Chr. G. Sundt Jerpefaret 6, 0788 Oslo Hvis COOP gjennomfører dette skal jeg sky deres foretninger som pesten! Hvis de deriomot innser hvor dumt dette er og snur vil jeg respektere dem for sosial samvittighet.
Linda Røssland Dueveien 36, 1555 Son
Stein-Erik Sandvik Oslo
Lars C. Stene Oslo
arve jakobsen
Jan-Egil Uthberg Orelia 19, 1555 Son
Hege Hov Eggen
Hans Jostein Andreassen Johnsrudveien 2, 1540 Vestby
Svein Flogeland Lindeveien 24 1555 Son Son fortjener bedre enn dette monstreret av et bygningsmassiv - i strandkanten av alle steder!
Dag Torgersen Vestby
Trond Koppang Oslo Cooperasjonen (COOP) er så vidt jeg har forstått et medlemseid selskap.Da er det vel fornuftig å høre på medlemmene.Kanskje en folkeavstemning i Son hadde vært på sin plass?
Eva Mauroy Rugdevn. 15,Son
per henning kittilsen ringveien 48, 1555 Son
Jan Aage Nordang Måltrostveien 12 Kan hende er dette umoralsk, hensynsløst og skammelig, men vær så snill; først og fremst er dette direkte stygt! Å ødelegge Sons arkitektoniske småbyidyll med "et lite stykke Aker Brygge" er ut som en lansskapsvoldtekt. Kjære Coop: dropp dette og rykk tilbake til start.
Henning Fangel Kjøvangveien 56, 1555 SON
Kari Fangel Kjøvangveien 56, 1555 Son
Gro T Søderholm 1555 Son
HELGE FOSSNÆS Norittveien 17, 1555 Son Da Coop tenker kun profitt, bør de ta med at en Mega-butikk i den eksisterende planen, vil bli boikottet av Soninger og vil gå med store tap.
Cato Waak LilleStrandgt.10. 1550 Hølen
Hans Kopp Verpetveien 56 1540 Vestby En så lite gjennomtenkt utbygging fra komunens side vitner om deres manglende kompetanse og evnen til økonomisk tilrettleggelse for utvikling i Vestby komune, uten å måtte prostituere seg. Alternativet som vist her på hjemmesiden er jo mye mer i samsvar med innbyggernes ønsker, hvorfor tar ikke komunen hensyn til det?
Øystein Olsen Gneisveien 45 , 1555 Soon Coop ødelegger nærmiljøet vårt !!!
Sigrid Aschjem Krokstrandv. 1, 1555 Son Sigrid Aschjem
Dorte Aannestad Einerveien 3, 1555 Son
mette hallingbye og geir sørvold soltoppvn. 3 Bare trist!!!! Håper på full boikott av Mega hvis det skulle bli fullført.
Karl Johan Christiansen Lerkeveien 13,1555 Son
Tommy Blom Brevikveien 100 , 1555 Son
Fie Henriksen Son (X) Det store mysteriet er jo hvor det blir av arkitektenes stolthet og ønske om å bli husket for ettertiden. I mislykkede utbyggingsprosjekter er det bare utbyggeren man snakker om, mens i de gode prosjektene er det arkitekten som får æren. Og dette kommer for alltid til å være coop- blokkene. Utbyggere tenker profitt, arkitekter burde tenke ettermæle. Finn på noe spennende snart, og hør litt på hva vi som skal leve med byggene deres mener! På alle andre områder satses det knallhardt på estetikk og brukervennlig design. Hvorfor følger ikke arkitekter og utbyggere opp?
Catherina Berngard Bringebærlia 76, 1555 Son
Elisabeth Fossnes Store Brevik - Son
Anne Drivdal Skjerve Fergeveien 30, 1555 Son
eva manglerud 0353 oslo
Magne Paulsen Bråten vn 10
Marianne Haugland Oslo
Rune Elvrum Grevlingstien Brutal Voldtekt av lokalsamfunn
Natasja Ærlig talt! Eier de ikke estetisk sans, eller???
Gunn Kvæven Linerleveien 16, SON
marit reitan 1555 son Jeg synes det er en "voldtekt" mot Son sentrum.
Svein Kjølberg Garder, 1540 Vestby
Fred Halvorsen Son Avslørende at COOP's kvalitetssystem kun gir inntrykk av å være et "papirsystem" som ikke er implementert og fungerer/etterleves i praksis. Hvordan sikres da produkter som leveres kundene?
Kirsten grøtte 1348 Rykkinn
Sigrid Grimsrud Son
Charlotte Barbulla Hoff Terrasse 14, 0275 Oslo
Tore Granheim Øståsvn. 30, Son
Patricia Barbulla Östâsveien 32
Gerdi Barbulla Øståsvn. 30, Son
Kristine Fangel Holden Kjøvangveien 6, 1555 SON
Peter Barbulla Øståsveien 32, Son
Svein Jansen Hasselveien 9 1555 Son Det er helt utrolig hva såkalte arkitekter kan finne på å mene er stedstilpasset arkitektur. Er de helt blinde eller bare lamme i hodet. Og attpåtil så har våre "kjære" politikere godkjent dette. For noen IDIOTER.
Helene Veflen Oslo
Martin Kristiansen Blåveislia 8, 1555 Son Det må satses på turisme, estetikk og egenart. En må tenke på hva som kan "selge" Son i fremtiden. Hvorfor folk ønsker seg dit, hva vi som beboere ønsker med stedet. Politikere og Coop har vist manglende evne til å sette seg inn i lokale forhold!.
ragnhild DRomnes Blåveislia 8, Son
Trine gamst oslo
Tone Lagesen Brevikveien 72,1555 Son
Arne Fjellstad 6530 Averøy Om ikke Coop ødelegger nærmiljøet mitt, så gjør det definitivt noe med et miljø som jeg vokste opp i og ble glad i ... og som jeg mener det bør fares varsomt og nennsomt med.
Øyvind C. Svendsen Oslo
Hans Kristen waldem månevn 23b 1540 Vestby Disse planene MÅ stoppes!
André Trysberg Plankesvingen 2, 1555 Son
Kim Halvor Hartvig Bygdøy
Kåre Hermansen Son
Georg Waldem Løkkevn. 5 1555 Son Ja, i tillegg til økt trafikk bryter " obos " blokka totalt med all øvrig bebyggelse i Son. Hva med strandsonen? Dette er brutalt.... Her må en ny reguleringsprosess til.
Janne Aardal
Signe Aardal Herheim
Terje Aasprong Svaneveien 16 1555 Son Tenk på fasaden på bygget,inngangen fra sjøsiden til son blir totalt ødelagt
jan føyner
Heidi Viker Oslo
Jon Pall Gardarsson PB 125 Grefsen 0409 Oslo Jeg jobber i Son og synst dette forfærdeligt
Anne Grethe Klæboe Skoleveien 18 i Son Det er inget argument at det allerede er stilløse bygninger i Son, tvertimot burde man lære av tidligere feil. Son er en perle som vår generasjon plikter å ivareta dette! Det er ennå mulig å reversere.....
Sigurd Stene kapellveien, Son Det er helt for***lig det Coop med Vestby kommunes velsignelse vil gjøre mot Son. Vi vil ikke ha det her! Coop og politikerne i Vestby må gå i skammekroken - og komme på bedre tanker. Det er ikke for seint å la være å ødelegge Son. Dette er verre enn alskens parkeringsavgifter - for en slik utbygging er for all overskuelig framtid. Alt er ikke pent i Son, men det kan ikke rettferdiggjøre en rasering. Og er det noe som er viktig i forhold til å stedstilpasse en bygning er det nettopp dimensjoneringen. Ikke ødelegg det lille stedet vi er så glad i!
heidi v. m. nilsen røsslyngåse 7, 1555 son
Svein Hauge Torjusbakken 2b, 0378
jeanette banini revlingåsvn 31 Det må stoppes, hvor er sansen for at ting skal se ut. Det må vare mulig å bygge et alternativ som passer inn. Typisk norge, tenker kun kroner
arne justad glimmerv.47 Politikerne må ta sitt ansvar for det som skjer og de vedtak de har fattet. Ordføreren har et særskilt ansvar som leder av kommunestyret og som den som representerer Vestby kommune. Det er synd og sterkt beklagelig at Son havn nord skal få en slik bebyggelse som nå er planlagt, og jeg ønsker inderlig at nåværende planer ikke blir realisert.Vedtaksføre politikere kan endre vedtak.For 20 mill.kr kunne 5 til 10 personer ha kjøpt tomta og utviklet et fantastisk bofellesskap. Dette angrer jeg for at jeg ikke gjorde noe med.
Ole Kristian Bjerknes Son Denne blokka hører hjemme i Groruddalen! (unskyld meg, Grorud) Det er patetisk av COOP å snakke om stedstilpassing, bare ved å justere litt på farger og materialer.
Sidsel Forsberg Bokfinkvn.18, Son
Helge Børresen Løkkevn. 11 Son sentrum har ikke plass til flere biler
W. Peter Barbulla øståsveien 32 Atlanticgården har også et modernt formspråk, uten at det kolliderer med resten av gamle Sons byggestil. Er det slik å forstå at, når kommunen v. teknisk færst har bommet en gang (terrassekolossene Solåsen) så må de skape "likevekt" Når COOP påberoper seg at estetikk og smak er så mangt, hvorfor i all verden skal kun deres smak bli påtvunget oss. Vi skal jo leve med styggedommen resten av vår tid. Mens COOP-bonsene, ...ja kanskje
Geir Wiggen Deør Vei 24, 1555 Son
Ken Ove Heiberg Baldersgate 8 0263 Oslo Mega-bryggeplanene er håpløst gammeldagse, og virker lite tilpasset øvrig bebyggelse i Son.
Tore Larsen Lerkeveien 1, 1555 SON
Stein O. Stubberud Løvsangervn. 31, 1555 SON
May-Lin Gudmundsen 5143 Fyllingsdalen
Hanne-Christine Brevig nordre brevig gård, son
Anders Christiansen Theresesgate, oslo
Eva Larsen Lerkeveien 1, 1555 SON
Rune A Pettersen Mørkbråten 1555 Son
Anni Thomassen Stokkandvn. 9, 1555 Son
Wilfred Mørch Son / Larkollen Slutt å benytt Coops butikker.
Jens og Sissel Aasen Kleiva 20,1555 Son Er det noen som har sett et Samvirkelag som har bidratt til å forskjønne nærmiljøet i by eller bygd?
Lisbeth Falleth Fjordgløtt 11, 1516 Moss
Per Sørum Rygge
Eva Johnsen Lindeveien 1, 1555 Son Hvis denne murkolossen blir bygget i Son betyr det slutten på vårt bevaringsverdige sted. Dette er en kommunal skandale, hvor politikerne har solgt seg for 12 sølvpenger.
Ivar Johnsen Lindeveien 1, 1555 Son Må vi soninger handle på COOP da?? Håper alle ansvarlige soninger boikotter butikken.
Terje Lund-Henriksen c/o Cafe Oliven, Storgt. 26 Argumentet om at det allerede eksisterer "upassende" arkitektur i Son er helt forkastelig. Det at det er gjort tabber tidligere kan da ikke unskylde nye grove overtramp !!! Prosjektet må stoppes i sin nåværende form. Jeg har ingen ting i mot utbygging av havna nord, men jeg reagerer meget sterkt på den utformingen prosjektet har fått.
Knut Halvorsen Dronningveien 1550 Hølen
hilde Kopperud sviuveien 72, 1880 Eidsberg
John Fullman Oslo Nok et eksempel på at strandsone- og kystkulturvern bare gjelder til en eller annen utbyggerkonge sier BØ! til kommunen. Planene ser helt grotesk ut og må være laget av en skikkelig landkrabbe og kystkulturfiende. Jeg forstår at noen ser det som viktig at vi båtfolk ikke skal fristes til å legge til i Son. Men på den annen side: Boligprisene i Son går nok ned, så kanskje flere får råd til å flytte dit. Fy! Den var stygg. Unnskyld!
Ken Sletner Ugleveien 2 1555 Son
Oddvin Farestveit Løvsangerveien 11, 1555 SON Coop ("samvirket") er ikke lenger (om noen gang) samvirke i ordets rette forstand. I hvertfall virker det ikke sammen med lokalbefolkning.
Aud-Karin Gran Løvsangerveien 31, 1555 Son Ikke bare Coop, men også lite helhetstenkende og reflekterte politikere. Det er forunderlig at svært mange politikere gir inntrykk av at utvikling av Son er et slags privat prosjekt som de må gjennomføre for å realisere egne drømmer. For å holde grepet må de ta, og holde avstand fra befolkningen. Jeg får en følelse at de har ualminnelig lite respekt for oss som bor her ved å uttale seg som om vi ikke er selvstendig tenkende individer.Ikke engang de som prøver å pynte på det hele, rette opp eller kamuflere sin delaktighet i prosjektet virker troverdige. Coop føyer seg egentlig bare inn i rekken med respektløse utsagn. En representant fra Coop var sitert i avisen med en beskrivelse av situasjonen og Sons befolkning som mest minner om å overføre egen mislykkethet til andre. De er ikke i stand til å se at deres adferd gir reaksjoner fra oss. De har forsøkt å få gjennom viljen sin, men vi skjønner det ikke, altså er vi noen rare og uforståelige tilskuere. De er faktisk ganske krenkende.
Helene Sletner Ugleveien 2, 1555 Son
Stig Breistein 1555 Son
Morten Hedenstrøm Deørvei 60, 1555 Son
Sigurd R. Kolderup Blåmeisveien 14,1555 Son
Kjetil Skaalvik 1555 Son Dette er rasering av et sted med særpreg. I Vestby sentrum hadde det ikke spilt noen rolle.
Knut Helge Hansen Tåjeveien 3 1555 Son
Kristine Kolby SOON Som 4.generasjons-Soning, kan jeg ikke fatte at det er mulig å vurdere å bygge det Coop vil ha, når enhver kan se at den alternative tegningen glir så mye bedre inn i landskapet. I utgangspunktet hadde drømmen vært å gjøre om tomta til en flott park med busker, trær, griller og benker - som alle kunne nytt godt av. Men når det først blir bygging - vær så snill og sats på den alternative løsningen!
eric sundt-johannesen deørvei 30, 1555 son bli kvitt europark.
Wilmar Kolnes Oslo Eg reisar rundt i Noregs land i samband med jobben. Det er utruleg mange idylliske tettstader som vert øydelagt av samvirkebygg som totalt øydelegg sjela på staden. Eg trudde desse bygga var noko som høyrde fortida til og at vi no hadde teke lærdom. Fy Coop !!!
Audun Larsen Blåmeisveien 13, 1555 Son Coops planlagte utbygging i Son er en ren og skjær voldtekt. Noe man normalt får fengselstraff for ......
Jeg oppfordrer alle til full boikott av Coop.
Øyvind Røyseth Deørveien 62. 1555 Son
Ivar Aasheim Elveveien , Son
Judith-Karin Adolfsen Skoglundveien 8, 1555 Son
Mirja Nikkinen Elgv. 135A, 1534 Moss
berit hedenstrøm Deørvei 60, 1555 Son Hvordan går det an å si så mye bra om sitt eget verdigrunnlag og så vise i praksis at de overhode ikke har tenkt å ta hensyn til det i Son? Verdier vises ikke ved hva man sier, men ved hva man gjør.
Steinar Nybråten Oslo åpenbart er økonomiske hensyn viktigere enn samfunnsansvar... !
Christian Stoltz Brevikmyra 25 1555 Son Det er forstemmende at en organisasjon som er tuftet på sosialdemokratiske idealer så til de grader ignorerer lokalbefolkningens ønsker!! Ønsket om kjapp inntjening og gjennomført mangel på estetisk sans ødelegger Sons sjel!!!
Bodil Vassli Løkkeveien 11, 1555 Son
Kirsten Osborg Storgata 28, 1531 Moss
Pål Engeseth Hvitveisstubben 2, 1555 Son
Morten Hauge
Sverre Tannum Hvitstenveien 193
Morten Larsen Rugdeveien 25, Son
Berit Sæbø Svanevn. 26, 1555 Son
Nils Thorsen Strømbråtenveien 33 Det er på tide å ta lokalbefolkningen på alvor.
Erik Egelund Storgata 11 , Son
Kathrine Hauge Son
Amund Egeland Kløverstien 8, 1555 Son Sjeldent respektløst overfor et lokal- samfunn- et av flere, som det har vist seg. Hvor ble det av "Kunden har alltid rett?" Vekk med hele containeren!!
anstein spone Feierbakken 18, 1555 Son
Gry Jacobsen tyrivn. Son
Kristin Midthun Lindeveien 21, Son
Else Tannum Hvitstenvn. 193, 1540 Vestby
Gun Kolseth Revlingåsveien 41, 1555 Son La oss få utbygging på Sons premisser. La oss beholde småhusbebyggelsen. Vi trenger ikke en massiv betongblokk.
johan andersen drøbakveien 31 1432 ås
Bente Tangen Orrhaneveien 9, 1555 SON
Gro J. Kristiansen 1555 Son
Rune Vegel Feierbakken 9A. 1555 Son En slik arroganse som Coop viser ovenfor protestene fra Son's befolkning skal man vel lete lenge etter. Inn i et lite lokalsamfunn med særpreg som Son, bare for en kortsiktig fortjeneste. Disse hverken ser eller bryr seg om hva som er igjen bare fortjenesten kommer. FY, Coop!!
Elisabeth Helgerud Son
Tom Olberg 1911 Flateby
John Larsen Son John Larsen
Monica N. Hansen Son
Gro Larsen Son Gro Larsen
Line Riisnæs Almeveien 4 , Son COOP- " litt mitt" , sier reklamen.Ikke nå lenger !
Hans Haugen Vadbakkveien 18, 1555 Son
Bjørn Lofterød feierbakken 24 1555 son
Ellen Haugen Vadbakkveien 18, 1555 Son
Tove Lundberg Strømbråtenveien 33
Elna Lundh Hegreveien 13, 1555 Son
Sverre Hakon Lundh Hegreveien 13, 1555 Son
Rica Lundh Hegreveien 13, 1555 Son
Jannicke Lundh Skaugstad Hegreveien 28, 1555 Son
Anders Lofterød Feierbakken 24, Son
Tore Rahn Brevik skole, 1555 Son
Hans Berg 1555, Son
David Berg 1555, Son
Linda Iversøn 1555, Son
May Britt Berg 1555, Son
Ayla Henriette Berg 1555, Son
Hans O. Kleven Mennesker er naturlig utstyrt med sans for estetikk. Det å bo i et miljø hvor estetikk tas alvorlig, ikke bare i teori men også i praksis, er en uvurderlig trivselsfaktor. Problemet er at estetikk, som hensynsfaktor, faller igjennom i samfunnets hierarki av ulike hensyn, først og fremst mot økonomi. Denne saken er et typisk eksempel på hvor vanskelige og rotete samfunnets beslutningsprosesser og hensynsprioriteringer kan være. Slik byggeprosjektet er skissert fra Coop's side vil bygget/byggene bli et mastodontisk "fremmedlegeme" uten noen som helst forankring i det arkitektoniske miljøet i Son
Christoffer Sundby Sorgenfrigaten 27a, Oslo
Even Larsen Son
Erik Røhne Son Ja det er helt utrolig, men vi får vel ikke andre politikere enn hva vi selv velger. De som nå sitter i styre og stell er vel ikke klar over at Vestby Kommune har signert Fredrikstaderklæringen, at LA21 er en lokal demokratisk plan for fornuftig ivaretagelse av miljøet. Her har vel våre politikere nok en gang neglisjert involverte innbyggere. Ordføreren bor jo ikke i Son, så han blir jo ikke berørt i sitt lokalmiljø.

Utviklingen kan vi ikke stoppe, og det vil vel ikke, men vi kan vel i det minste styre den LITT fornuftig. At en gigant skal ta overhånd og på en slik måte og "voldta" et lokalmiljø, ja det er utrolig. Hadde det vært en privatperson, hadde dette vært stoppet for lengst. Jeg kan ikke se annet enn at dette må være full mistillit til våre styrende kommunepolitikere fra mer enn 90% av Sons og Omegns befolkning.

Det dreier seg om penger, det vet vi jo, men skadende fra en frivillig lokalpolitisk voldtekt kan være enorme. Her må vi si til våre politikere: "Det er ingen skam å snu!" Vi vet jo at grunnen i båthavna er full av halm, men jeg lurer på om det er mye halm og saggmugg i kommunestyret også! Kansje det er derfor det er blitt slik? Jeg gir min fulle støtte; Vend i tide, det er ingen skam å snu!

Lise Kittilsen Ringvn. 48, 1555 Son
Tore Berthelsen Sonsveien 2, Son
Eve Melby Årnes
Sverre J Tangerud Stokkandv. Soon
Erik Folkeson Jensen Son / Trondheim
Inger Linnert 1555 Son Småhusidyllen og Son sentrum blir rasert av Coop!!!!
sissel berger henriksen Øverbyveien 6, 2819 GJØVIK
Rune Vegel Feierbakken 9A. 1555 Son Send en email til Coop's Informasjons-direktør Bjørn Kløvstad: bjorn.klovstad@coop.no og si hva du mener!
Frank Jensen Strandpromenaden 47A, Moss Planene vil gjøre Son til et sted som alle andre, det må ikke skje !
svein olsen Dar es salaam Tanzania Utbygging maa tilpasses lokale forhold!
Vidar Lundberg Oslo
Bjørn Riis Oslo
Birgitta Sæbø Bregnevegen 15, 1430 Ås Alternativ må utredes!
Stein Sæbø Bregnevegen 15, 1430 Ås
kjersti lofterød feierbakken 24, 1555 son hipp hurra for initiativet til protest. Meg bekjent er det ikke en eneste en som godkjenner tegningene til COOP`s masseødelegging.
Trygve Lofterød Feierbakken 24, Son Dette er horribelt. Har bodd utenfor Son en stund nå og trodde det hele var en dårlig 1. aprilspøk.
Håkon Hesselberg Hausmannsveg 5
Mette Risbråthe Hestestien 8, 1555 Son
Dag Torgersen Bjørlistubben 6, 1540 Vestby Jeg oppfordrer alle til å boikotte COOP - STRAKS!! Start med å boikotte Mega i Vestby. Er det noe disse menneskene forstår, så er det forbrukermakt. La de merke det på pungen allerede fra idag.
Elise Lundh Skaugstad Bringebærlia 12, 1555 Son
Martin Cornelius Lundh Skaugstad Bringebærlia 12, 1555 Son
Lars F Johansen Son
Andreas Gnutzmann Son
Andreas Brevig Nordre Brevig Gård, 1555 Son Bevar og kjemp for Son`s egenart. Coop`s skandaløse utbygging må stanses, Det samme gjelder uttbygging av Son Marina, den må også stanses.
Christine Lundberg Larsen Skiferveien 4, 1555 Son Disse byggeblokkene vil for all tid ødelegge Son. Er toppledelsen i Coop Norge klar over hva som skjer i Son? Dette må jo være i strik med selskapets egne visjoner for sammfunnsansvar, og avdeling for merkevare og rennomè vil få en alvorlig utfordring dersom prosjektet ikke stoppes. Her kommer den ene negative mediaomtalen til å avløs den andre etterhvert som prosjektet skrider frem, og det er kun tidsspørsmål før dette blir slått opp stort i riksmediene.
Arne Reed Stokkandvn. 9. Son En reguleringsplan skal kunne brukes til å regulere boliger, byggefelt m.m. for at byggene skal være stedstilpasset og miljøtilpasset. I denne saken har kommunestyret i Vestby virkelig forsømt seg. Her kunne en ha fått en virkelig fin bebyggelse, men kommunestyret ville ikke. Skam dere, politikere!
Kjersti Dretvik Gamleveien 8, Kjenn, 1540 Vestby
Sindre W Mork Moss
Eystein Simonsen Elgveien 26, Moss
Claus Landmark Storgaten 27, 1555 SON
Tone Eng Ås Ta vare på kulturlandskap - legg kjøpesentre til steder man kan komme til med bil - det spiller ingen rolle for folk! - Skal man først vandalisere idylliske steder som son, må man i det minste bygge i den stil tidligere bebyggelse tilsier. Se på Ski. Det har blitt en eneste diger betongkloss overstrødd med rød murstein. Det er så stygt.
Nina Flagstad Linerleveien 2, 1555 Son
Marius Flagstad Linerleveien 2, 1555 Son
Olive Skåring Linerleveien 20, 1555 Son
Jon Birger Syvertsen Trondheim / Arendal
Tore Lien Glimmerveien 87 - Son Coops påbegynnte oppføring av blokker i Son havn er enda et styggt eksempel på kommunal overtramp hvor økomiske interesser alene er utslagsgivende og hvor estetikk og miljø i planleggingen er totalt fraværende. Hvorfor får ikke vi som bor i Son anledningen til å uttale oss på forhånd før planer settes ut i livet som totalt forandrer vårt nærmiljø ? Stopp byggingen la oss ta vare på Son's egenart som i stor utstrekkning bidrar til at så mange besøker oss slik at vi kan opprettholde Son tettsted i nåværende form.
Anita Aam Svartedal, 1540 Vestby Ja
Nina Dokka Sveen Orelia 2, 1555 Son
Mathilde Dokka Sveen Orelia 2, 1555 Son
Jan G. Nergaard Nålveien 16, 1537 Moss
Hanne Berg Landmark Storgt. 27, 1555 Son Vend i tide, det er ingen skam å snu!
Bjørn Olsen enebakkveien 231D
Anders Heden Bekkefaret, Son
Aase Bakke Brevikmyra 5, 1555 Soon
Anne-Britt Røvik Skjelderupsgate 14, Oslo
Roy Sæther Fjelltun
Martin Løwe Skas Greveveien 9a, 3257 Larvik
arne Koht 5221 Nesttun
Pål Thome Oslo
Kjetil Olsen Strandgaten 12, 1555 SON
Sven F. Thome Øra, 1555 Son
Olav Kyrre Fjeld Alicenborgveien 18, Son Utvikling av Son er positivt. Men det er lov å bruke hodet....Alternativet står i stil med det maritime miljøet vi har. La Son være Son!
Per Thome Alicenborgveien 22 1555 Son
Tone Brevik Refsnesskogen 48. 1512 Moss
Bent Rasmussen Furulia. Son
Nicole Rezende Hølen
Bjørg kristiansen Sagavn.4b, 1430 Ås Bjørg Kristiansen
Arne Hågensen Furuveien 1b, 1430 Ås
Ove Rostrup 1350 Lommedalen
Brita Rostrup 1350 Lommedalen
Marit R. Rasmussen
Nina H. Gudmundsen Brattenga, 1591 SPERREBOTN (tidligere bodd i Son i 24 år)
Wenche Pettersen Lerkevn. 4, 1555 Son
Ann Kristin Evensen 1555 SON
Arne Pettersen Lerkevn. 4, 1555 Son
Marit R. Rasmussen Furulia. Son Skal Son ødelegges totalt?? Stopp galskapen!! Det MÅ jo få følger for politikerne ved neste valg, eller?????
Anne Rannstad Son
kristine kolderup refsnesalleen 83b 1518 moss
Fredrik Hedenstrom Forsøpling av unik kystidyll. Storkapitalistisk, kvalitetsreduserende samlebåndstenking. Som å bygge atomreaktor i Jotunheimen.
Astrid Kolderup Ringveien 82, 1555 SON
Joachim Kolderup Wankels veg 53, 1539 Moss
Lilly Frisell Øståsveien 5, 1555 Son
Marius Myrvold kongensgate 17 1530 Moss
Christian Frisell Øståsveien 5, Son
Per Bjurstedt Storgt. 43, 1555 Son
Kari Bjurstedt Storgt. 43, 1555 Son
Sturla Strand Skoleveien 2 1555 Son Boks 160 1556 Son
Eirin Birkeland Strand Skoleveien 2, Postboks 160, 1556 Son
Petter Frisell Øståsen Håpløst COOP. Hva er det dere tenker med? Dere graver deres egen grav.
Sonja Krohn Olaf Ryespl.7, 0552 Oslo. Legg kjøpesentre oppe ved jernbanestasjonen, så ikke hele distriktet skal måtte ned tilsjøkanten for å kjøpe dagligvarer.Bevar sjøkanten som nødvendig rekreasjonsområde for folk i Son, og for tilreisende som gjerne vil nyte Sons sjeldne men sårbare sjarm. Mitt Sons-dikt: PRESS IKKE SON--SOM EN SITRON--FOR Å FÅ PENGER--TENK LITT LENGER! Hilsen Sonja Krohn.
Alexander Gulbrandsen Klepperveien 7 1555 SON
Ylva Winje Soon
Hanne Gulbrandsen Klepperveien 7 1555 SON
Therese Hansen Son
aud-Kirsten Ekvold solveien 2, 1533 moss Dette passer ikke inn i småbyen Son.
Eva Nygaard Rugdeveien 39 Stiller meg opp sammen med alle andre som ikke liker det som skjer i Son. Det MÅ finnes et bedre alternativ!!!!!!
annette diseth svelland brevikveien, 1555 son her må vi ha sovet. kan slikt skje? Bra arbeid av velforeningen.
Tone Lill Hammerlund Tollef Gravs vei 171, 1358 Jar
Heidi E. B. Vegel Feierbakken 9A, 1555 SON LUDVIGSHAFEN! Et perfekt navn for krigssonen i Båthavna. Tragisk! Det er bare ruiner å se. Høye fæle murpåler. UT MED COOP! Jeg skal aldri handle der. Det blir en "tunnel" mellom Mølleråsen og Coophøyblokkene. Rikspolitiske rettningslinjer for Oslofjorden/RPR i strandsonen skalter og valter Vestby kommune med etter eget godtbefinnende, om det er firma eller om det er privatperson, (les: kostbare rettsaker mot enkeltpersoner og fritt leide fra kommuneadministrasjonen for Sonskilen båthavn, Coop og Spa hotell på Kugrava/Son Marina).
EN TRAGEDIE FOR SON! Våkn opp! Nå er vi lei av "gutteklubben Grei" og hemmelige avtaler i lukkede rom.
Hurra! Endelig er Soon og Omegns Vel oppe og går etter flere år i dvale. Nå har vi en leder og styremedlemmer som tør å mene noe, og gidder å gjøre en solid jobb for å ta vare på Son og stedets egenart. Gratulerer til dere! Meld deg inn du også også! Kjemp for Son! Stem gjerne Venstre ved neste valg, hvis du vil ta vare på restene av Son.
Linn Vegel Feierbakken 9A, 1555 SON
Kai Vegel Feierbakken 9A, 1555 SON
Susanne Fuhr Oslo Ikke ødelegg den vakre byen deres.
Lene Vegel Feierbakken 9A, 1555 SON
Gassim Abdekader Oslo Stop demolishing this town!
Inya Lorange Oslo Ikke gjør fler tabber
Runar Mogan Osen Soon
Per Wiijk Hollandveien 6 - 1555 Son Vi trenger flere dagligvareforetninger i Son, men ikke en mastodont som dette. COOP bør endre på sine planer om de ikke i fremtiden skal miste medlemmer og kunder. Er pr. dato medlem av COOP, men vil avslutte dette medlemskap om ikke planene endres.
Johanne D. Hauge
THORLEIF EDIN GULLÅSVEIEN 5 1555 ZOON
Johanne D. Hauge Furulia 4, 1555 Son Hvis ikke COOP er i stand til å se hvor ødeleggende disse bygningsmassene kan bli for Son, så har de ingen kompetanse på det de holder på med. Litt ydmykhet i forhold til alle protestene hadde vært ønskelig, men vi får sette vår lit til fylkesmannen og/eller departementet.
Thorbjørn Hauge Furulia 4, 1555 Son
Morten Allum Deørvei 5, 1555 Son
Johanne Gudmundsen Våler Dette er skremmende!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Aase M Allum Deørvei 5, 1555 Son
Øyvind Balstad Storgaten 35 1555 Soon
Helga Geirsdottir PB 125 Grefsen 0409 Oslo Bor i Son havna på sommeren. Dette blir en stigg by!
Bjørn Gangestad 1592 Våler i østfold
Ola Petter Løes Glimmerveien 29. 1555 Son Son ER ødelagt, men dette grenser til idioti!
Johnny Ryen Johansen Karterud Gård 1555 Son
Elizabeth G. Løes Glimmerveien 29, 1555 Son Det må da la seg gjøre å få noe som passer bedre inn i miljøet!
Jeanette Tholin Johansen Blåveislia 11. Son
Dag Nielsen 1545 Hvitsten
Eldrid Eide Røyneberg Lindevein 10 Det er utrolig at forbrukernes(min egen) organisasjon COOP så til de grader kan neglisjere sine medlemmers ønsker!
Therese Løvhaug Karterud Gård 1555 Son Coop og politikerene i Vestby kommune burde skamme seg. Ødelegge Son på den måten, dette er forferdelig trist. Politikerene i Vestby har nok engang vist hvor inkompitente de er!
linda oswald sonsveien 9, 1555 son
Arvid Munthe Revlingåsveien 41, Son Jeg er glad for at det nå statueres et eksempel her i Son. COOP har i årtier stått i forkant av den såkalte 'brutalismen' innen norsk byggekunst. Firkantede betongklosser med flate tak har blitt drysset ut over landet vårt siden 60-tallet uten at protester har hjulpet. COOP har stått for en voldtekt av norsk arkitektur. Vakre trehus i hundrevis av norske småbyer har måttet vike for det absolutte lavmål innen byggekunst. Riv dritten og stopp COOP i Son. Boikott CO0P på landsbasis. Nå må det være slutt!
Vigdis Bachmann Soon
Elisabeth Erlandsen Sonsvn 10, 1555 Son Løft blikket og planlegg for fremtiden! Son må være åpen og vennlig mot sjøen! Og ja, det finnes gode alternativer!
Bjørn Bachmann Son
Helge Fottland Grevlingstien 9, SON Hvordan er det mulig at dette har kommet så langt? Lokalpolitikere og Coop begår varige overgrep mot stedet, befolkningen og turistene. Utbyggere og politikere vil vinne på å ta konsekvenser av den massive kritikken.
Arne Hovland kjøttmeisveien 6, 1555 SON Boikott COOP. Dette er en stooor feiltagelse som må rettes opp før Son blir seende helt for j.. ut
Roar Engen sløssåsveien 37.1914 ytre enebakk
Jarle Aass Måltrostveien 11, 1555 SON
Arjo van Genderen Kapellveien 13, Son
Anve Toverud Romsås, Oslo
Arne-christian Gnutzmann Fougstadsgate 49, Oslo
Ewa Dahlkvist SON
Johnny Aasen Dillingvn.32 1570 Dilling Jeg er selv medlem i COOP, og har ingenting imot dette firma. Men jeg blir sterkt provosert når særegne miljøer blir "modernisert" som i dette tilfellet i Son. Jeg støtter alle dem som jobber for å bevare og utvikle Sonsmiljøet som vi soninger kjenner !
Kathrine Lien Oppegård
Conny lyder Jørgensen Oppegård
Familien Hallan Plankesvingen 11, 1555 Son Dette vil være katastrofalt for Son. Nettopp bygnings strukturen slik den er p.t. er jo det Son er kjent for.
Mastadone kjøpesentra og Aker Brygge lignende bygninger hører ikke hjemme.
Coop- lytt til folket!
Tom singdahlsen Vibeveien 18. 1555 son. Virker svært skjemmende mot den øvrige bebyggelse hvor myndigheter og vil ødelegge for annen næringsgrunnlag som bygger på sons særegenhet med et gammelt historisk lokalmiljø langs kysten.
Anne Johansen Son
Maren Eline Johansen Son
Silje Kathrine Johansen Son
Gøran Karlsen Dueveien 36 1555 Son Husker dere reklamen deres med han rike mafiose kapitalisten som ville kjøpe COOP? Det skulle ikke bli lett med så mange idealistiske eiere som COOP har! Klarte han det likevel? Eller har bare moralen i selskapet degenerert helt av seg selv?
Kine Mittelbach Oslo / Laksa, Son
Tore Lie Terneveien 3
Eric Mittelbach Oslo / Laksa, Son
Mary Myhre Oslo
Niclas Skärström Son
Mali Sørensen Eikeliveien, Son
Viggo Sandgrav Lørenskog
Bjørn Øivind Østlie Hestestien 14, 1555 Son
Øivind Ekeberg Eikeliveien 5, 1555 Son
Hilde Østlie
Berit MAgistad Stokkandveien 8
Hilde Østlie Hestestien 14, 1555Son
Berit Sandberg Klosterveien 13, 1555 Son
Kristian Martinsen Son
Badi Batchelor Storgt.24 Son
Sissel Madsø Granvang Våler - med familie i Son Det er groteskt! Så vakkert og spennende det KUNNE blitt, - med masse å se på - rusle rundt i og oppleve - slik Son skal være...
Asbjørn Halvorsen Løkkeveien 25, 1555 Son COOP tenker maksimering av utbyttet for sin investering, uten noen etisk eller miljømessig styring. Enda verre er det at Vestbys ordfører, som burde se sitt ansvar for utviklingen i kommunen, tilsynelatende er blottet for helhetlig tenkning. Det som han nå ødelegger i Son er ødelagt for all tid.
Pål Gudmundsen Brattenga, Våler Hvorfor kan ikke Fylkesmannen stoppe galskapen inntil prosjektets lovlighet er utredet ?
Elizabeth van den Bosch Storgaten 2, 1555Son Bygget blir veldig skjemmende og stort. Det er ikke tilpasset omgivelsene i det hele tatt og ødelegger Son sentrum. Det er trist at det bygges for nåværende og fremtidige beboere i Son.Coop burde ta en ny titt på alternativer, det kan fortsatt forandres mye. Det er aldri for sent å komme på bedre tanker.
Reidun Sollie Bringebærlia 90, 1555 SON
Bodil A Holter 1550 Hølen
Gro Engen Seljeveien 3, 1555 son
Kenneth Evensen Storgt 2 1555 Son
Svanhild Engen Seljeveien 3, 1555 son
Carolyn Moore Løkkeveien 25, 1555 Son
Ole Kristian Bjerknes Sonsveien 7b, Son Requiem for Son.


Velsignet være mannen som bruker vold i hor.
Han beskyttes jo av staten og advokatens ord.
Den endelige voldtekt mot Son er godt i gang.
Rundt blanke bord i Vestby vi hører taktfast sang.


Det banker i mitt hjerte, det hamrer i mitt sinn,
når Cooperativets peler i stua hamres inn.
Vi tetter alle luker med filler og med klut,
i håpet om at AP i STYRET hamres UT.
Sjur Baardsen Norittveien 5, 1555 Son
Karoline Holmen Rugdeveien 25, Son
Inger Korum Olsen Gneisv. 45, 1555 SON
Ane Tveit Hellvik, Nesodden
Lars Vegard Bachmann Volda/Son
Eirik Klæboe Skoleveien Når det gjelder denne coop utbyggingen har jeg aldri på noen måte vært noen motstander av den, men når jeg når ser hvilken inngrepen det er i forhold til omgivelser, og hvordan alternativet kunne vært, er det klart at ting blir satt i nytt perspektiv. Når Son til og med blir omtalt i den populære knall såpa Hotel Cæsar som et hyggelig og koselig sted å ta turen innom, vil denne Aker Brygge lignende utbyggingen sette idylliske Son i et litt annet lys. Det passer jo for f**n ikke inn. Enten eller passer bra her. Enten gjør man om hele Son utad, eller så beholder man alt som det er og bygger ettersom.
Teppo Valkama Strandgata 15A, 1555 Son teppo valkama
Helena Baardsen Norittveien 5, 1555 SON
Robert Berg Son Det er nærmest helt uvirkelig å følge det som skjer med Son Havn Nord. Alt er visst glemt om alle de oppløftende tegningene og beskrivelsene som ble fremmet av Snøhetta ifm. "dugnaden" som blant annet våre egne politikere tok initiativ til. Som nyinnflytter på de tider, tenkte jeg at dette brede samarbeidet var helt fantastisk. All videre utvikling av Son skulle skje med utgangspunkt i stedets egenart. Vi gikk alle hånd i hånd, men noe må ha gått forferdelig galt. Det er ingenting igjen av det alle var enige om, og man må jo undres over hvordan det kan være mulig. Våre lokalpolitikere har rett og slett sviktet i sin grunleggende gjerning, som er å ivarta innbyggernes interesser. Tydeligere protester enn det som Soningene unisont har fremmet helt siden COOP prosjektet ble kjent, kan nesten ikke gis uten at en beveger seg over til den siste tids franske tilstander. Coop på sin side kan ikke ha forstått hva deres fremferd kan føre til av konsekvenser for Son og ikke minst seg selv. Det hele er rett og slett "Trist som bare f**n". De som kan stanse dette uansett om det er politikere eller krefter i Coop må bare gjøre det. Politikere tenk over hvilke folkehelter dere vil bli dersom dette stanses. Ja til og med om den skralle kommunekassen skulle bli truet av erstatningskrav ville dere fortsatt være helter. Kjære Coop, tenk så mange fornøyde kunder og beboere dere kan få om dere velger et alternativ i tråd med det som Allgrønt har presentert. Det er sånt det blir penger av i lengden!!!! Hilsen en som aldri vil sette et ben i noen av de bygningene som er planlagt reist, ej heller bruke en krone i noe som bare kan minne om en Coop butikk!!!!
Oddvar Tjernshaugen Knapstadveien 14, 1550 Hølen
Solveig Birkeland Klostergata 72d, 7030 TRONDHEIM
Hans A. Paulsens Jeløy Nei til Coop i son. Ja til mer penger til elektroniske sjølart!
tom j halsør løkkev 1b, 1555 son
magne klann bergstien 16, 1555 Son Coop har ingen respekt for Son.
Magne Salveson Oslo
Harald O. osvold Skutebaugveien 32, Son Hvorfor skal dere ødelegge Son ? Kan dere ikke respektere det miljøet som generasjoner har bygget opp ?
Hilde Mogensen Deørvei, Son
Bjørnar Gorseth Rugdeveien 40, 1555 Son Dette prosjektet ødelegger omgivelsene i Son. Et slikt prosjekt ødelegger også det estetiske preget som Son alltid har hatt og er kjent for.
Øystein Klokkerud Nordåsgrenda 128, 5235 Rådal
Kari K. Knoph Nordåsgrenda 128, 5235 Rådal
André Falkenhaug Son
Snorre Fladberg Langhus Styggere byggning på penere sted hakke jeg sett!
Erik Nyland Gamleveien 8 1540 Vestby Ganske utrolig at det er gitt byggetillatelse til en slik koloss. Vi kan jo også håpe at Mega i Vestby ikke når budsjett for julehandelen? Eller hva sambygdinger? FLAU UTFLYTTA SONING.
Eirik Klæboe Skoleveien Hvordan ligger det egentlig an? er ting for sent? Uansett, leser lenger oppe her et forslag om å boikotte butikken!! Et veldig godt forslag;)
Lise Nymark 6095 Bølandet Pinlig arkitektur. I Coop er alle like, men noen er likere enn andre.
Arne Samuelsen 1555 Son
Sigbjørn Lien Sonsveien 3, 1555 Son
Berit Lindstad Son
Arne Klokkerud Løkkeveien 12, 1555 Son
Laila Winther 1540 Vestby
Berit Heitmann Okkenhaug hytte på Laksa siden 1948
Tove Davidsen 1555 Son
Elin Kathrine Rodlie Vestre vei 24 TOLVSRØD
Knut Maarud Grefsen Bygg skal rives, ikke bygges, langs strandlinja i Oslofjorden.
Arne Kvalnes Bringebærlia 88, 1555 SON
Carl Richard Frostad Strandgata 19
Lasse Haug Oslo/Son
hege østgård deørveien 62,1555 son
Terje Røyneberg Lindeveien 10, 1555 Son Stans dette areidet med dette bygget som absolutt ikke er stedstilpasset
Åslaug Borgan Ås
Magnus Vanem Plankesvingen 12, Son
May-Britt Maalø Haslekroken 1 B, Oslo
Ingrid Kjus Son Er det ingen som har estetisk sans i Coop? Og har dere ikke hørt om stedstilpasning?
Monica Schilvold Deør vei 58, 1555 SON
Mads Benterud Færgestadveien 18, 3475 SÆtre
Tore Hermansen Glimmerveien 79
Mads Francke Nordåsvn. 57, 1251 Oslo
Dag Johansen Klepperveien 8, 1555 Son Dette er desverre enda et bevis på ekstrem udugelighet i styre og stell i Vestby kommune ! Finnes det ikke forståelse for at Son sentrum består av småhusbegyggelse, som dette må passe til ? Mon tro om det blir montert parkometer i den innvendige garasjen på taket...?
Eli Solstad Orelia 9, 1555 Son Ja det ødelegger nærmiljøet mitt, som jeg er veldig glad i. Ikke ødelegg idylliske Son!!!!!!
glenn michaelsen tyrivn 3, son
Håkon Isachsen Hestestien 12, Son
Torkil Frantzen Oslo Jeg anser dette som vandalisme.
Camilla Gjendem Gråtrostveien 2, 1555 Son Denne gangen er det COOP som får tillatelse av politikerne,hvem blir neste? Kugrava og Marinaen blir neste ødeleggelse med politisk velsignelse,- er redd for at Sons egenart allerede er borte -velkommen Anyplace! Med ens,lettvint og standardisert arkitektur -
Mette Elton Slemmestad
Britt Barthel Kapellveien 31, 1555 Son
Christer Holid Bokfinkveien 4, Son
Anne Grete Paulsen Hestestien 2, 1555 Son
Geir P. Brændvik Elgv. 47, 1555 Son Den egentlige vandal er her kommunstyret!
Thorleif Mittet Nedre Gullhaug 23, Bærums Verk
Tom Dageid Vestre Rød, 1539 Moss
Døskeland Inger Irene Karl Andersensvei 26 1086 Oslo
Henrik E.K. Oslo
Trude Fjærli Linge Skiferveien 7, 1555 SON
Janne Michelsen Suhmsgt. 18 B
Christine Oswald Sundtveten 1480 Slattum
Elisabeth Fossum Oslo
Hanne Løkka Røsslyngåsen 9
Vera Høstmark Molde
Lasse Bolle Vestby
Stian Myrvoll Mylskerudveien 34 Oslo
Johan Christian Tønnesen Moss
Eivor Hermansen Deørvei 54, 1555 Son
Kine Therese Hermansen Deørvei 54, 1555 Son
Vera Victoria Jacobsen Bassengveien 37, 15 12 Moss Dette er miljøvandalisme i stor stil. Son vil miste sitt særpreg, som det lille ladestedet det engang var, og som nå er blitt en "småby", med en utbygging i Solåsen som vel i seg selv er i overkant. En mastodont av en byggekoloss burde Coops arkitekter, dersom de har litt peiling på den jobben de skal gjøre, ha unngått. Dette er storbybebyggelse!
Per Jacobsen Bassengveien 37, 15 12 Moss Dette er miljøvandalisme i stor stil. Son vil miste sitt særpreg, som det lille ladestedet det engang var, og som nå er blitt en "småby", med en utbygging i Solåsen som vel i seg selv er i overkant. En mastodont av en byggekoloss burde Coops arkitekter, dersom de har litt peiling på den jobben de skal gjøre, ha unngått. Dette er storbybebyggelse!
Kristian Isachsen Oslo
Kari Løken Johs.Bruunsgt 6 5008 Bergen
Marit Sandøy Kalvhusbakken 41 6523 Frei
Camilla Helmersen Moss
Egil Gylthe Kapellveien 29 1555 Son Profilen på bygg passer ikke inn i Son sitt miljø. Hva med Trafikk- -Parkering-- Dette bygg passer overhodet ikke inn i Son.
Per Manglerud Garder, 1540 VESTBY
Trine Gjøsund Orelia 6, 1555 Son
Shaker Sabetzadeh c/o Cafe Oliven Storgt. 26
Christian Andersson c/o Cafe Oliven Storgt. 26
Bjørg Huseby Slagterensvei Vestby Det er utrolig at det går an å bygge en så enorm koloss av et bygg helt ned til sjøen i 2005, med alt vi i dag vet om inkludering av ny bebyggelse i gammel. Son er en perle, og et bygg som dette vil være skjemmende i mange tiår framover. Vi har båt i Son, og disse enorme byggene ødelegger på en måte hele stemningen ved innseiling og tilbakekomst. Støtte boikott.
Terje Krumins Bergsliensgate 4, 0354 Oslo
Gro Stoltz Brevikmyra 25. 1555 SON Son er Oslofjordens perle. Hvorfor ikke bevare den som det? Se på Grimstad Tvedestrand og andre sammenliignbare miljøer der byggeskikken på nybygg er en helt annen, og der innbyggerne blir HØRT!
Marianne Henriksen Vardeveien, Son. Jeg kommer, om bygningen blir ferdigstillt, garantert ikke til å sette mine ben i Coop butikken, jeg vil ikke legge igjen en krone der.
Geir Thorsen Gamle Kolåsvei, Son
Jan og Berit Borvo 1341 Slependen
Raimo Piiksi Deør vei 40
Signe Strøm Nordhagen Revlingåsvn.35 1555 Son
Tom Fallo bokfinkvn 11 1555 son
Torun Nielsen 1545 Hvitsten
Bjørn Kaaks Oslo Det er fint i Son, ikke ødelegg!!
Tone Hagman Fjærli Soon Stopp galskapen øyeblikkelig! Det er på tide at innbyggerne får råderett over egen "by" og eget miljø - politikerne er jo helt på jordet! - hold dere til Vestby-prærien og bygg ut den!
tom maiman iversen son
Geir Svardal Wetlesensvei 14, 0681 Oslo Ups! Dette ser da ut som en arkitektonisk voldtekt? Vi i Vi Menn Bil bruker Son ofte, og mer enn noe annet sted, som fotospot; nettopp på grunn av stedets spesielle karakter. Et tettsted som får pulsen til å slå litt saktere, og slike øyer av ro bør heseblesende kolonialbutikk-giganter respektere. For ikke å snakke om lokalpolitikere...
Elisabeth Lund-Henriksen Voksen, Oslo
Ann - Cathrin Mørk 1555 Son
KNUT OLA NYTUN SKØYEN, OSLO
Håkon Brynildsen Skøyen terrasse , Oslo
Astrid Tøfte 1555 Son
Børre Berger 1827 Hobøl
christine schjetlein rtingvn.1 1524 moss En gammel fiske havn og sjarmerende småby langs kysten er IKKE et Coop anliggende! Havnen er IKKe primært et handlesenter men et senter for folketreff. Coop må bestrebe seg på å begrernse seg og 100 % tilpasse seg lokalmiljøet -ikke omvendt.
Hva skjer om 10 år hvis handlen synker? I mellomtiden er hele havne området invadert og ødelagt av betong bygg.... Ta dere tid til ettertanke ikke ras avgårde i et begjær som kunn gavner dere og ikke menneskene som lever der.
Vigdis Hellevang Nedre Verksåsen 6 D
Roy Skjellum Kolbotn
Jan Thomas Birkeland Eventyrveien 3A, 1415 Oppegård
Kristin Utakleiv Epleveien 11 1555 SON
karl erik Presterud Oslo / Son
Tom Eberhardt Son Feilen her ligger i rådhuset i Vestby. Velg politikere som vil noe bra med Son ved neste mulighet. Ikke bare massiv utbygging og voldtekt av Son sentrum..
Marie Grytdal Eilertsen Baugsåsen 4B, 1525 Moss
Amélie Biørn, siv.arkitekt mnal Stabekk Et stedsfremmed prosjekt uten forsøk på stedstilpasning. Ta Sons sjel på alvor!
Bjørn Robert Lofterød Soon Ufine greier.
Martin Winje Epleveien 8
Jan Greger Olsen Kapellveien 31, 1555 Son Vellets medlemmer bør gå rundt til alle husstandene i Sonsområdet og samle underskrifter.
Kine Larsen Blåmeisveien 12, 1555 Son Ja, COOP ødelegger Son. Det er ikke slik Son er. Det blir å gjøre stedet til noe det ikke er;)
Björn Ganzer Son
Øivin Ek Jacobsen 1550 Hølen
Dan edwardt Plesner nordre mørk 1550 Hølen Coop ødelegger for son og sons innbyggere. Det er helt hårreisende at kommunen kan si ja til noe slikt.
Marte Evjen Son
per kristian hansen toft sjøhagen terrasse 7e, 1537 KAMBO det blir ikke det gamle koselig son. det blir stort kaldt og ekkelt. ødelegger sjarmen og alt det fine vi har.
Tonje Brynildsen Smestad, Oslo
Joachim F. Grun
Trude Mørch Garderveien - 1455 Frogn
Sara Thome Son Ikke sett opp bygninger som ødelegger Son sin sjarm!!
Berit Bakke Son Skal det bygges bør det legges vekt på byggeskikker og tilpasse byggestilen til omgivelsene. Det er fullt mulig å endre planene.
Bjørg Paulsen Sagbruksveien 40,1555 Son
Åse May Reitan Glimmerveien 97, 1555 Son
Helge Reitan Glimmerveien 97, 1555 Son
Ørvar Sigfùaaon Kongensgt 10, 8514 NARVIK
Bård Brækken Oslo Må alle gå i de samme fellene for å lære?
Trude Lund-Henriksen Isveien 8, 3475 Sætre JA! Coop ødelegger nærmiljøet mitt!!!
monica eriksen sagbruksveien 35, son vi kan ikke ha det planlagte coop-bygget i son, det ødelegger son sin sjarm!
Marius Dahli Sonsveien 5, Son Demokratiet har helt klart feilet. Hva er det som skjedde?
Dette likner amerikansk politikk. Hvem bryr seg om hvor stygt det blir i Son, det er jo penger å tjene!
Vi må aldri gi oss! Denne saken gjelder flere enn kun oss i Son!
Birgitte Nybråten
Randi Bauer Vestsolvn.12.1555 son
Liv Karin Mathisen Morellveien 9
bjørn risvik deør vei 27
christer ulfsrud labo, son
Jan Tore Hilstad Vestby
Bård Bachmann Bingemyrveien 3, Son Dette vil ødelegge hele havna, det vil jo se utrolig stykt ut.
Aud Signe Heggem Skoleveien 1555 Son
Kathrine Lien Gamle Kolåsvei 27, 1555 Son
Are Myhre Storgt.24, 1555 Son Jeg har stemt Arbeiderpartiet i snart 50 år,men ved neste lokalvalg kommer dette ikke på tale. Parkeringssituasjonen har også hatt betydning for mitt valg.
Rigmor Mathisen Niels Carlsens gt. 19f, 1440 Drøbak Et kjøpesenter passer ikke inn i en idyll som Son !
Gøril Mitsem Falkevn. 12B,1476 Rasta Helt forferdelig.
Kenneth Mitsem Falkevn 12B, Rasta Skandale.
Eirin Johansen Skotbu
Jeanett Hansen Knapstad
Yvonn Strand Skotbu
Christine Aaseby Skotbu
Mette Syversen Skotbu Hvorfor ødelegge Son?
Arnvid Mondal Molde
Eve Jenssen Hasselveien 4, Son Skandale!!! Ikke ødelegg Son!
Dag Staale Jenssen Hasselveien4, Son
Sidsel Steffensen Son / Råde
Terje A. Steffensen Son / Råde
Michael Batchelor arkitekt mnal. Storgt.24 Son Coops framstøt sammen med kommunen er både ulovlig og inkompetent.
Enn Sareke Tallinn, Estland
Arnhild Gnutzmann Vestsolveien 4, 1555 Son Coops planer er en tragedie for Son. De har ødelagt nok ellers i landet, så jeg håper de denne gangen tar til fornuft og finner et alternativ som passer til Sons egenart og ikke stenger mot sjøen. Blokker med 80-talls utseende bygningsmessig hører ikke hjemme i Son.
Tasken Linerleveien 15 Det er greit at de bygger på Sletta, men nede i son er det bare latterlig at de har fått lov! Penga har for mye makt i vestbykommune.
Truls O. Maagaard Aurskoggt 5 0665 oslo
Annika Sylte 1555 Son
Mathias Stene Bekkefaret 13G 1555 Son Ja!!
Inger Hermansen Kleiva 4, 1555 Son
Fredrik Hermansen Deørvei 54, 1555 Son
Nina Kristine Hermansen Deørvei 54, 1555 Son
Hermund Kjernli Kråkstad Ikke f**k med havna i Son!
Jeanette Paulsen orelia 16 1555 son jeg syntes at Son skal være som det er!!! Son er ikke et sted der man skal bygge svære murbyggningeer, det passer absolutt ikke inn. Son har alltid vært et idyllisk sted så la oss ha det slik!!
Morten Vanem Plankesvingen 12 Dette er voldtekt mot Son.
Linn Evensen Bråtenveien 7
Jon-Erik Olsen Skutebaugveien, Son
Tommi Pohjaniemi
Sissel Thome Elgveien 5, 1555 Son
Stine Steffensen Børke Fougstadsgt 28,0173 Oslo
Mette Klann Bergstien 16
Eva Beenfeldt Strømbråtenveien 24 JA!Det ødelegger!
Jan Bye Tønnesveien 10 Utbyggingen er helt uakseptabel og må stanses!
Louise Evensen Tandberg Ski Ikke ødelegg slike fine steder med kjøpesentere. Det finnes det nok av!
Isabella Dahlen Løkkeveien 12, 1555 SON
Ole Daniel Bruun Odins gt. 3, 0266 Oslo
Guri Oline Bruun Odins gt. 3, 0266 Oslo
Per Kristian Schierning Brevikmyra 10 Gjett hvor vi ikke skal handle da coop !!!!
Renate Kristiansen Randemfaret 29b Dette ødelegger son! Det er brutalt å ødelegge et så fint sted på denne måten.
Bjørn Engen Seljeveien 3, 1555 son
Håkon Rønning Hestestien 10, 1555 Son
Christine Krosby Hestestien 10, 1555 Son
Anniken Krosby Hestestien 10, 1555 Son
Eirik Rusten Son Som "nyinnflyttet" synes jeg dette vil ødelegge mye av det som for noen år siden gjorde at vi valgte Son.
Jon Petter Dahli Sonsveien 5, 1555 Son
Eva Lisa Piiksi Dahli Sonsveien 5 Son
Knut Ek Løkkeveien, Son
Tordis Digernes Glimmervn.11 N-1555 SON
Viggo Slang Hølen
Roger Kolbu Kløverstien 5
Lill Mekiassen Kløverstien 5, Son
Magne Halvorsen 0655 Oslo
Terje Røbekk Bergstien, 1555 Son Nå må vi ikke ødelegge det siste som er igjen av Son.
Egil Botnen Falkeveien 33, Son
Jan Høiseth Kråkstadveien 53, 1400 Ski
Knut Løvold Orelia 14, 1555 Son
Per Finstad-Bye Tønnesveien 10, 1555 Son
Jarle Steffensen Fergeveien 32, 1555 SON
charles rojahn oslo
Rolf I. Winje Eplevn.8, 1555 SON
simen thorvaldsen markveien 7, 1555 Son
Jarl H. Brevik Fossumhavene 32 1359 Eiksmarka
Heidrun Kårstein Epleveien 3, 1555 SON
Geir Løvvik
Mette B. Winje Eplevn.8, 1555 SON
Jon B.Reitan 0355 OSLO Dette så ut som å ligge i stilkategorien brutalisme
kristian mortensen Fjellhøiveien 24
Mads A Larsen Son, Skiferveien
Even H-H Sørbye Kolås, 1555 Son
Kai Dybedahl oslo Det største brudd på estetisk byggskikk: drabantbyblokk i sørlandsidyll.
mona hammervold plankesvingen 4, 1555 Son
Per Fjelldalen Kapellveien 6 SON
Sigmund Øvereng Oslo
jan vogt Vardeveien 52
Kine Aalstad Jansen Hasselveien 9 1555 Son
Harald Rygge Oslo
Sofie Aalstad jansen Hasselveien 9 1555 Son
Viktor H Aalstad Jansen Hasselveien 9 1555 Son
Gunnar Andersen Fjellstadbakken 1 1555 Son
Finn Jakset Rugdeveien 32, 1555 Son
Unni Røhne Son
Cecilie Dahm Oslo Du verden, for noen monstre!!
Knut Henning Iversen Bekkefaret 13e, Son NEI!!!!!!!!
jean-pierre bramslev bruerveien 3 1550 Hølen
Ragnhild Sæther Midtåsen 20, 1166 Oslo
Lars Brunborg Oslo Umusikalsk og invaderende! Hvor var de lokale politikere? På møte i Lions club?
Kristin Thrane Kleiva 2, Son
Christian Abry Oslo
Edith Blix Brevik Storgaten 55 1555 Soon
Lars Jørgen Foss Oslo
mette margrethe lie revlingåsen 46 son mette margrethe Lie
Per Morten Stroemmen Ashford Kent UK Dette er virkelig flott! Staa paa snart kan vi bygge tak over hele Son.
eirik selmer-olsen kolåsveien 5, 1555 Son
grethe larsen kolåsveien 5, 1555 Son
Tom-Erik Davidsen Fagerstrand Vandalisme av gammel bebyggelse er avlegs. Se på svenskene. Ta vare på det gamle og kom gjerne med nybygg som passer inn i den gamle bebyggelsen. Betong klosser o.l var 70tall
Anne Kristine Sollund Lilleakerveien 19 0283 Oslo Det er helt hårreisende at Coop tror at det å bygge gedigne blokker i seg selv kan avhjelpe boligbehovet. Når man bygger i et område hvor det eksisterer et boligmljø, må det bestrebes å tilpasse seg den byggeskikk som er der fra før. Det skulle være fullt mulig å bygge relativt mange boliger i området som i større grad passer inn. Mennesket er et estetisk vesen. å se bort fra det er en forbrytelse. Det er ikke forsent å tenke nytt! Ane.K.Sollund, kunsthistoriker, forkjemper for gamle hus og mangeårig engasjert for å bevare kulturhistorien vår.
Lisbeth Røbekk Deør, Son Jeg er positiv til utvikling av Son Havn Nord, men kun utvikling som viser en helhetlig tenkning for å ivareta Sons Nærmiljø. Son bør bevare sin "småstedsidyll" som fremmer og ivertar interessen for området. Alle kommuner som ivaretar en helhetlig tenkning i sted- og byforskjønnelse som har pågått de senere år, opplever resultater på sikt med økt trivsel hos innbyggerne, økt nyetableringer, økt engasjement til frivillig innsats (noe Son ikke mangler) og økt turisme.
Bortsett fra nye parkeringsplasser viser Coop prosjektet en kortsiktig tenkning hvor de økonomiske interessene til de involvente er ivaretatt.
Det er ingen skam å revurder planene og tilpasse utforming til nærmiljøet! De økonomiske konsekvensene vil i stor grad vise seg i omsetning og støtte fra Sons nærmiljø.
Halvor Bruun Ås
Caroline R Oslo
Stein Norstad Refsnesallen 89C 15 18 Moss
karina eriksen oslo som arkitekt, så er dette noe av det styggeste jeg har sett!
Geir Fottland Oslo
Terje Lundgaard Arnebråtveien 83k 0771 Oslo
charlotte bøhme øiseth hollandveien
Thomas Rød Gneisveien 19, 1555 Son
Eva Knutsen Støaveien 2, 1555 Son
victoria soot helander kjøvangveien112 1555 son
trine helander kjøvangveien 112 1555 son
Jorun Andersen Sole Alle 2, 1540 Vestby Byggeprosjekter som dette vitner om historieløshet! Dette ødelegger den eneste perlen av dette slaget på denne siden av Oslofjorden.
Linn Hirsti Gulliksbakken 8, 1440 Drøbak
Akin Duzakin Kolåsvn 87 Son
annette Gustavsen Bekkefaret 17,1555 Son annette gustavsen
vibeke helander son
Kirsti Græsdal Fredrikstad ikke ødelegg denne perlen...ta en titt på hvordan ting ble gjort i Farsund......der ble byggene tilpasset det som var der fra før....det ble helt topp! Jeg er sikker på at Coop trives i de byggene også!
Peder Lunde Morellvn 14, 1555 Son
June Helen Teige Blåveisbakken 14,Mjøndalen
FRITS LOOMAN KLOSTERVEIEN 1
Raymond Tollefsen Østre Eikenga 29, Lier
Belinda Gomez (klein) olso
Andreas Grøstad Son
Egil Gustavsen Store Brevik, Son
Petter Kramås Storgata, 1555 Son
Sigve Bøhren Bringebærlia 59 1555 SON Det er et stykke mellom slike steder som Son. Den samlede bygningsmassen er, i tillegg til beliggenheten, det viktigste for Sons serpreg. Derfor vil det være meningsløst å sette opp noe slikt som det coop har planer om. Sigve Bøhren
Håkon Wium Lie Oslo Det er så lett å sette opp betongklosser og så vanskelig å få dem ned igjen. Son må spares for stygge og store blokker i betong. I reguleringsplanen står det "Det skal legges vekt på at ny bebyggelse viderefører de typiske kvaliteter som kjennetegner Son". Det gjør dessverre ikke COOP sitt prosjekt.
Steffen Pedersen Son
Andreas Sandvik Spydeberg Kutt ut forsøplingen!§
Afshin E. Rifat Son Stopp tullet
karina johansen mariveien 26 1455 nordre frogn
Vidar Pedersen Son
Trude Johansen Rådyrfaret 6, Moss
Hilde Owesen-Lein Deørvei. Son Dette kan vi ikke finne oss i!
Fredrik Bjerknes Oslo
Johan Henrik Buljo Karasjok Æ protestere! Nu har dæm hærja nok!
Joachim Åkerstrøm Eugeniesgt. Oslo
julie tingstuveien 32a who ho!
Heidi Lang-Ree Son/Hamar STOPP GALSKAPEN!!!!
Øyvind Tomte Larsen Bergstien 8, Son
Fredrik Lien Vestby
Line Ruud Olsvik Son Coop ødelegger hele idyllen i son med et bygg som langt ifra passer inn i gamle Son! Stopp det J**ela tullet her...få dem bort. NÅ!!!
Karin Eie og Harald Eriksson Klosterveien 9, 1555 Son. vi føler dette som en voldtekt, kan ikke coop bare engasjere en ny arkitekt, og forholde seg til de opprinnelige betingelsene med 3 etasjer og butikk i 1. etg.?
Astrid Vegel Feierbakken 9B. 1555 Son
Hans Mørk Saltbodåsen, 1555 Son Dette dreier seg ikke om et hvilket som helst bygg på en hvilken som helst næringstomt. Det er ren vandalisme å bygge 4-etasjers blokker i et sårbart småbymiljø som dette, som vil framstå som et grelt fremmedelement for all fremtid, og som bryter totalt med hvordan vi ønsker at Son sentrum skal framstå og utvikle seg videre.
Kløvstad sier at "det er ikke alt som er like pent i Son heller, så dette får Sons befolkning tåle". Hva i all verden er det for slags argumentasjon? Det blir omtrent som å gå på en vakker sti og oppdage at noen har kastet søppel langs stien, for så å bruke det som argumentasjon for å kaste søppel selv. At det er gjort feilgrep tidligere burde jo heller gi ett incitament til å gjøre ting bedre i fortsetningen, for å søke mot en stadig bedre helhet. Et harmonisk byggeprosjekt på denne enestående tomten, som glir godt inn i eksisterende bebyggelse, vil være en stor berikelse for et godt sentrumsmiljø og et stort steg i riktig retning. Men denne bunkeren det her legges opp til, går vi mange skritt i feil retning og spolerer en unik til å lage noe fint på dette området. Det burde jo være alle arkitekters drøm å lage noe fint på denne drømmetomten. Tror COOP at det er en vanlig industritomt de har kjøpt.
Her hadde vi en historisk sjanse til å utvikle Sonsmiljøet i positiv retning, og så skusler vi den bort og gjør uopprettelige feil som en følge av at kommunen måtte ha mest mulig for tomta og at COOP kjører et rått-profittløp med skylapper og hørselvern.
Dette er bare tragisk!
Eivind Kolderup Son
Knut Olav Ekerholt Tønnesveien 12, 1555 Son
Ragnhild Larsen Larkollen
Karsten Strand Son
kari s. jacobsen tyriveien .i555son
Linda Nygård Garnlia, Son
Ellen Berg Son
Karina Strand Son
Bosse Strand Son
Morten Strand Son
Dag Andresen Hobøl
Ulf Solly Vinterbro
Vibeke Helly-Hansen Saltbodåsen, 1555 Son Kjære COOP. Ta til vettet!
Erik Flood Furulundsveien 1 0282 Oslo
Lars Wiese Oslo
Ingrid Trondstad Oppegård Heldigvis er jeg ikke medlem av Coop. Hadde jeg vært, hadde jeg meldt meg ut!
David Kinn Son COOP i son? Å ødelegge en så idyllisk liten plass med de grusomme COOP bygga sine skulle blitt sett på som forbrytelse!
Rune Schaug Jacobsen Store Brevik Vei 86
Kai Hammer Sponkroken 7. 1555 Son
Inger Brich Sponkroken 7, 1555 Son
Cecilie Røer 1555 Son
Thomas Qviller Storgata 41, 1555 Son Helt hårreisende - denne galskapen må stoppes.
Jan Olav Pettersbakken 1555 Son
Robin Røer Olsen 1555 Son
eigard hines trollhaug
Jørgen Kolderup Søndre Brevik Ta vare på perlen vår!
wenche bøhme hollandveien
christian bøhme øiseth hollandveien
Camilla Ombudstvedt
Vanja Engen 1555 Son Disse store arrogante konsernene som tar seg til rette og bare tenker profitt, undergraver folks oppfatning om hva "utvikling" er. De vil forhåpenligvis bite seg selv i halen til slutt. Småsteder som Son og lillesand er arven til ungene våre. Med å protestere mot denne formen for overtramp, vil vi markere det skrikende behov dette landet( og kloden forøvrig) har, for bevaring av et stille, saktegående samfunn.
Christian Aschjem Krokstrandveien 4, 1555 Son Nok en gang et eksempel på at det offentlige og utbygger glemmer å ta med seg lokalmiljøet i sentrumsplanlegging av betydning. Synd, for det ligger et potensiale for gode løsninger i dette området.
Erik Mathisen Oslo Jeg liker ikke at de ødelegger for andre.
Renathe Stubberud 1555 Son
Truls Larsen 1555 Son
Hanna Hvattum Trondheim
Bård R. Vollevik Bringebærlia 34, 1555 SON Bygget er skandaløst misstilpasset. Jeg appellerer til byggherren om å justerer byggetegningene slik at bygget harmonerer med sine omgivelser.
Lars-Erik Klaveness Oslo
Hilde Strand vokksgata 20, 2870 Dokka
Beate Hurlen Grefsenveien 9b,Oslo
Bente Schjelderup Nordkronen 35, 2315 Hamar Det hadde vært sjelden god reklame for COOP om de viste seg å være en bedrift med STORSINN som tar hensyn til både folk og natur. Det er ingen skam å snu og ta en prat på innbyggernes premisser og ønsker.Dette vil gange dere i lengden når det gjelder etableringer i resten av landet. Det er klart vi (folket) vil ha dere i nærmiljøet om dere viser en over gjennomsnitt skjønn når det gjelder nyetableringer/utbygginger. Det er tross alt "folket" dere skal leve videre på. Ingen god ide for dere å prøve å skyte blink med bind for øynene!!
Caroline Schilling Wolffs gt 4 0358 Oslo
Jan H. Steen Vestby Du vil ikke tro det før du ser det!!!!!
Henrik S. E. brevik dette er idioti!!!
Sissel Røymstad Sollid Fr. Nansensgt. 1 1532 Moss
Trine Haug Rugdeveien 4, 1555 Son
Nadia Gro Mathisen Sarpsborg
Raymond Stubberud Oslo
Vibeke Myre Oslo
Mona Francke Tømmeråsen 11, 1555 Son Hva med det høye leilighetsbygget ? Det er også ødeleggende.
Johanna Engen Oslo Dette er miljøvandalisme av verste slag!
Boikott COOP
Sissel Sypriansen Oslo
Jon Simon Laaby Einerveien 13 SON
Morten Myhre Observatorie Terrasse 5c Ikke raser son
Glenn Andrè Wernersen Wik Bjerregaardsgt. 31c, 0174 OSLO
ambros sollid moss
Peder Thrane Bygdøy Allè 115a I følge Coop har Son utrolig mye til felles med Grorud, Tveita og andre kystperler...
Øystein Berg Marrgretesvei 15 1406 Ski de kan gå og henge seg! det der blir DRIT STYGGT!!!! de har ikke tenkt historie og hva som ligger rundt i det hele tatt!
Børre Knudsen 1555 Son
Vegar Schaug storebrevikvei 10 Dere ødelegger son med det latterlige bygget!!
Robin Eide Grevlingstien 24
Claudia Wuhrmann Fjellstadbakken 14 1555 Son Att Coop menar att Son inte är en "pittoreskt" småidyll ,ger dom inte rätt att försöppla min miljö.
Hans Nielsen Hauge 1536 Moss
Eirin Stuhaug Bolle 1550 Hølen
Wenche Halland Sandbæk Hølen
Inger J. Gravem Stord
Tommy Pettersen Kolåsveien 108 1555 SON
John Harley Orelia 18 1555 Sin Fra en sørlandsby til en drabantby - valget er ditt!
Christine Odell Kørner Kolåsveien 108 1555 SON Forkastelig!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Malak S J Oslo Ren overkjøring fra Coop. Det vil aldri mer bli kjøpt så mye som en makrellboks, eller lagt igjen ei krone i noen av Coop sine butikker om de ikke tenker seg om og tar hensyn til det lokale miljøet.
Jeg oppfordrer alle til å boikotte alle coop sine butikker.

(Bjørn Kløvstad, informasjons­direktør i Coop NKL: Vi akter ikke å endre verken volum eller utseende, selv om kritikken har vært skadelig for Coops rennomé.)
Enten er man helt tett med en slik uttalelse, eller så er man medlem av Cosa Nostra.
Nei Coop, snu mens det enda er tid
Kristin Kråkenes Oslo
Mia Ruud Olsvik Almeveien 5 1555 Son Stopp det stygge prosjektet! Jeg vil ha mitt idylliske Son! Har bodd her HELE livet, og vil f**n meg ikke la slike byggninger ødelegge det fine! Stopp det, takk.
Therese Lindberget 8006bodø rønvikata 8 ja før vennina mi bor der og det er jo kjepe fint det er der mye. ikke jør det da må jo mi venninne flytte langt fra meg:( så la det stå:D
Marte Andresen Kålåsveien 90 Kommer aldri til å handle der, om jeg må sitte utenfor å sulte, gjør jeg heller det. Heia OLA!!!!!!!!
Anne Margrete Volckmar Drøbak
Kjell E. Horgen Nittedal
Martin Hermansen Son,Gartnerveien 1 Coop ødelegger idyllen i Son, Stygge klossen til coop burde alle som er glad i Son boikotte.
Adrian Nodalen Son,kålåsveien 90 Coop er en skam for Son, dessuten vil ikke mamma noen gang handle bleier der.
Mads Hermansen Son Jeg driter i hele Coop!!!!!!!!!!!
Miriam Sekkelsten Son Vil aldri handle der!!!!!!!!!
Kyrre Knedal Son Ødelegger strand sonen, og bilde av Son utad!!!!
Geir Arne Knedal Son Kunne ikke Coop bygget litt penere bygg! Greit med fler butikker, men bygget ser ikke ut.
Jens Moestue Drøbak
Linn Etienne Vegel Feierbakken 9A, Son Hele denne ideen er bare helt teit! Hvorfor plassere det helt nedi Son,og rett ved siden av vannet? Skjønner ikke hvorfor de ikke trekker seg nå som de ser hvor mange som er imot!! De kan umulig tjene på dette,når ingen gidder å handle der!!! Folk bør lære seg å planlegge litt bedre her i Son (og Vestby kommune), og ikke ta så raske avgjørelser!!!! DET ØDELEGGER HELE FREMTIDEN VÅR!!!!
Kazan H. Brevik,Son Coop ødelegger helhetsinntrykket du får av Son med trange gater og gamle bygg. Står ikke i stil med hvordan Son ser ut idag!!
Rune Bårdsen Røer Stathelle
Jens Aars Kirkeveien 114, Oslo
Hilde Nordby Elgveien 50, 1555 SON
Sandra Son Stikk til h***ete.. Vi vikke ha dere!
Morten Schjelderup Hamar
Ellen E Moen 1440 Drøbak Har vært i Son mange ganger og vil at Son skal være slik den er i dag. Koselig med gammel bebyggelse og et flott havneområde. Ned med Coop!
Owe Bjune Baann Fjellstadbakken 12 1555 Son
Anne S. Sæther Oslo/Son
Hans S Skalle Laaby SON
Erik Laaby Son
Bente Laaby Son
Kyrre Knedahl son Kommunen som har gitt tillatelse til bygget vil eg tru kan saksøkes. sammel folk og prøv det for retten. skal rett være rett så har ingen lov til å bygge innenfor 100 m fra havet. det skal særskilte ting til å få lov til det. Så saksøk kommunen...
Runar Olsen Tønsberg
Kjersti Storebø Alicenborgveien 18, Son
Helge Melien 7070 BOSBERG /SON Dette er vandalisme av verste sort!
Helge Sporsheim Bokfinkvn. 22 SON
Anne Manglerud Garder ,1540 Vestby
linda engerdal Man må da klare å bygge noe som ligner nærmiljøet og ikke "forbye" flotte steder som her: Son.
Heidi Harley Orelia 18 1555 Sin
Cathrine Berg Markveien 3, 1555 Son
Andreas Hattestad madam juelsvei 29 1540 vestby f**k COOP, har gått over til meny\norgesgruppen og trives med det!!!
Heidi Føge Jensen Geitestien 4
Kjell Myrvoll Laksa 1555 Son
Eva Aspblad Rugdeveien 29 1555 Son
cecilie frostad strand gt. Son Sover våre folkevalgte på møtene!!!!!!!!!
Rune Son Nei takk, hva drev arkitekten med her??? Han må ha sovet, vi vil IKKE ha noe slikt. Hva mener ordføreren nå, etter at så mange skriver under dette oppropet? Kan og vil han svare på det? Og vil Coop svare på hva de syntes etter en slik reaksjon? Jeg venter på svarene, HVIS DE TØR????
Sølvi Karlstad Kongevn. 4 1550 Hølen
Rita K. M. Wesenberg
Ingolf S. Wesenberg Kvartsvn.25, 1555 Son JA
Marthe Elise Fottland Grevlingstien 9, 1555 Son Slutt å ødelegg Son!!
bettina Lewe 1555 Son
Terje Mathisen Ladeveien 2 1555 Son
Mette Torberg Vestby/Oslo
Katharina Th. Bramslev Bruerveien 3, Hølen Med denne utbyggigen vil Son sentrums særpreg og kvaliteter bli ødelagt for alltid.
Knut Sjøvold Brattbakken 6, 1555
Svein Ole Reinhardtsen Skoglundveien 10
Merete Ligaard Mads vei 21, 1540 Vestby
Hege Sjøvold Brattbakkveien 4, 1555 SON.
Ole Magnus Grøstad Son
GroSandstedt Orelia 14, 1555 Son Enig m/ de andre underskriverne!!
Kristine Bue Gml. Kolåsvei 27
Linda Eriksen Sagbruksveien 35, Son
Terje Baardseth Glimmerveien 73 1555 Son
Tarjei Tvedte Hestestien 11 1555 Son
Mona Tvedte Hestestien 11 1555 Son
Hans-Kjell Larsen Brevikveien 113, 1555 Son
Julie B Larsen Brevikveien 113, 1555 Son
jørn f karlsen
geir syversen kolbotn
Eirik Duaas Garder
Mia Finjarn Son Jeg syns dette er blind vold mot Son. Hvorfor er det så vanskelig å folk til å forstå at det er viktig å bevare Sons sjel som den er nå? Det som er så spesielt og flott med Son er at stedet er godt bevart og innbyggerene verdsetter de gamle husene og de galmle tradisjonene! Det er ikke mange slike plasser igjen i landet.. Men så kommer disse Coop-menneskene og skal bryte hele denne idyllen ned?! Jeg skjønner det ikke.. Jeg skjønner ikke hvordan det er mulig. Håper noe eller noen kan stoppe denne hensynsløse utviklingen!
Allan Rasmussen Bardu
Thomas Lauritzen Løkkeveien 3, Son Det er trist og se hvordan bare noen få personer kan ødelegge en idyll som Son for så mange.
Cecilie Engeseth Son, Vestby COOP ødelegger fullstendig hele nærmiljøet her i Son. For øyeblikket ser det nærmest ydyllisk ut, men snart skal de begynne å bygge disse hersens coop bygningene. Hva er meningen?
Sarah Baumann Larsen Molde
Jonas Vevatne Åmotlia, Heggedal
Lars Olav Seim
Stine Beathe Yap Son / Cape Town
Hell Aschjem Krokstrandveien 5, 1555 son
Morten Eriksen Son
Kristoffer Lo Trondheim
Steinar Eggen Bærum
Kari Gjølstad Aas Holmen 9, 1533 MOSS
Per J. Andersen Rugveien 32 Oslo Ikke ødelegg Son
Benedikte Andersen Oslo Bevar Son
Svein Roger Jakobsen Bringebærlia39, 1555 Son
Julie Steen Elleri store brevik
Elin Okkenhaug Bratland Arendal
Berit Fottlqanj
Berit Fottland Grevlingstien 9, Son
Ragnhild Ingebrigtsen Halden
petter erik nyvoll Bergrådvien 21
Jan B. Sørensen Oslo La Son bestemme selv hva som er best.
Lotta Husand Blåveislia 10 JAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!
Laila Hersvik Furulia 5, Son
Geir Johnny Hersvik Furulia 5, Son
Siv Sinober Siofeisgate 16 0170 Oslo Son er et tettsted med bygninger med små og volumer. Dersom COOPs prosjekt bygges, vil man i nær fremtid lure på hva som gikk av COOP da de valgte å gjennomføre dette. COOP bør kjenne sin besøkelsestid og skjønne at dette neppe fremmer omsetningen av dagligvarer i et mellomlangt perspektiv. Valg av produkter handler mer om identitet og tilhørighet enn om priser og lett tilgjenglig parkering. COOP bør undersøke hva merkevareverdien av Son er med de kvalitetene som det har i dag. Utbyggingen slik den er skissert vil være som i tisse i buksa for å holde seg varm - eller min?mum å skjære av greina an sitter på.
Johnny Arntzen Slevik Platå 131, 1621 Gressvik Vel, det er flott at det gjøres motstand mot disse planene!
synnøve domaas 1555 son
atle brevik son er et bra sted. men coop-bygget vil komme til å ødlegge......
gunn dale bekkskjer vesterøy kongsvinger coop vil dølegge utsikten min
ole jonny son HVA f**n ER DETTA FOR DRIT??!!
Lisa Finjarn Son
svein tollersrud oslo Trivelig og koselig fremfor blårusspolitikk....
Heidi Omholt Store Strandgate 17, 1550 Hoelen
Ann Therese Monge tyriveien 3
Hans Christian Haugen Vadbakkveien 18a, 1555 Son
Maren HH Sørbye
Sjur Husand Blåveislia 10,1555 Son
Jørgen Gundersen bjerkelia 10, deør, son jeg vil ikke ha aker brygge i son!!!! det blir mye flere biler son, det er trangt nok fra før av!!!!!
Baard Frostad Strandgt. 1555 Son Den alternative planen er vesentlig bedre enn Coop's plan, som er en miljøkatastrofe.
Hanna Mørck Strandgt. 1555 Son
Unni Sundsbø 1555 Son
Per Jacob Mørck Oslo
Aud Mørck Gjesvold, 3530 Røyse
Gunnar Mørck 3530 Røyse
Snorre Helmer Mørck 0264 Oslo
Rein Follestad Borgenveien 23B, 0370 Oslo Son er en koselig småby og man bør bevare miljøet. Det er nok av stygge eksempler av kjøpesentere andre steder.
ole jørgen steen
ole jørgen steen landingsveien 84 0767 oslo
Peter Sundt Oslo Nok et eksempel på ulv i lysegrønne fåreklær eller en elefant i glassmagasinet Son
Håkon Grønlund Ekholt, Rygge Et modernisert handlesenter passer dårlig inn i idyliske Son. Coop er vel ikke kjent for sine arkitektoniske bragder rundt i landet og viderefører inntrykket her.
Asbjørn Ystad - sivilarkitekt Storgata 30, Son
Karoline Iversen Deør
Svein-Ivar Kjønnerud Oslo/Son Trist... Her er det vel noen politikere som bør stilles til ansvar?
Marianne Melin Vestby
odd klemo Hølen
Erik Heirung 1357 Bekkestua
Lisbet Enger Müller Karen Bachs vei 28, 1540 Vestby
Jan Gundersen Halden
Jorunn Dalen Eide Grevlingstien, Son Synes overhode ikke de prosjekterte blokkene/bygningene passer inn i omgivelsene i Son!
Klaus Fottland Pepperstad skog
Fredrik Koller Breivikmyra 39 Son
Barbro Koller Brevikmyra 39, 1555 Son
Olaf Bakke Måltrostveien 6 - 1555 SON Ja, behold Son som det er. Det finnes ikke mange perler igjen.
Terje Bodin Larsen Postboks 198, 4802 Arendal
Ingrid K Bakke Son/Oslo
Viggo Torjussen Spolen 43, 1536 Moss
Morten Lunøe Kragerø
Kathrine Brøsholen Bjerregaardsgt. 9, 0172 OSLO
Bjørn Glomsrød Mogens Thorsens gate 1b 0264 Oslo Bjørn Glomsrød
Gro Evensen Bekkefaret 13g
Vidar Vanberg, brevikvn.6 Son Brevikvn.6, 1555 Son
lars strømbråten veien 17, 1555, son begge alternativene passer ikke inn i son. son er et lite sammfun so allerede er blitt skadet av utbyggelsen av brevik.son skal ikke nde opp som pepperstad eller vestby
elisabeth son ja... coop ødelegger nærmiljøet mitt!!!
Vegard Fjærli Svaneveien 15, 1555 Son
MARIT ENGEN ORELIA 29, 1555 SON
Knut Natvik Kolåsveien 5 Son
Karin Knag Jonas Wessels vei 5, Vestby
Astrid Petersen Tømmeråsen 4, 1555 Son
Jürgen Petersen Tømmeråsen 4, 1555 Son
Willy Son IKKE BOIKOTT COOP !!!!!!!!!!! Derimot oppfordrer jeg alle til å oppsøke Coop butikken i nærmiljøet, fyll handlevogna med diverse matvarer, når varene skal betales oppdager man selvfølgelig att lommeboka "dessverre ligger ihjen hjemme" enkelt å greit..........
zdena cervenka Øvre Prinsdals vei 55 C, Oslo
Katrine Vatne Johansen Rugdeveien 21, 1555 Son
Kristin Omre Raknes Oslo
Christine Krosby Hestestien 10 son COOP's planer ødlegger son totalt
Pål Rørstad På Bryggekanten Son "Litt ditt" slagordet mistet sin kraft. Mitt medlemskap er sagt opp. Fatter ikke hvorfor et firma som handler med matvarer absolutt skal ødelegge Son. Det blir noe merkelig med en matvaregrossist som skal bygge leiligheter, og en møbelbutikk som skal bygge hotell. Hva blir det neste ? Vi invitterer med dette vinmonopolet til å bygge barnehage. Hva med å benytte garntørka ? Eller kanskje rett og slett kystkultursenteret? Det er jo så gammalt og fælt. Eller?
Maria Eberhardt Norittveien 3
May Kristin Myrstad Elverum
Kristin Kramås Storgata 54, 1555 SON Jeg er oppvokst i Mo i Rana der DOMUS-bygget den gang var byens styggeste bygg (en stor tung betongkloss som raderte sentrum og fortsatt gjør det!). Dessverre ble det etterhvert flere utbyggere samme by som fikk bygge like tungt og massivt i omgivelsene.Tenk om COOP hadde tenkt miljøutvikling allerede på 70-tallet - det hadde reddet mange stedsmiljøer rundt omkring i landet. Det er ikke for sent å snu dette - start med Son.
Jonas Akseth Namsos Alarmerende, for jo større bedrifter vokser, jo mer dominerer de distriktsnorge. Utvikling, ikke for enhver pris.
Neitakk!
Elisabeth Mandt Deør, Son
Anne Dessingthon Hosle, Bærum Ja, jeg pleier å være i Son på ferie og vil fortsatt at stedet skal ha et hyggelig og åpent miljø mot sjøen.
Emilie Mehl Nybrogn 5, 1430 Ås
Roar Kjønnerud Sagbruksveien 28, SON
Rannveig Kjønnerud Sagbruksveien 28, SON
Wenche Nergaard Moss
Jakob Okkenhaug Heyerdahlsvei 3A, 0777, OSLO
Aina Kittelsen svaneveien 7 1555 son
Knut I. Edvardsen Asker
Anne Winter Grevlingstien 8 - 1555 Son
Gunnar Gilberg Kolåsveien 1 1555 Son Gunnar Gilberg
Inger Margrete Skogseid Oslo
jon guttormsen
Michael Stoneman Kongeveien 4, 1550 Hølen
Mette Sørlie Eiksmarka
Sverre Bjune Kleiva 3 1555 Son
Ann Kristin Halland Bergen
geir hafskjold Moss
randi h. jørgensen Kjøvangveien 64, 1555 Son
Lars Kjellberg Moss
Dag Martinsen Kulpeåsen 35, 1539 Moss Noen må nå tenke langsiktig!
Glen Fosseng Svaneveien 12 1555 SON
Jørgen Thorkildsen Ringstabekkveien 15A, 1358 Jar
Jan Richter Oslo Dette er rasering av en av indre Oslofjord perler.. Galskap
Eva S. Finjarn 1555 Son
Solfrid Huseby Kolåsvn. 93, 1555 Son
Svein Finjarn 1555 Son
Geir Kjønnerud Fetsund Som 4 generasjon Soning har jeg og min familie et helt spesielt forhold til Son, Stedet har en helt unik sjarm som IKKE må ødelegges av noen enorme murblokker fra COOP!! Det vil ødelegge hele "sørlandssjarmen " Son er kjent for.
Grete Kjønnerud Fetsund Utbyggelsen av Coop bygget på havna er helt forkastelig, kommer til å ødelegge hele miljøet i Son.
Anders Næss Bringebærlia 78, 1555 SON
Ragnar Næss Son
Karin Grimsrud Gneisvn.9, 1555 Son Karin Grimsrud
Berda Fosseng Larkollen
Thomas Ludvig Meyer Gneisveien 23 , 1555 Son Utformimg av bygningsmassen er et fremmedelement i Son med sin klassiske småhusbebyggelse. Son er IKKE Aker Brygge !!
Turid Eriksen 1555 Son
Siv Nygaard Rugdeveien 13, 1555 Son Jeg synes at utbyggingen til Coop vil være ødeleggende for nærmiljøet. Blokkene passer absolutt ikke inn i havna eller i Son sentrum!!
Jens Anderas Randem Vestby Jeg går ut fra at det finnes regler for bygging i nærheten av endel verneverdige bygg slik det trolig er mye av i det område i Soon. Hva sier regler om å sette opp et så stygt bygg i ett historisk sted som Soon brygge ???
Marianne Fosser Granlia 10, 1555 Son
Elin Veidholm HAgen Vardeveien 55
Lars Kjellberg Moss
Marianne Kolstad Moss
Bente Gjølstad tidligere Hølen, nå Fredrikstad
Vidar A. Løchen Krosnesveien 21 1621 Gressvik
Bjørghild Guvaag
Espen Krogh Kapellvn 17, 1555 Son
Thomas Larsen Oslo
Tom Bjerke 1555 Son
May Britt Ottesen Ingierkollvn. 81, 1410 Kolbotn Det ødelegger noe av utsikten min fra hytta. Jeg mener også at det blir en miljøforandring som ikke er ønskelig og helt klart en stilforandring som er motstridene med gamle Son.
Nina Ribe Kjelleviktoppen 28 A
Fridtjof Andersen Arnebråtveien 114, 0771 Oslo Dette er et stedlig or visuellt overgrep.Respektløshet i kvasi-sosial Coop innpakning.De har vel blitt lovet toppleilighet i komplekset,sentrale medspillere i coop-systemet.Korrupsjon????
Nina Strand Storgaten 30 L.1 1555 SON
pål winsents tromsøgt. 40, oslo
Harald Baardseth Oslo
espen ulvin cnr aamundsensvei 9 b 1362 hosle
Åse Eckholdt Almeveien 7, Son
Ellen Møllgård Thorud 1555 Son
Vegard G. Slåttelid Oslo
Silja Amundsen langåsen 7,4513 mandal
Anne Risbråthe Oslo
Anders Frøstrup Espensvei 6, 3122 Tønsberg
Clement Aa ! ! !
Åse Ellefsen Asker
Jac Hasse 1555 SON
Erik Heivang Stokkandveien 14, 1555, Son
Willy Lie Oslo Dere ødelegger Son.
Anne Møllgård Stav Orrhanevn. 3, 1555 Son
aina hoffart gneisveien 25 1555 son
Petter Andreasen Vestby
Jens O. Aardalsbakke norittveien 15, son
eva molvig sagaveien 7,1555 son
Lisbeth Prestmoen Saltbodåsen, 1555 Son Det virker som de ikke bryr seg. Denne byggingen passer IKKE i Son!
Mari Lunnan Sorgenfrig. 23 0365 Oslo
Jorun Risbråthe Feierbakken 28 1555 Son
jorun Enger sagbruksveien 2 1555 son
Claes H. Bendiksen Suhmsgt.12b,0362 Oslo Trist å observere at lokalpolitikerne ikke stilles til ansvar.
Erik Braun Mortensvingen 8 Hvem har godkjent dette makkverket av et betongbygg =] gi disse menneskene sparken - NÅ !!
J. Andreas Melander Drammensvn. 104j, 0273 Oslo
Pia Sandvik Fredriksen Stockholm Skjönner ingenting.Son er jo Perfekt som det er, hvorfor ödelegge enda ett bra sted?
Finn Moe Skurvåsvn. 4. Son Det er ingen skam å snu. Bygget deres blir en tragedie for miljøet i Son.
Åse Næss 3150 Hellebæk, Danmark
Linda Fosse Hagen Yte Fosse, 5911 Alversund
Hans-Jacob Thode Almeveien 1, 1555 Son Coop vise her en forakt for det miljøet de skal eksistere i som er et diktatur verdig. Det fatale her er også at Vestby kommune ikke har samfunnsbevisste politikere som vet når de skal si nei, og dette benytter Coop selvfølgelig for alt det er verd.
Kjell Klokkerud Møllenhofveien 5, 3055 Krokstadelva Som innfødt, men utflytta soning og langvarig coop-medlem, støtter jeg oppropet.
Jens Petter Koren Anton Davidsensvei, Kråkerøy
cecilie okkenhaug
Freddy Bolle Bruerveien 55 1550 Hølen
Ellen Enger Müller Nyborgvn.5, 1430 Ås
Wenche Kristiansen Brevikmyra 19
Jon Thode Oslo
may-vencke jensen tønnesveiei, Son
arrne kvisler 1482 nittedal
Jan W. Jensen Askveien 4, 1555 Son
tor henning evensen jacob sømmesgt.7, 1512 Moss
Elsa Rath ensen Askveien 4, 1555 Son
Daphne O'Dell Kørner Furulia no.11
Pål Th. Kørner Furulia no.11
Jostein E. Haugh
Jostein E. Haugh Kleiva 10 , Son COOP ødelegger Son for å få en kortsiktig profitt på sine bygg! Det eneste de forstår er røde tall og dårlig omtale. BRUK DEM IKKE FOR DE VET HVA DE GJØR!!!
Johannes Randem Grorud, 1550 Hølen
Arve Gudmundsen Son
Leif T. Bye Moss
Bente Moseng Oslo - hytte i Son
Terje Solberg isdamveien 2 1555 Son
Sissel Solberg isdamveien 2 1555 Son
Arne Okkenhaug Oslo
Merete Lauritzen Løkkeveien 3, 1555 Son Det er helt tragisk at Coop har fått godkjent dette. Det ødelegger den sjarmen vi har i Son og passer så absolutt ikke inn i idyllen Son har. Jeg er opprinnelig fra sørlandsbyen Farsund, med mange hvite trehus og sjarmerende gamle bygninger. Der har kommunen bygget ut et stort område i havnebassenget som virkelig står i stil med den gamle bebyggelsen. Jeg skjønner ikke hvorfor Coop vil ødelegge Soon på den måten. Men det er vel penger som er viktigere en kultur og sjarm... TRIST!!!
Jarl Hovland Skifervn. 7 1619 Fredrikstad Son er barndomsbyen til min mor og hennes søsken, en by vi regelmessig besøker den dag i dag. Det ville være en skam for byen om Coop fikk bygge en slik mastodont.
Roy Sørensen Son
Sebastian Steinmann Oslo
Heidi Larsen elgveien 3
Roy Aakvaag elgveien 3
Svein Erik Jacobsen Sandefjord En kan ikke ødelegge en slik fint tettsted med noe så stygt som er presentert. Stans COOP nå. Hvor er de "folkevalgte"? Er de like tafatte som alle andre.
Astrid Hasse 1555 SON
Svein Nilsen Røsslyngåsen 7 , Son
Tove Marie Hunt Sørensen Sponkroken 9, 1555 Son
Asbjørn Halvorsen Kolås, 1555 Son
Bernard McGonnell Langhus COOP! - drit og dra.... JA TIL GOLFBANE!!!!!!
roy eriksen Sagbruksveien 35
Stein Tore Jenssen Solbergs vei 5, 3530 Røyse
Chris Coelho Orelia 15, 1555 Son Vandalisme!
Silja Yri Coelho Orelia 15, 1555 Son
Else-Liv Thorsen
Jan Vigo Poots Son
Per Angell Kleiva 8 1555 Son
Håvard Hellum Soltoppveien 1, 1555 Son En smule uforståelig at COOP tror at de kan tjene penger når ingen - eller kanskje bare noen ganske få vil handle på COOP. Ergo har COOP helt sikkert en skjult agenda............
Are Strand 1555 Son
Halvor Næss Velliveien 4a 1358 Jar
Christian Ulstad Oslo
Jørgen Storgata 63, 1555 Son f**k of
Bjørn Alstad Son Total mangel på gangsyn fra politikere og utbygger. Dette er det få som ønsker seg.
Anne-Mari Skjeslien Kleiva 61, 1555 Son
Siri Thode son/oslo
john åge andersen Gamle Sonsveg john åge andersen
Torill Person Gamle Brevik vei 3, Son
Atle Mostad Henrik Gerners gt 14 - 1430 Moss
Nina D. Larsen Soltoppveien 6, 1555 SON
Kari-Ann Venaas Banini Strømbråtenveien 10 Dersom dette går igjennom, melder jeg meg ut av Coop!!!!
Carlo Banini Strømbråtenveien10
Rut Thode Almeveien 1, 1555 Son
Martin Heitmann Fekjærvegen 151, 3530 Røyse
Gro Berglie tidligere beboer i Son
Petter Nyquist Son Et veldig veldig stort bygg, på et veldig veldig lite sted. Men det er ikke for sent. Bygget er ikke reist. Stå på!
Trygve Nielsen Anna Sethnes gt. 4b, 0474 Oslo/ Støav. 28, 1555 Son Synd jeg ikke har fått se denne aksjonen før, håper ikke det er for sent å protestere mot dette VANNVIDDSPROSJEKTET!! At det går an i vår tid å foreslå en slik voldtekt av gamle, ærverdige Son! Jeg er rystet og dypt sjokkert av at kommunepampene inne i Vestby lar dette passere, for å få inn noen skarve skattekroner. Står det virkelig SÅ dårlig til i kommunen at de selger sjela si?? Ja, jeg bruker uvanlig sterke ord her, men jeg er rasende! Alternativet til Allgrønn ser supert ut, noe nybygging skal vi selvfølgelig tillate, men vi må tilpasse! Det har ikke Coopene (les: kopene) forstått. Stå på Allgrønn!! Fy skam dere Coop! Mvh T. Nielsen, 3.generasjons hytte-eier.
Terje Brekke Anna Sethnes Gt 4b, 0474 Oslo
Brede Apland Vestfoldgata 1, 0656 Oslo
Helge Rokke Fredrikstad Kan ikke ødelegge en så sarmerende og idyllisk sted med en matvarebutikk. Innbyggerne får tak i den maten de vil uten en butikk inn i stua. Miljøforurensimg.
Lise-Lotte Odeh Vintebro Jeg har vært medlem av NKL / COOP siden 1980, men har nå praktisk talt sluttet å handle der. COOP tilfredsstiller ingen av de kravene jeg som kunde setter.Det finnes hverken kvalitet eller service.
Det er grusomt å se hvordan bedriften direkte skjemmer stedene den etablerer seg.
Hele bedriften fremstår som forsimplet og forgubbet. Man plukker nærmest varene fra et lager, og personale er enten fraværende eller åndsfraværende.(Dette gjelder OBS! på VInterbro.)
Vi er begynt å kjøre til Ultra på Bryn for å handle. Der har de et særdeles godt vareutvalg og serviceinnstilt personale som gjerne stiller seg til disposisjon.
Ove Gunnar Eid Isdamveien 12 1555 Son Flytt bygget inn i fjellskrenten på andre siden av veien.
Helle Falkenberg Westye Egebergs gt 2c, 0177 Oslo
Jan Sigurd Østberg c/o Oslo Byes Vel, Grev Wedels plass 1, 0151 Oslo
Anne Eid Bringebærlia 85, 1555 Son Disse byggeplanene er jo virkelig en skandale for Vestby kommune.. Soon er jo en av de få bevarte perlene fra en viktig periode med skipsfart og trelasthandel. Her må staten gripe inn og stanse dette. Drøbak, Soon og Åsgårdstrand er tre flotte perler med viktige kulturminner. COOP er en forbrukereid kjede (jeg har selv medlemskap) og skal derfor ta spesielt vare på lokal miljø. Jeg blir sjokkert av at de ikke i større grad tar hensyn til lokalmiljø OG bærekraft i sine prosjekter.
Cecilie Kjørkleiv Oslo
Camilla Grønneberg Solstua, 1550 Hølen
John Thomas Ryggvik Skedsmokorset
Elin
aalandslid brevikv 70 1555 Son COOPs byggeplaner strider mot god byggeskikk- ikke drep nærbebyggelsen og nærmiljøet! Strandsonen invaderes og det gjestemilde havneområdet begrenses istedenfor å utvides og åpnes. Den bastante fasaden stenger havnen fra Son og Son fra havnen. Et skikkelig stengsel er fasden- adgang for uvedkommende forbudt! Jeg velger alternativet.
Ida Fuglevik Rygge
Bjørn stabell Vestby Fergemannensvei Ja. Ikke ødlegg Son
Sissel Bjerkås Wiik Hollandveien 6 - 1555 Son Vi flyttet i sin tid til Son på grunn av stedets karakter og innbyggere. Nå ser det ut til at COOP er mer interresert i rask gevinst, enn innbyggerne i Son. P.S. Det er samme arkitekt som har tegnet hotellet i Kugrava!
Elisabeth Førde Ugleveien 15, 1555 Son Ingen tvil om oppslutningen om motstanden mot COOP's planer for Son havn nord. Vi ser faktisk at en meget betydelig andel av Sonområdets husstader er motstandere av prosjektet. Når skal det politiske miljøet i kommunen ta inn over seg Sons befolknings egne behov? Son har en fin egenart, som er meget sårbar og bør skjermes bedre mot destruktive utviklingstrekk i norske tettsteder generelt som denne "liksomarkitekturen" står for.
Laila Aalstad Hasselveien 9
Samuel Kjørkleiv Egeland 4550 Farsund
Tom Aastad Sagavn.16, 1555 Son Den som utøver dårligst skjønn i denne saken er Vestby Kommune. Det er tragisk at vi ikke har politikere som er seg sitt ansvar bevisst.
Richard Steinmann Fergeveien 12 1555 Son
Alf Samuelsen Stenløkka 27, 1555 Son
Aslaug Samuelsen Stenløkka 27, 1555 Son
Kjetil Bue Gamle Kolåsvei 27 1555 Son
Per Bjurstedt Storgt. 43, 1555 Son
Morten Haugvaldstad Game Kjelsåsvei 13, 0489 Oslo
Astrid Wawszyniak Gamle Kjelsåsvei 13, 0489 Oslo
Einar Singdahlsen vibebeien.18
Grethe Høstaker Randsverk, 2680 Vågå
Grethe Sundt-Johannesen Deørvei 30, 1555 Son
anne marie willesen brentemogt 18, 4790 Lillesand Alle kapitalkrefter må viser mindre hensynsløshet og tenke miljø for alle.
Rolf Endresen Rugdevn. 2, 1555 Son
Kjersti Mørk Son
Bjørg Synnøve Brattli Oslo / Dunderdar'n Kålås, Son
Arne Sigurd Brattli Oslo / Dunderdar'n Kålås, Son
Anne Brattli Oslo / Dunderdar'n Kålås, Son
Torill H Carlsen Isdamveien 12 1555 Son Protesterer på byggingen I Son som Coop medlem.
Gro Maurstad Feierbakken 7, Son / Oslo
Matz Sandberg Klosterveien 13, 1555 Son
Ailin T. Salbu Bergen Jeg har gått på Follo Folkehøyskole, og har mange ganger besøkt Son. Synest Son bør beholde sitt særpreg og ikke ende opp slik mange andre norske småsteder har gjort.
kristin borud j. sømmesgate 7 1512 moss
Marianne Rom stokkandveien 23 1555 Son Forferdelig trist å se byggeplanene for hjemstedet mitt. Det finnes så mange mye bedre alternativer enn dette.
Jørgen Rom Stokkandveien 23 1555 Son X
Per Kraft Sagbruksveien 14, 1555 SON PS: Det finnes eksempler på gode arkitektoniske og reguleringsmessige løsninger der Coop har vært utbygger, f.eks i Farsund sentrum (jeg har fine bilder). Det er opp til kommunene å styre utbyggingen. Det er opp til oss å velge politikere!
Henning Skeie Oslo
GÜNTER KREFT HVITSTEN
Pål Finne
Terje Motrøen 2322 Ridabu - Hamar
Kristian Salcedo Brettevillesgt. 20 , 0481 Oslo
Karen Gjermundnes Kjøvangen / Oslo
Geir Mathisen 1555 Son
Odd Berthelsen Stenløkka, 1555 Son
Gunnar Ekenes Støaveien 18 1555 Son
Nina Hammerlund Asker Bevar idyllen i Soon med bebyggelse som er i samsvar med miljøet ellers.
Pål Finne Øvre Toppenhaug 96,1353 Bærums Verk
Eli Britt Løchen Krosnesveien 21 1621 Gressvik
Finn B. Larsen Nordherad, 2680 Vågå
Tina Thunshelle St.Hanshaugen
K. Mosman 23 Wargrave Road, Twyford UK A traveler often delights in the experience of "local charm" - unique architecture, unique atmospere. Large, non-descript apartment blocks, mega markets, parking lots and billboards are neither charming, nor, in this case, are they in the spirit of the locality. I think the alternative design shows how growth can happen without ruining the local charm. Nice to see support for Son citizens from all across Norway. It is so important to protect your waterside villages - they are part of your heritage and what makes Norway unique and special.
Eva Ombustvedt 1555 SON Vær så snill, ikke ødelegg det vakre stedet mitt!
camilla solberg oslo
Ellen Holstein Strandgatata 15B 1555 Son
Kim Morten Røbekk Askveien 7 1555 Son det hadde sikkert blitt fint i en by, men son er et tettsted som bør forbli slik, med små koselige bygninger og folks om kan se på utsikten uten å møte en stor toppmoderne bygning mitt i veien... som sakt den passer ikke i son!
Odd Østbye Bærum
Stig H Johannessen Son
Arild Karlsen Moss
Ann Chatrin B Lie Bringbærlia 75 - 1555 son
Nina Pedersen 1555 Son
Arne Kjettland Oslo, hytte i Son Jeg synes denne utbyggingen fra COOPs side ser helt forferdelig ut. Det er også helt vanvittig av de "folkevalgte" politikerne å tillatte noe sånt som dette.
Dessverre tror jeg at COOP på langsikt blir akseptert av de fleste av Sons innbyggere. På langsikt... Det er jo selvfølgelig en grunn til at COOP velger å "gi f**n" til tross for all motstand.
Lurer også på om COOP har lest sin egen "forretningsidé". Om de har lest hva selskapet selv sier de skal stå for, og hva de skal yte samfunnet og kundene sine. Dette byggeprosjektet strider jo med alt dette. Det strider også mot all moral og tidligere byggeskikk.
COOP, ta til fornuft, hør på "de potensielle kundene", for Deres egen og Sons innbyggeres del.
Arild Hansen Moss, Fjordveien
Thor Magnus Lie Bringebærlia 75 - 1555 SON
Simen Owesen-Lein Deørvei. Son COOP ødelegger nærmiljøet.
Hans Kristian Roås Oslo
Sverre Oliver Halvorsrød Fredrikstad
Hege Spaun Oslo
Sissel Pedersen Dammyråsen 13, 1591 Sperrebotn
Karl Henrik Steffensen Råde
Astrid Hernesvold Oslo
Tonje R. Sandberg Klosterveien 13, 1555 Son På tide at Vestby kommune tenker litt på kultur når det gjelder lille uskyldige Son. Ikke nok med at det har blitt planta parkeringsautomater i Son, men nå skal det komme et bygg som absolutt ikke passer inn i miljøet...
Anders Knoll Son / Brevik
Svein Tore Lien Løkkeveien 17 B, 1555 Son
Ingrid Klokkerud Toppveien 2, 1415 Oppegård.
Steinar B. Hansen Hølen
Roger Brandborg Blåveislia 19, Son
Magnhild Brevik Sagavn.9, 1555 Son
Anette Sættem Vibeveien 24
Tomas Sættem Vibeveien 24, Son
Gunn Lang-Ree Orrhaneveien 32 , Son
Truong Hoang oslo la idylliske son være i fred, det er en av de siste perlene vi har i oslofjorden. ikke utsett lokalmiljøet for et overgrep!
Caroline Jacobsen Lindeveien 15, 1555 Son
Line Skøien 1550 Hølen
Christel Kroken Ebbestad Åndalsnes
Tron Inglar Brolandsvn. 12 B, Oslo
Simen Lofterød OSLO
Jan-Thore Svendsen 1555 Son
Bengt Wennerhag Storgt. 7 1555 Son
Kjell Erik Aune 1555 Son
Yvonne Marie Seville Bekkefaret, Son
Anne Mette Dalby Moss Det er trist å se slike planer som oppleves som en voldtekt av nydelige Son.
Gerd Grundt Rygge
Eyvind Grundt Rygge
Katrine Skovholt Heervn. 11o Helt høl i hue, bevar idyllen. Bekjemp kapitalistene!! Bygg heller lave hus i stil som passer...
Alexander Kristiansen Tåjevn 4B, 1914 Ytre Enebakk
Kjersti Ottesen
Kjersti Ottesen Ringveien 51, Son
Babess Smith
Aili Røtterud Løchen Son Dette bygget passer absolutt ikke i Son. Det minner om en bygning i Oslo eller andre storbyer, noe Son ikke er og som vi heller ikke ønsker at det skal bli. Blokker passer ikke inn i Son. Sett dem et annet sted! Ikke ødelegg bygda vår!
Amund Løchen Son
Malin Bakke Frøystadvåg Son
Thorbjørn Alvim Oslo
Merete Lunde 1555 son
Hans A. Berge Brevik, Son Café Oliven er vel den eneste som nyter godt på å ha den ordføreren vi har i vår kommune, og til og med de er i mot denne vandaliseringen av Son. Skjønner ikke at han tør vise seg her... Slik overkjøring av et enstemming samfunn er helt rått!! Fjern COOP og fjern politikerne! Dette er ikke demokrati!
Trond Halvorsen Krusebyvn. 78, 1540 Vestby Blir altfor stort og ruvende!!!!
Rolf Lekang 1555 son
camilla thustrup holm granlia 11, son
Ole Kristoffersen mekanikerveien 17. RIV DET.
Randi Kristoffersen Mekanikerveien 17. 0683.Oslo Riv det 100 Ganger. Det passer jo ikke inn i det hele tatt.
Thea Husand blåveislia 10 1555 son Son er et fint gammelt sted som ikke er en storby. Det passer ikke med en blokk i Son synes jeg. Da blir det ikke det samme.
Hilsen Thea Husand 11 år fra Son
Mette Jerpeleina 48, 1415 oppegård COOP suger hardt!!!
D. McBride Son, As a relative newcomer to Son i am saddened by the attempts of COOP to destroy not only the beautiful surroundings of Son , but also their arrogance in ignoring the wishes of the people who live here. It is unfortunately the sign of the times that money obviously talks !!!
Thorgeir Røer
Arnt Aakre Strømsbergveien er det ikke utrolig at våre folkevalgte i kommunen på død og liv skal ødelegge vår hjemmplass på denne måten?! Trolig har ingen av de noen gang bodd i son, for slik rasering kan ikke unnskyldes med behovet for økte kommunekroner. son betaler fra før en hel del av kommunekaka. det må da finnes grenser for hva de skal tyne og dra ut av denne lille plassen. vi må vel helt tilbake til sovjet-tiden for å finne liknende eksempler på fjærnstyring og maktmisbruk. Ordføreren minner mer om `stalin` enn en folkevalgt demokratisk leder.. Bygget burde brennes om det blir bygget, med hele kommunestyret som opptenningsved!!!!
Gabriella Macchi 1555 SON
Terje Slinning Unhjem Røsslyngveien 20, Ålesund Bruk hodet! Bare se hva politikere og kremmere gjorde med sentrum av Ålesund!! Et eksempel til skrekk og advarsel!!
Mina S.Guvaag Oslo
Marcus S.Guvaag Oslo
Irene Guvaag Oslo
Carl Jørgen Salicath Oslo
Monica Bjørnsund
Finn G. Eriksen Bråtenv. 4, 1555 Son
Åse og John Moen Kapellveien 7, 1555 Son
Greta Løkhaug Ekornveien 4, 1430 Ås Bevar Sons identitet!
Sissel Staff Røslyngv 4 ,0788 Oslo
Thale Østbye, kunstmaler Rideveien 1a, Bærum Det er jo betenkelig at en så stor del av kailinjen i Son "privatiseres" slik det her legges opp til, stikk i strid med den forvaltningen som Vestby kommune tidligere har ønsket å fronte. Dette mister jo betydning nå... Rent estetisk er slike kolosser med på å bryte ned det som er Son: Små enheter i harmonisk samspill. Ta til fornuft og lytt til folkemeningen i Son!
Ann Kristin Almås Ås
Ivar Helge Mittet Ekornvn. 4 1430 Ås
Liv Gudlaug Westgaard Bregnevn. 12, 1430 Ås
Bjarne S. Grønsberg, landskapsarkitekt Ås Dette var da ille... Her har vi en arkitekt som ikke har fulgt med i timen, og sett hvilken sammenheng bygningene er plassert inn i, og som har latt seg dupere av en kommuneadministrasjon som ikke har kompetanse til å vurdere dette riktig. Eneste løsning er å revurdere hele prosjektet, faglig holder det i hvertfall ikke mål, objektivt sett.
Lisbeth Stenbråten 1410 Kolbotn
Tormod Solem Garder, 1541 Vestby
Berit Grini 1513 Moss Son er stedet jeg drar til på formiddagstur om sommeren, et kjempekoselig sted med egen atmosfære. Hvorfor skal coop ødelegge hele stedet?
Truls Bjerke Brevikmyra 16
Liv Nygaard Furuvn. 1a 1430 Ås
Gro og Knut Hallan Måkeveien 56, 0139 Oslo Det er en skandale at noen kan ødelegge et så særpreget miljø som er skapt gjennom århundrer i Son. Etterslekten vil gremmes over slike overgrep! Vær voksne og ta kritikken nå og endre byggingen til det foreslåtte eller tilsvarende forslag.
Anne Kathrine Johansen Grevlingstien 1555 Son
Brith Omberg 1430 Ås
R.Skjerven. prosj.leder RPR Oslofjorden Dette er en nasjonal skandale. Utbyggingen blir irreversibel og vil ødlegge Sons unike karakter for all ettertid. Son og Drøbak er perler som bør bevares best mulig for ettertiden. Disse "ladestedene" har noe med nasjonens identitet å gjøre. Her, om ikke andre steder, bør Miljøverndepartementet sette foten ned! Her bør departementet gå utenom PBL og vedtatte reguleringsplaner. Her bør staten foreta grep i et langsiktig perspektiv. Randi Skjerven
Gisle Halset Hobøl
Tove Opsahl Halset Hobøl
Juni Anker Hansen Vestkanten Nei vettu hva!!
Torbjørn Eggen Mørkstugt.1 Røros Det er viktig for coop å vise evne til gor adferd på bygge sida. Det øker bare den almene anseelse og med det handlinga., med andre ord god butikk. En som bryr seg med positive fortegn.
Christian Batchelor Storgt.24 Son
Eli Melby Feltspatvn 77 1430 Ås
Heidi Morka Fjordvn 19, 1545 Hvitsten
Gro Tønsberg Kleiva 10,Son
Anne-Maren de Jonge Grønlandsleiret 1 0190 Oslo
Bengt Follestad Kastellveien 19 1170 Oslo Kystens Perle. Ta vare på stedets særpreg og godkjenn planer som tar hensyn til stedets originale bebyggelse.
pål opsahl son
Ellen Irene Øien Bringebærlia 59 1555 Son
Petter Olsen Hvitsten - Oslo LA SON LEVE!
Anton Knudsen
Lene Anine RYdgren Vestby
Anders Aasen Belgia
Turid Powell Otto Rugesvei 81B, Østerås
Giulia Iori Son, London, Roma In a lovely place like Son it should not be allowed to build such ugly buildings!
Hilde F. Fosse 5911 Alversund
Maria Vanberg Oreliveien 27 0583 Oslo
Anne Margrete Arinsen Oreliveien 27 0583 Oslo
Jon Aasen Bryssel, Belgia
Virginie Destefanis rue du Noyer 247, 1000 Bruxelles, Belgique
Friis&co siv.ing, firma Oslo Det estetiske er glemt/utelatt, og de kapetalistiske "herrer" råder grunnen. Dette er mot enhver form for vidreutvikling av et lite og særpreget samfunn.
Torgius Grundt H.N.H vei Moss
Alexander Grundt H.N.H. vei Moss
Emilie Grundt H.N.H. vei Moss
Julie Grundt H.N.H. vei Moss
Oddvar Buen Jondalen Kongsberg
Anita Buen Jondalen Kongsberg
Anders Buen Jondalen Kongsberg
Gjermund Buen Jondalen Kongsberg
Vebjørn Buen Jondalen Kongsberg
Sidsel Schick Vestby
Asbjørn Sivertsen Molde
June Sivertsen Molde
Martin Jensen Son Har bod i Son hele mit liv (22 år) og dette er det mest tragiske jeg noen gang har opplevd, det ødelegger hele Son....
Bengt Knoll Furustubben 20, Son Ikke raser nærmiljøet!!!
Arild Baardseth Ekebergveien, Oslo
Kim Rohde Larsen Snipemyrveien, Oslo
Robert Chaston Rugdeveien
Anbjørn Grindheim Klostergata, Oslo
Vigdis N. Ulvestad
Birte C D Aakre Sagaveien 7, Son
Hans Chr Aakre sagaveien 7 Dersom Coop får bygge blokker midt i Son, er det vanskeligere å stoppe Skaidars planer om et dobbelt så stort bolig/hotell prosjekt på Son marina. Vis a vis Coops tomt ligger et båtopplag som med tiden kan egne seg til samme utbygging, og Fred Olsen har meldt seg på banen med utbyging på vest siden av Sonskilen. En stopp av Coop vil være punktum for mange potensielt ødeleggende utbygginger i Son. En stopp i Son vil og gi en sterk signaleffekt til andre truede småskala bebyggelser i landet.
Eva Merete Lunde 1430 Ås
Roy Bergh Schleppegrellsgt 15 Oslo 0556 Roy Bergh
Anne Bentzrød Ås
Siv Alstad Schleppegrellsgt 15 Oslo
Ruth Bergh Vetlandsveien 75 b Oslo
Trine Tønnessen Heir Rydningen 8, 1430 Ås
Anne Maagaard Nobels gt 23 0268 Oslo
Toril Oswald Sosnveien 9
Angela M. Schulstad Son
Tora Synnøve Kristiansen Oslo
Kenneth Gustavsen Blåmeisvn 22, Son Det er helt utrolig at noen, og med Det Norske Arbeiderparti i spissen, kan finne på å la super-kommersielle krefter få rasere en perle som har fått stå urørt i århundrer! Og det er desverre flere områder i Son som også står i fare for å bli rasert, siste utspill er vel Laksa. LA SON VÆRE I FRED!!!
Einar Myrer Storgata 3, 1555 Son
Grete A. Grande Larkollen , Rygge. Sonsvenn,som synes det er en skam å ødelegge idylliske småsteder på denne måten.
Lisbet Langehaug Hemsedal
Trine Jensen Jessheim/Son
Øystein Mørk Søndre Mørk, 1555 Son Skremmende fra utbygger, men ikke minst nok et eksempel fra lokalpolitikerne og administrasjonen i Vestby Kommune.
Anders Bryn Oslo Anders Bryn
Kathinka Dalseg Glassverkveien 4 a , 1363 Høvik Coops planer må skrinlegges. Bygg eventuelt alternativet. Det finnes ANDRE HAVNER vi kan seile til, om Son blir ødelagt...
Dag Gjersøe Skolev. 16, 1555 Son Det er forstemmende hvordan Vestbys nåværende politikere har satt en god og gjennomarbeidet reguleringsplan for Son Havn nord til side. Vi må konkludere at med dette regimet er Kommunen ikke egnet til eierrollen, da den setter sitt forvaltningsansvar til side for å oppnå en kortsiktig maksimal profitt. Det er synd å høre de samme politikere si "dette er da ikke så ille"!
katrine gromholt suvalov oslo JA de ødelegger!!! Hva trenger vi coop for i son, vi har jo Ola.
Sissel Poulsen Son
Christin Olsen Ås
Aud Karin Nesfeldt Ås
Sjur Mørk Ås
bente børseth ås
are gram økland Ås
Unni Duborgh Isdamveien 6, 1555 Son Forferdelig ødeleggende blokker truer hele sonsmiljøet. Ønsker kamp mot Coop for å redde Son.
Peter Duborgh Sonsveien 11, 1555 Son
Betina Blasco Son
mathias disen seilduksgata 4
Elin Natås Ternevn.23, 1555 SON
Erlend Strømnes Son
Kristian Strømnes Grøntveien 10
Kristine Strømnes Son
Trine Strømnes Son
Roger Hallstensen son
Randolf Johansen Oslo La Son være i fred som det fine stedet det er.
Bjarne Hjertholm Son
Ingrid Mejdell Son
Daniel Hjertholm Son
Beate Hjertholm Son
Theodora Hjertholm Son
Per Gudim Thorbjørnsen Storgt. 15, 1555 Son
Toril Jogesjø Storgt. 15, 1555 Son
Margrete L. Johansen Klosteret, Laksa
Nils O. Johansen Moss
Martin Larsen Son
Kjersti Kåsamoen Larsen Son
merete poulsen sagene, oslo Jeg har ingen tro på at Coop er riktig beslutningstaker i byggesaker og stedsutvikling. Myndighetene må forstå at beslutninger må tuftes på mere enn økonomi.
Hans Petter Kleven Strømbråtenveien 23 1555 Son
Anette Kleven Tømmeråsen 8 1555 Son
Esben Eyde Løvsangervn. 13, 1555 Son
Ivar Nygaard Ammerudhellinga 39 0959 Oslo
Ingun Kjøstolfsen Tølløsevn. 6, 1430 Ås
Tom Gustavsen Moss
Espen Møkkelgjerd Orelia 23, 1555 SON Nå må noen ta i bruk vettet! Det er en ting å gjøre - IKKE HANDLE I COOP FORRETNINGER. Vi, beboere i Vestby, har stemt inn representanter til kommunestyret. At dem, vi stemte inn, var så hodeløse at dem råkjørte inn COOP-saken ante vi selvfølgelig ikke. Vi hadde jo tiltro til dem. Men det går an å ta rev i seilene. Det må jo jammen være ille, det som planlegges/utføres for tiden, når seriøse beboere i kommunen ser seg nødt til å sette opp forslag om å lage en kopi av Son fordi orginalen er i ferd med å bli totalt ødelagt.
Kari Stensaas Orelia 23, 1555 SON Det er lov å tenke. Selv for foretak som COOP og politikere i Vestby.
Anne Murstad 0750 Oslo
Elisabeth Eyde Son
Truls Klæboe Gamle son Har jeg forstått det rett hvis det har seg slik at Son tidligere hadde to matforretninger, Kiwi og Joker? Og at Joker senere ikke klarte seg, og Son da kun hadde én matforretning, Kiwi? Og at politikerne nå plutselig åpner for to nye, store matforretninger i tillegg til denne? Hvor i all verden er behovet for disse da? Har Son plutselig i løpet av kort tid hatt en så enorm befolkningsvekst? Ja, det kommer stadig nye innbyggere i Son, mange, men nok til å skape et behov for TO NYE BUTIKKER? Matforretning på sletta og matforretning på brygga, det må da være mer enn nok!? Da blir jo også alle fornøyd (med unntak av COOP selvfølgelig, men hvem bryr seg). Kanskje politikerne som tok denne forferdelige avgjørelsen, som kun hadde med penger å gjøre, kan stille til gjenvalg ved neste valg!? La oss i hvertfall være enige om én ting kjære soninger; støtt for f**n ikke butikken COOP med ei krone!
Christian Klemetsen Bærum| Hvorfor må coop absolutt bygge i soon? Det virker som om lokalbefolkningen klarer seg med den butikken som er der!Dere ødelegger et sted jeg har blitt veldig glad i! Coop, DRA TIL h***ete med dere!
Svein Wollebæk 1550 Hølen
Morgan Thorsen
kristian nordby ski
Monrad Melby OSLO holmlia ikke noe pent å se enn så stor masiv byggverk i strand sonen nesten også.Bedre å kjære den stilen som er naturlig i området, med hvite tre hus.
Geir Holid Moss
JohnA. Ødbehr lokesvei 14 Jeg er medlem av Vestby Høyres kommunestyre gruppe. Vi ble ført baklyset av 1. fax der det ble sagt at dette skulle bli et maritimt miljø."eks.bryggene i Bergen". På gruppemøte i partiet var Prosjekt leder Roland og innformerte. Ha truet med store søksmål viss vi ikke godkjente prosjekte.
Elisabth Svanberg lokesvei 14
Ruth Helene Johansen Vestby
Betty Haugen Oslo + Kålås, Son
Beate heilemann Oslo
Nina Ystehede Ås
Lise og Stein Brath 1555 Son Coop bør lytte til folk i nærmiljøet, de vil jo ha oss som kunder.
Einar Eckholdt Almeveien 7, 1555 Son
Christian Wehn Stubben 10 A, Moss
Anne Mette Dalby Jeløy, Moss
Erling Strøm Oslo
Marius Braaen Nordbyhagen 91, 1540 vestby
Cindy Johnsrud Braaen Nordbyhagen 91, 1540 vestby
Christoffer Johnsrud Braaen Nordbyhagen 91, 1540 vestby
Trine Aars Grønbech Granlia 7, 1555 Son
Sverre Ording Fjell ”Dette bygget må stoppes!”
Laila Fjeld ”Dette bygget må stoppes!”
henning svendsen gamlehovsetervei 18 0768 oslo son er en perle med ett miljø som må værnes.
håkon thomassen kjenn
Geir Hovland 1523 Moss Det ødelegger en perle ved Oslofjorden i mitt distrikt, som jeg gjerne besøker med båt om sommeren.
Beate Apall-Olsen bettumveien 6, 3178 Våle
Ruth Borch Gudim Sjernemyrvn 32, 0673 Oslo Bevar Soon. Jeg vil ikke handle hos COOP når jeg besøker mine barnebarn og oldebarn i Soon. Lær av tidligere arkitektoniske blundere som har ødelagt mangt et lite samfunn!
Kaj Peter Boland Høvik
Thomas Vold Bølerlia 40 Oslo Det er ingen skam å snu - i tide! Framtiden vil dømme samtiden
Helge Reitan det er en skam at coop har gått fra lovnadene om maritimt preg. "skandale"
Åse MayReitan det er en skam at coop har gått fra lovnadene om maritimt preg. "skandale"
Jarle Torsnes kjellervn. 1555 Son Jarle Torsnes
Gry Knutsen 3937 Porsgrunn
Kasper Breistein Son
Helene Breistein Son
Trine Sandbraaten Oslo
Truong Hoang oslo la idylliske son være i fred, det er en av de siste perlene vi har i oslofjorden. ikke utsett lokalmiljøet for et overgrep!
Caroline Jacobsen Lindeveien 15, 1555 Son
Line Skøien 1550 Hølen
Christel Kroken Ebbestad Åndalsnes
Tron Inglar Brolandsvn. 12 B, Oslo
Simen Lofterød OSLO
Jan-Thore Svendsen 1555 Son
Bengt Wennerhag Storgt. 7 1555 Son
Kjell Erik Aune 1555 Son
kirsti vold bringebærlia, son
Lone Haldorsen Son Jeg stiller meg uforstående til de politikerne som har tatt denne avgjørelsen i første omgang.
Deretter stiller jeg meg undrende til Coop økonomiske politikk. Jeg tror Coop ville ha trekt fler mennesker til Son ved å bygge en flott ny del av sentrum, som til-og-med kanskje ville ha fått en pris for fin utførelse og god tilpassing til nærmiljøet i Son. Coop er jo tross allt avhengig av at folk vil bo i Son og handle i butikken deres. Vi mennesker ønsker å tilbringe tid på de stedene som tiltaler oss. Og hva da men alle turistene som kanskje uteblir. Å bygge et slikt prosjekt som Coop nå har tenkt å gjøre vil jo frastøte seg folk. Det må jo være bedre å bygge noe som alle vinner på.
Magnar Andersen Abborveien 71. 1528
Bjørn Olav Eriksen Torsvei 1, Vestby
Roger Gustavsen Moss
Solveig Gustavsen Moss
Truls Husand Son
Thea Husand Son
Sjur Husand Son
Mona Duaas Hølen
Per Otto Engen Vestby
Tommy Sørbø Hammerstadgt.36, Oslo
Helene Oma Askveien 9, Son
Marthe Aamodt Vargveien 14, Ulvøya ikke ødelegg flotte son. Er i fra Vestby selv, og dette er jo bare helt horribelt.
Anne Marit Engen Vestby
Eli Hegna Ekebergvn. 52 B 1181 Oslo
Åshild Nyvoll Skifervg. 12, 1555 Son
Lars Opsahl Skiferveien 12
Sissel Wettre Damåsveien 16, 1555 Son JA!
terje pettersen moss
Henriette Hånes Oslo
jorn.hollokken@jbv.no Stubbeløkkvn.109,1538 Moss Jørn Holløkken
Sveinung Statle Gamle Sonsvei 20 1555 Son
Inger Dorthea Nygård Jessheim
Elin Tyse Oslo
Egil Lekang 1555 Son
Bjørn Andersen Brevikveien 115, 1555 Son
Lene Ørnhoft Oslo
Jan S.Hansen Brevikalleen Son
Maud Mostue son
Zebban Hedlund Son/linkøping Coop Suger
Mette Mostue Ål
Sverre Leslie Mostue Ål
Sanna Hedelund Son
Hans Julius
A.M. Hilden Maristien 1, 1415 Oppegård
J. Leira Maristien 1, 1415 Oppegård
Monica
Monica von der Fehr
Rune Lønne Norittveien 24
sverre sandbraaten strandgt.17. 1555 son voldtekt av en "småby"utføres av et pampevelde uten noen lokal tilknytning til stedet!!
Vegard Guttormsen Granlia 12 - 1555 Son Hva med litt kreativitet og dialog? Det virker som denne saken er et eksempel på ekstrem maktarroganse, dels fra enkelte lokale politikere og dels fra Coops side. Her har de få, maktglade blitt enige på bakrommet. Ikke ulikt med flere sentrale vedtak i Vestby Kommunestyre de senere årene. Hvorfor ikke bygge i en stil som er forenlig med Sons maritime småbypreg? Av de alternativene som blir forelagt på dette nettstedet er det åpenbart at Coops alternativ bryter med enhver byggetradisjon i Son. Heldigvis har vi alternativer ved handling av dagligevarer, slik at jeg kan foreta simpel sivil ulydighet ved å ikke tilføre Coop en eneste matkrone. Enhver forretningsdrivende bør vel ta innover seg kritikken fra kunde- og markedsgrunnlaget - dessverre ser ikke dette ut til å gjelde den ekstremt arrogante organisasjonen Coop. Dessuten, bildet blir ikke bedre med politikere som er som strutsen. La oss håpe at fylkesmannen tar til vettet og hører på befolkingen.
Monica Fløgstad Granlia 12 - 1555 Son
Reier Guttormsen Lysaker Brygge 6 - 1366 Lysaker
Berit Guttormsen Lysaker Brygge 6 - 1366 Lysaker
Ingvald Nygård Brevikveien 56 1555 Son Hvis det blir utbygging som planlagt på Son Marina så fryser jeg på ryggen jeg bor rett opp for der. HUFF HUFF
Kristin Baardseth 1555 son
synøve lund kullebunnveien 1 son
AndreasDorr Son De ødlegger son!!!
Bjørg Bratli Oslo ( Hytte i Son !!) Bevar Son!!
Arne Bratli Oslo ( Hytte i Son !!) Bevar son som det er !!!
Ole J. Foss Oslo, Moss
Jørgen Foss Oslo Dere ødelegger verdens beste sommer- sted hilsen Pitbull-Terje!!!
Stine Foss Oslo SON i mitt hjerte!!!
Anne Bratli Oslo Redd SON!
Annbjørg Foss Moss SON!!! Slik det alltid har vært!!
John Foss Moss SON!
John Lundsbakken Randemsletta 4 Dersom COOP ikke besinner seg blir det slutt på all handel i COOP's forretninger.
Christoffer Johansen Skutebaugveien 19 Son Her tenkes det BARE på penger og ikke Son's flotte miljø. Høl i hue!
Bjørn Langli 1550 Hølen
Thorleif Lund soon
Jan O Gunnerud Grevlingstien 7, 1555 Son
Per S. Wiik Hollandveien 6, 1555 Son COOps arkitekt må være utdannet i Øst-Tyskland på 50 tallet, frosset ned og tint opp igjen for å tegne COOP bygget og hotellet i Kugrava. Hvem hos COOP fant på dette?
Magnus Mørk Labo Nordre 1555 Son
Alfredo De Barros Geitmyrsveien 40 0455 Oslo Jeg lurer bare på hvorfor informasjons-direktøren i Coop Bjørn Kløvstad mener de har så mange hensyn å ta vedr. Son Havn. Han sier at det er ca 35 leiligheter som er solgt og at det er mange som gleder seg til å flytte inn. Personlig har jeg blitt nedringt av Ring Eiendomsmegling som ønsker å selge meg en leilighet i dette prosjektet. Det har mange enheter som de har lagt ut for salg (re- salg) på vegne av kortsiktige investorer, som absolutt ikke har kjøpt for å bo!!
Anne Lene Drillestad Bringebærlia 68, Son
Sander Brodahl Bringebærlia 68, Son
Maria Haugh Biskop Jens Nilssønsgt 19 B,Oslo
Eduard Andersen Brevikveien 104 1555 Son
Kristin Albrigtsen Pedersen Spurvevegen 10 2070Råholt
Inga Elise Torp Sandnes, tidl. Son Hva er galt med det estetisk og miljømessig bedre alternativet, COOP? Dere som er blant Norges beste på demokrati (samvirkestrukturen), distriktshensyn, økologisk profil og god service. Hvorfor går det prestisje i dette?
Anne Blanck Kjøvangen Nei til utbygging på denne måten
Klaus Okkenhaug Oslo Det er synd at man ikke kan bruke samme arkitektur som resten av Son
Jørn Lang-Ree Orrhaneveien 32, 155 SON Hvis dette overgrepet blir gjort virkelig, så er det et verdivalg av de kommunale myndigheter som vil stå som en solid bauta over tullingene i overskuelig framtid. Dette er akkurat så Harry som vi kan forvente av "toppene" i kommunen vår. Gleder meg til valget, hvis jeg bor her..
Frank Henriksen Skoleveien 16
Sol Cornelia Kolstad Ølandet
Merethe Fledstad Lier
Vegar Skogvoll Kjøpsvik i Nordland Innbyggerne, gjennom aktiv bestemming av deres politiske representanter, må være de som bestemmer over det rom de selv skal leve i. Markedsinteressers formening om innbyggernes holdning er av ingen interesse. Kan førstnevnte operere fritt uten å ta hensyn til menneskene som berøres av deres handlinger, er det lovene som må forandres. De rettigheter slike interesser har må være underkastet retningslinjer, i dette tilfellet retningslinjer som regulerer og tillegger innbyggerne retten til å bestemme over hva som er pent og ønskelig. Oppføring av ting som stygge reklameplakater og gyselige og upassende betongklosser, og gjenstenging av friarealer har lenge ligget som en selvfølgelighet utenfor innbyggernes kontroll. Vi må forstå at våre skjønne omgivelser er et truet gode i bylivet, et som angår innbyggerne og bør kontrolleres av dem. Markedskreftene bør her bare brukes som middel til ytterligere forskjønning, og ikke som et plumpt mål som etterlater ruiner av alle andre verdier enn kronen.
Henrik Oslo Jeg synes det er forferdelig at store kjeder som COOP skal ødelegge idylliske steder som Son. Jeg finner det rart at COOP ikke stopper utbyggingen av senter osv. når de vet at de har lokalbefolkningen mot seg!!!!
Pål Oslo Først parkeringen, så Coop,hva blir det neste ??????
Geir Holst Son Det er lang tids manglende politisk bevissthet som har ledet frem til Coop´s prosjekt i Son. Tar jeg ikke feil, er Coop allerede både betenkt og angrende i forhold til sitt engasjement i Son. Hvis jeg må velge mellom Coop´s prosjekt, og det "legoland" som er avbildet som ide´ til løsning, - vil jeg helt klart foretrekke coop´s prosjekt. Et "legoland" er uansett fattig skade begrensning som et alternativ til aktiv tettstedsutvikling som har vist seg å være i overkant utfordrende for våre folkevalgte gjennom 20-30 år. Det verste med denne utbyggingen er faktisk høy utnyttelsesgrad og ikke utformingen av eller eierskapet til prosjektet. "Legoland" er et sted for turister og ikke serlig egnet som bopel eller oppvekst miljø. Son mangler åpne arealer der konserter kan avholdes, tivoli settes opp, båter kan stå i opplag, bobiler kan stanse etc. etc... og vi trenger en brann stasjon et sted.. og hvorfor må vi absolutt jobbe for en monopol situasjon i havna i son, er det ikke plass til en båtforening der ?? Våre politikere utøver et godt håndtverk når de iverksetter investeringer i skole og kommunale velferdstilbud, det beklagelige er at de ikke kunne finne alternativer til salget av denne tomta som finansieringskilde. Å selge høna som la gull eggene "E-verket vårt" bidro ikke possitivt til de langsiktige finnansene til kommunen vår. I lys av denne kommunens endeløse rekke med tvilsomme og nødtvungene strategiske besluttninger er det lett å bli tillhenger av større kommuner og mindre demokrati lokalt. Det er en sorg for demokratiet som sådan, for det er ingen tvil, og denne aksjonen vitner om at lokale politiske saker virker utdannende og styrkende på demokratiet vårt. Og som de fleste sikkert har observert er demokrater i ferd med å bli en "rødlistet art" i et globalt perspektiv, på stadig vikende front for tom oppblåst komersialisme, som hverken gir brød eller verdighet til folk flest. Hovedproblemet vårt er denne komersialismen som eter seg inn i nærmiljøene våre over alt, Coop vil forhåpentligvis ikke velge å styrke denne trenden. Denne gangen var det kommunen som var grunn eier og som "bare måtte tjene litt penger" en annen gang er det en annen grunn eier som bare er litt for blakk. Et mer rimelig skatte øre til kommunen og en sentral politikk som ikke har som hovedmål å tvinge små komuner til å selge alt de rår over slik at de siden fremstår som handlingslammede "Getto råd" hade vært det som skulle til for å unngå disse situasjonene. I min definisjon av lønnsomhetsbegrepet hadde det vært mer lønnsomt å utvikle gode kommuner, men dette innholdet i lønnsomhets begrepet er det meget stid om. Geir Holst.
netta lund bala klava 23 dette er uhørt kom dere ned av den høye hest (coop) og gjør det beste ut av det til soons fordel
Willy Sunde Store Brevik v. 64, Son Anbefaler til felles boikott/utmelding av Coop!
Willy Sunde
Anne Frilseth Gneisveien 40, 1555 Son Politikerne må tenke seg om -og tenke over hva slags sted de vil ha. Son kan uten COOP forbli en perle med et tilskudd av nye vakre hus og spennende småbutikker på Son Havn Nord, mens det med COOP vil bli nok et ødelagt småsted som vi har altfor mange eksempler på.
Morten Finstad Blåmeisveien, Son Ikke ødelegg Soon!!
berntsen Brevikmyra 14
Åse May og Helge Reitan Glimmerveien 97, 1555 Son "brøyte seg rydning", "gå over andres lik", "bare jeg får, kan det vær det samme med andre". Kan sikkert finne andre superlativer som passer på coop. Når det gjelder kommunen er det vanskelig å finne annet å si enn at de ikke har tatt noe hensyn til Sons egenart. Dett gjelder både mht coop og parkeringsautomatene.
Ragnhild E. Bugge Brevikveien 100, Son
Kjell Ranang Son Kortsiktig tenkning fra både Coop og Vestby kommune!! Hvorfor kan man ikke tenke slik andre småsteder langs Norges kyst gjør: Ta vare på særpreg og atmosfære ved å bygge i den stil som preger stedet fra før. Slik vil trivsel øke både for fastboende,turister og våre etterkommere. Er også redd Coop i dette tilfelle risikerer en langsiktig boikottaksjon dersom de ikke snur i denne saken og i stedet bygger på Sletta. Det vil de garantert tjene på!
Vigdis Vangsnes Son Er det ikke nok at dere var med på utraderingen av Det Norske Møbelsenter.Skal dere og ødelegge vår lille "sørlandsperle"? Skam dere.
Bjarne Benjaminsen Oslo Vandaler, kremmere og fariseere! Vårt hjem er vårt tempel!
Hans Laaby Einerveien 13, 1555 Son
Bjørn Øyvind Haugen Kongeveien 9 , Hølen
Roy Tore Svartholt Laksa Gård, Son
Wenche Andreassen Sonsvn.7b Vestby er en foregangskommune mot bygging i strandsonen,hvorfor gjelder ikke dette i Son havn nord?
Hans Ellefsen ASKER
Kjersti Helsing Skottland
terje korsfur Kantåsen 13 1536 Moss
celine ellefsen budapest
Tom Repål O.A.Haugesvei 8, 1621 Gressvik
Knut Harald Åsdam Son en virkelig dårlig utviklingsplan
Morten Jørgensen Sortland "....SOON, en klynge hus, tøffende båter og måkeskrik,....et hvilested for trette sjeler, hvor vår herre i sitt skaperverk har vært ekstra raus..."(Fritt etter Rolf Jørgensen). Stans COOP! M Jørgensen
Åse Ellefsen ASKER
arve helland Løkkeveien 1555 Son
Hans-Olav Lund Raadyrveien 52
Joachim Botnen Markveien 60, 0550 Oslo
John Lundsbakken 1540 Vestby
May-Britt Michelsen Oslo
gry wenche nilsson Vestv 57, 3292 Stavern Støtt oss i FOLKEAKSJONEN FOR BEVARING AV BATTERISTRANDA! Se nettsiden http://www.batteristranda.net/ Treschow Fritzøe og Petter Stordalen: Planlegger "SPA"hotell utformet som fengsel med luftegård bygd oppå selve bystranda i LARVIK!!!
ragnar kristensen yttersø gård, larvik
Eirik Son For et latterlig innlegg du skrev Lars Erik Eriksen. Om Ola har hatt monopol eller ikke har ingenting å si, prisene hos kjeden Kiwi styres sentralt uansett. Nei, konkurranse trenger vi ikke, hvertfall ikke på bekostning av havna...!
Bjørn Melleby Stavern Som medlem av Forbrukersamvirket protesterer jeg mot denne heslige nebygging av Sons vakre sjøfront - jeg melder meg ut av Coop- kjedens medlemsarkiv NÅ - dette er grov overkjøring av det lokale demokrati og tjener kun kapitalinteressene - slikt vil jeg ikke være med på! b.Mellby
Lisbeth Eriksen Fjellv. 5, Son Nærmiljøet ødelegges både p.g.a. den ekstreme utbyggingen og all trafikk som kommer til å kvele Son.
Dyveke Bast Fortidsminneforeningen, Vestfold avd
A. K. Hafstad Bærum
Grethe Hafstad Oslo
Erik Falchenberg Søndre Skrenten 3 e , 1410 Kolbotn
Siri Hov Eggen Son
anette olafsen svanevn. son
Heidi Tønsberg Kleiva 10 , Son
Truls Erik Dahl Sjøveien 8 1555 SON SKREKK OG GRU!!! BLOKKENES OG EURPARKS INNTOGSMASJ..SKREKK OG GRU!!
Knut Owen Ladeveien 1
Elisabeth Braaten Ladeveien 1
Jørgen Hafstad 0777 Oslo
Hilde Bech Brevikmyra
Joakim S. Torkildsen Oslo Det er synd bedrifter, som med økonomiske hovedmål, får ta så stor del i utbygging av norsk landskap.
öivind blanch-larsen Kallhäll Sverige Förstör inte Son med en massa moderna byggnader.
Beate Christin Gran New York, USA
Rob E. Buchen New York, USA
ann-kristin mosielle asmus-thorvaldsen markvn.2 0554 oslo
ann-kristin mosielle asmus-thorvaldsen markvn.2 0554 oslo
rune rimol hvitfelds . vika oslo
eli holst nordstand oslo
Sigurbjørg Kristjansdottir Son
Torill Andersen Brevikveien 115, Son Les komentaren fra Hans Mørk, Saltbodåsen. Helt enig!!
Lars Olsen 1529 Moss
Jørn Olsen 1642 Saltnes
Jon Espen Hjelkrem Rygge Bygg heller en pub på Ekholt
Lars Erik Eriksen Son At noen heier på OLA i denne debatten er usmakelig. Hans far og OLA med har hatt "momopol" på dagligvarer i Son siden 70-tallet. Men de har jo partiboka!! Når det gjelder COOP, så er undertegnede enig i at bygget er stygt og ødeleggende. Men en ny butikk og konkurranse trenger vi! Så det så!
Bjørg-Eli Rinnan og Villy Holt Andersen Tømmeråsen 13, 1555 Son
Richard Steinmann Mortensrudv.oslo/Fergeveien,son
Jon E. Sundby storgt 65 1555 Son Coop's planer er et resultat av Vestby kommunes negative fremferd mot Son.Stans Coop i båthavna nord, legg press på kommunen til å flytte/ gi Coop et akseptabelt annet handelssted der de ikke vandaliserer tettstedet. Gi dem Sletta. Uten tilbud får ingen snudd COOP. Vestby kommunes elendige administrasjon av saken er værre enn at Coop faktisk ble fanget i kommunenens hengemyr
Tom Løkken Møklegaard Skaugveien 7 1911Flateby Vi har hytte i nærområdet og dette bygget vil rasere son som en "sørlands idyll" Jeg kommer aldri til å handle her jeg vil bruke de butikkene som finnes utenom denne kolossen.Det andre alternativet er mer likt den opprinlige bebyggelse i området. Dette vil bli en mer helhetlig løsning i forhold til arkitektur og utseende.
Hilde E. Johansen 1555 Son
Geir Johansen 1555 Son
Julie E. Johansen 1555 Son
Thomas Andresen tønnesveien 1 det blir ser jo ikke ut... og jeg bryr meg vanlig vis ikke om slike ting. men dette passer ikke inn i son.
Lene Vibstad Hamar
Vibeke Aanerød Skiferveien 10, 1555 Son
TOR HORPESTAD KAMBO
Turid Arvidsson Storgt. 63, 1555 Son COOP/NKL skal i utgangspunktet være solidarisk men det vet de ikke betydningen av. De ødelegger alt der hvor de farer frem og nå må vi stoppe dette galskapet. Er ikke Petter Olsen villig til å betale for en rettssak ??
Johanne D. Hauge Furulia 4, 1555 Son
Lise Sandberg Rugdeveien, Son
Erik Engen Seljeveien 3 1555 Son Stans utbyggingen i Son Coop har tydeligvi ingen sans for estetikk.
Ta ansvar, gjør om arkitekturen slik at den passer inn i vårt lokalmiljø.
Vilde Tuv Sanddalsringen 218
Knut O. Knudsen 1540 Vestby Estetikk, kamerat Tom Anders, estetikk???
Trude Nonstad Walbom 1540 Vestby
Kjell A. Abrahamsen Granlia 1, 1555 Son DET ER FOR SÅ VIDT GREIT AT PARKERING BYGGES PÅ TAKET; FORUTSTNINGEN MÅ VÆRE AT TAKET SENKES TIL BAKKENIVÅ OG AT PARKERINGSPLASS ANLEGGES I PARK/NATURLIGNENDE TERRENG. BYGNINGSKROPPEN MÅ DERFOR BYGGES UNDER BAKKENIVÅ. I NORDSJØEN ER BYGGET FLERE DUSIN NEDDYKKEDE BETONGKONSTRUKSJONER, SÅ TEKNOLOGIEN ER TILSTEDE. BYGGET SYNES Å VÆRE UTEN VINDUER, SÅ DET ER KUN PRISEN FOR VANNTETT STØP SOM MÅTTE TALE IMOT. BOLIGDELEN SOM PROSJEKTERT ER OGSÅ HESLIG. DET BØR KUN TILLATES TREHUSBEBYGGELSE OG MAKSIMALT 2 1/2 ETASJE, F. EKS. I STIL LIGNENDE TYSKEBRYGGEN ELLER ANNEN MER UBERØRT BRYGGEBEBYGGELSE FRA NORSK KYSTMILJØ.
Anne Mari Abrahamsen Granlia 1, 1555 Son DET ER FOR SÅ VIDT GREIT AT PARKERING BYGGES PÅ TAKET; FORUTSTNINGEN MÅ VÆRE AT TAKET SENKES TIL BAKKENIVÅ OG AT PARKERINGSPLASS ANLEGGES I PARK/NATURLIGNENDE TERRENG. BYGNINGSKROPPEN MÅ DERFOR BYGGES UNDER BAKKENIVÅ. I NORDSJØEN ER BYGGET FLERE DUSIN NEDDYKKEDE BETONGKONSTRUKSJONER, SÅ TEKNOLOGIEN ER TILSTEDE. BYGGET SYNES Å VÆRE UTEN VINDUER, SÅ DET ER KUN PRISEN FOR VANNTETT STØP SOM MÅTTE TALE IMOT. BOLIGDELEN SOM PROSJEKTERT ER OGSÅ HESLIG. DET BØR KUN TILLATES TREHUSBEBYGGELSE OG MAKSIMALT 2 1/2 ETASJE, F. EKS. I STIL LIGNENDE PÅ BRYGGEBEBYGGELSE FRA NORSK KYSTMILJØ.
Signe Bolz Dueveien 34,1555 Son
Henrik Otgard Son
Tom Levin Årvoll, Oslo Massive bygg i dette formatet passer ikke inn i idylliske Son. Ser at det er et potensiale for næringsdrivende og kommune, men husk at Son fortsatt er en sommerby hvor aktiviteten er høyest. Skal man på død og liv bygge ut tomten, så gå for alternativet.Gaute Haukaas Tinn Austbygd
Levie Bendikke Strand Kirkegt. 39, 8650 Mosjøen
Daniel Tangen søly
Rolf Bækkedal Nittedal Det er trist å stadig registrere at utbyggere får fritt leide i rasering av lokalsamfundenes særpreg, med politikernes velsignelse.
kim massey. belgliveien 8, stans dette,, behold idyllen,, ikke la coop rasere denne plassen..
Gro Wollebæk Hovumveien 8, 1540 Vestby
Jarl Rise 1820 Spydeberg
Ingeborg Gabrielsen 1820 Spydeberg
Per Fridén Vadbakkveien 9, 1555 SON
Gerd Sorø Ommang C. Cantereria 9 03590 Altea, Spania
Beate Pedersen trondheims vn 271, h1213,oslo
Hans-Jørgen Rom Oslo
Daniel Hjertholm Oslo, Maridalsv. 64 c
Trond Randeberg Randaberg Stop raseringen av Norges kulturhistoriske småsteder. Et hvert sted er realisert og virkliggjort i generasjoner av menneskers drømmer,og det er et hvert samfunns ansvar å videreføre disse.


tom e, molvig apalveien 6, 0371 oslo
Siv Mesloe Son Endelig får vestbypolitikerne ødelagt Son en gang for alle. :-( Sørg for å velg Sonsvennelige kommunepolitikere ved neste valg.
Ingvild Elfstedt Klokkerstien 3, 1592 Våler i Ø Hva med å prøve og bevare all sjarmen et sted som Son har å by på?!
Karin Braaten 0663
J. Morten Hansen 2013 Skjetten
Rolf E. Olsen Labobakken 6 a-b 1555 SON Dette er for ille! Jeg får lyst til å flytte fra Son hver gang jeg går forbi dette djevelskapet av et bygg. Lyst til å flytte får jeg når jeg ser og hører våre lokalpolitikere også. Kanskje jeg skal bygge meg en "stedstilpasset" håndlaftet enebolig på Deliskog industrifelt? Omgivelsene ville bli som i Son og politikerene er de samme, men der er det hverken coopbutikk eller europark.
Sølvi Olsen Labobakken 6 a-b 1555 Son Det er med sjokk og vantro jeg ser det bygget som vokser frem på Son havn nord. At dette kan kalles stedstilpasset og på toppen av det hele sies å ha et maritimt preg, er det vel bare ansvarlige i Coop og Vestby kommune som kan se. Det som er like skremmende er at de lokale folkevalgte som burde forvalte innbyggerenes interesser, ikke evner å forutse konsekvensene av sine beslutninger. Det ser ikke ut som at de har forstått det i etterkant heller. Så dårlig håndtverk er oppsigelsesgrunn i det private næringsliv.
Merete Hellum Bosatt i Hammerfest, oppvokst i Soon
Ellen Stai Oslo
Hanne Singdahlsen Ingelbrecht Knudssønsgate,Oslo Son kommer ikke til å være som det alltid har vært, vi må regne med forandringer, men ærlig talt!
Ellen Singdahlsen Vibeveien 18, Son Skammelig at COOP overkjører folkeoponionen i Son! Skal dere kapre kunder må dere lytte til grasrota.
Alf Hansen Skudeneshavn Bomiljøet er noe man snart bare ser på bilder,og leser om i bøker
Einar Hoff Strømmen
Karoline Jakset Lovisenberggata 15J, 0456 Oslo
Olav Midttun Slalåmv. 58, 1350 Lommedalen
Unni Bliksvær kaldbakkslyngen 10, oslo
Norma Winther saltnes
Rita Snekkerhaugen Son
Gunhild Grimsbo Oslo
Anne-Sofie Rabe Bøe Eiksmarka, Bærum
Tone Jacobsen Son "Hallo!? .... HAALOOO!!?? Er det noen hjemme?" "Nei, ingen hjemme i Vestby rådhus!" ......
frits looman klostervn.1 frits looman
Magnus Riiser Son
Torkil Riiser Terneveien 11 SON STOPP!
Finn Aasheim Furuveien 27 0678 Oslo
Anne Vivi Skjerven Gamle Brevikvei 13 Skandalen må opp på riksplan!! Ingen ville komme noen vei med slike planer i f.eks. Røros eller Risør. Son fortjener samme vern. Stedet er noe så unorsk som en landsby med en helt unik karakter.
Tore Stai Gamle Brevikvei 13 , Son
Axel Stai Gamle Brevikvei 13, Son
Ingvild Stai Gamle Brevikvei 13 , Son
Kristin Hippe Rugdeveien 41 1555 Son
Fredrik Stai Gamle Brevik vei 13, Son
Lill Kleven Tyriveien 12, 1555 Son
Asbjørn Ystad Storgt. 30 - 1555 Son
Anne Margrethe Hess Klepperveien 9, 1555 Son
knut fougner oslo
Frank De Kinder Vardeveien 35, 1555 Son
Torhild De Kinder Vardeveien 35, 1555 Son
Randi Skjerven Oppegård Vi har to fine perler i Oslofjorden. Son er den fineste. Drøbak deretter. Hvor er langsiktigheten hos kommune, fylke og stat. Denne utbyggingen er en handling som er irreversibel. Det er en grov overtramp for folket som sogner til Son og som må leve med dette fremover, men det er også en overtramp når det gjelder bevaring av det unike kystmiljøet som vi har så få eksemplarer av. Dette er en uanstendig handling også overfor det norske folk.
Espen Opheim Vestby Hvordan i alle dager kan et kommunestyre gi tillatelse til å rasere en perle på denne måten? Enhver sunn fornuft burde tilsi at man tok hensyn til eksisterende byggekikk/arkitektur, men neida det virker som det gåes inn for å ødelegge mest mulig av den perlen området kunne ha blitt hvis man hadde tenkt på at dagens og fremtidige generasjoner skal leve med denne vandaliseringen..... Det står for meg helt klart at det kun nok en gang er pengene som rår.
Stine Lang-Ree Merkantilveien 23 A, Gjøvik
øystein hansen langerød s, 1550 hølen
Ketil Skjerven Oppegård og Son Hvorfor kan ikke Son og området mot Hølens elva beholdes som det er,evt. med en stilsikker oppgradering av det maritime miljø. Med utbyggingen blir det vel mange fastboende i sentrum noe som blir kaotisk i sommersesongen
Mairi McNeill Nyheim , 1540
Morten Vanem 1555 Son Det er aldri for sent å snu.... Politikkere/Coop, - ta til vettet!
Joakim Stai Henrik Gerners gate 6, leilighet 5
Colin Oswald Rælingen
Morten Strand Torp Gård, 1540 Vestby
kjetil røthe Blir ikke helt det samme å komme ned til Son hvis dette "monsterbygget blir reist" :O(
Unni Pedersen Terneveien 23, 1555 Son Jeg og mange med meg flyttet til Son nettopp pga Sons sjel, egenart og miljø. Vi har ikke lov til å sitte stille å se på at det ødelegges. TAKK for jobben dere gjør for oss alle!
frode krohg storgata 9, 1555 Son
Gry Bratseth Ospestien 43 1387 Asker
Anita Kjærnes Lerkeveien 9, 1555 Son Hvorfor dra på Harrytur til Svinesund når man kan dra på Harrytur til Coop i Son?? Dette skulle vel si det meste om hva jeg mener...
siv k bakke brevikveien 102
Elin Natås Ternevn. 23,1555 SON
Hanne H. Hansen Syrinveien 1, 1555 Son
Bodil Ekrem Son
Tore Knoll Son
Inger-Marie Hansen Feirebakken 22, 1555 SON Jeg gir full støtte til alle de punkter som aksjonen krever !
Marlene Haug Lindeveien Son er fint som det er...
Alexander Sjursæther Sandvedbøen 119, 4318 Sandnes
Nicolai Oslo syd Jeg synes Son er det vakreste tettstedet langs Oslofjorden. Det kryr av gamle erverdige bygninger her som skaper et helt spesielt miljø.Derfor ber jeg ubyggerne om å ta hensyn til Sons unike karakter. Son er en småby, ikke en storby og Son er en gammel by ikke en ny by! kan dere få det inn i knollen deres! Norske utbyggere har ødelagt nok av gamle, verdifulle tettesteder fra før og nå skal dere jaggumeg gå løs på Son også. Nå er jeg forbanna og drita lei norsk historieløshet! Det er ikke så vanskelig å bygge i tilpasset stil (ikke glasshus med samme fasong, men mer gammel stil f.eks byens fornyelses forslag. Hører ikke Coop på dette her er de som står for dette byggeprosjektet noen drittsekker. JA TIL SON!
Nicolai
Liv Aker Randemkroken 6, 1540 Vestby
Henrik Disen Sandakerveien 58B
Thea Bogen Feierbakken 2 1555 Son Ja, det ødelegger! Det er stygt og j**lig. Riv det!!
Erik Mollén Grøndahls vei 7e. 1362 Hosle For oss som har levet alle somre i Son (hytte på Brevik) er det en kulturell og arkitektonisk vodtekt som nå skjer - der Svensen hadde båtreparasjon og vi kjente lukta av tjæret tre osv. osv. Vil politikere og CooP at Son skal bli et nytt Tveita eller Grorud eller slikt? Fullstendig rasering av stilen i Son. Kunne vært gjort pent! Heilsen Erik Mollén
Marte Mollén Grøndahls vei 7e, 1362 Hosle Som hyttebeboer hele sommeren på Brevik har vi alltid elsket vakre, idylliske Son - eneste sørlandsidyll på riktig side av fjorden. Nå ser det ut til at Son skal bli Vestby kommunes melkeku, med betong-Coop som bryter med hele byggestilen i Son, hotell og blokkbebyggelse ved Marinaen osv. Hva blir det neste? STOPP OPP OG TENK LITT!
Sebastian Ueland gjølstadbakken, 1550 hølen det må ikke handles hos coop.
Arnstein Arneberg Fr Nansens v 9, 1366 Lysaker COOP I BRESJEN FOR NEDLEGGELSE AV SIVILISASJONEN Coop´s byggeplaner i Soon er et kulturelt overgrep, et svik mot det stadiet av sivilisasjon de fleste nordmenn mener vi befinner oss på. Når ble det forbrukersamvirkets politikk å knuse unike idyller for å øke overskuddet? Her voldtar man en enestående plass - og en grotesk fremtid åpner seg: De som skal bo i dette barbariske bygget, vil være de eneste i Soon som kan se ut av vinduene uten å se svineriet.
Camilla fjellvang Son Stans coop!!!!!!!!!!!!!
Jørn-Daniel Ellefsen Isdamvegen 3 Jeg liker ikke Coop. Det er så grønt. Løkskalle-bygg!!
bente edlund nordhenget 4, 1524 moss Bente Edlund
Thea Bogen Feierbakken 2, 1555 Son
Martine Bogen Feierbakken 2, 1555 Son
Bogen Feierbakken 2, 1555 Son
Carina Haavaldsen Halden/Son
wictoria isabel thune fredrikstad
vilde enge son coop er djevelen selv, dårlig reklame og drive med vandalisme spørr du meg!
Mari Til å med all ungdom i Son er i mot dette... Ødelgger hele Son... Ødelegger den korselige atmosfæren i Son... Det stakk inni meg når jeg så bildene... Hvorfor ødelegge son ??
Vadsø Erlend 1555 SON Det å ødelegge son med skyskrapere er ikke bare stygt, det er farlig! BAre tenk på 9/11. Hvis dette fortsetter kommer vi alle til å dø og det er det ingen som vil.
Merete Haug Hovlia 11, 3490 Klokkarstua COOP har et byggeprosjekt i Sætre i Hurum som vil være helt ødeleggende for tettstedet Sætre. Det blokkerer (naturligvis) utsikten mot sjøen i 4 etasjer, og har mange paraleller med Son- prosjektet. Jeg har hatt tro på COOPs miljøprofil, men nå er det på tide at COOP tar ansvar, ellers mister vi som er medlemmer og kunder tilliten, og velger andre dagligvarebutikker. Vi i Sætre nøler ikke et sekund med å sette i gang lignende aksjoner mot COOP som Son har innledet om det blir nødvendig, og vi har massiv støtte i befolkningen.
Kjetil Persdal Oslo Det kan ikke være sant at det skal bygges kjøpesenter og blokker i en tradisjonell trehusbebyggelse. Det er greit med byutvikling men den må harmonere med omgivelsene rundt. Det burde være selvfølge i 2006.
Svein Sørlie Basaltveien 47, 1357 Eiksmarka Et skremmende eksempel på hvordan man er villig til å ødelegge et tradisjonsrikt sted for kortsiktig profitmotiver.
Therese Thrane Damfaret 16 b, 0671 OSLO COOP ødelegger hele Soon. COOP ødelegger et helt tettsted. COOP ødelegger for alle som bor på Soon. COOP ødelegger Soon for all fremtid.
Gøran Hansen Tåsen, Oslo
Mattias Thronsen Bergen
Kevin Brubeck Unhammer Bergen
Maria Cesilie Hansen
Edmund Schilvold Carl Sibberns vei 7 a
Helge Solberg Ishusveien 24 COOP ødelegger Son sentrum....
Trond Skjerve Son
Ellen Fride Aaseth Tegnebyholtet Son er en østfoldsperle, hvor man skal kunne ferdes uten kjas og mas. Gatene er trange, og overbelastet som det er av trafikk. Stressfrie steder trengs. Med dette bygget vil byen lide overlast.
Jan Beylegaard Kragerø Det er vel i Son som i mange andre småbyer. De folkevalgte og utvalgsmedlemmer er redd for å si nei til kapitalen som ofte kommer utenfra, ispedd en dose korrupsjon og et innbitt ønske om å være betydningsfull. På tide folkeavstemming blir innført for at man ikke skal miste troen på demokratiet. Stå på og lykke til.
Anne Grete Venning Damåsvn. 1 1555 SON
Anne Cecilie Hoff Aronsen Son
Jan Aronsen Rådyrvn,Son Betongblokker er ikke ønskelig i et maritimt miljø!
Kristine Aronsen Rådyrveien, Son
Rolf Harald Solberg Isdamvn, Son Forkastelig, jeg lover boikott. Biffen hos Ola er god nok!
Kjell Egil Odegard Ravnåsv. 95, 1254 Oslo Jeg tok en rundtur etter å vært borte fra Vestby siden 1991. Fytterakker'n som det ser ut med COOP- prosjektet. Jeg bodde i Vestby i 15 år, og kan si med tyngde: Dette prosjektet er forferdelig!
Katharina Wollebæk Wankelsvei 35, 1539 Moss
Finn Wollebæk Wankelsvei 35, 1539 Moss
Mette Johnsrud Moss
Cathrine Halsør Løkkeveien 1B, 1555 Son Coop er uønsket i Son. Man må alltid tenke på stedstilpasning når nye bygg skal settes opp. Hva som kunne blitt en perle til glede for oss som bor her og for besøkende er nå ødelagt!! Det er bare en ting å si: Meld dere ut av Coop!
Andrea Molvig Trondheim COOP-prosjektet er latterlig. Hva skjer med Noreg som en kultur- bevarende nasjon?
Andreas Aubert Drammen
Unni E. Saeves Snippen 23h, 0566 OSLO
Elin Hansen Son/Skedsmo Ett vanvittig overgrep mot sjarmen. Paradoksalt og inkonsekvent mot kommunens behandling av hytteeiere.
cecilie grønli og arne aronsen engelsviken Vi skulle til noen venner i Son for å spise en god middag. Tok av fra E6 og kjørte sakte gjennom ærverdige Son. Her ser vi lave trehus som er hvitmalt og godt stellt. Nydelig atmosfære med butikker av de fleste slag. Vel gjennom og på vei ned til havnen så kommer det stilas til syne. Hva er dette? Og et bygg med grå vegger, glatte og uten vinduer. Vår fantasi strakk ikke til- hva er dette for noe?? Kan man virkelig plassere noe slikt i rolige harmoniske Son? Det er ikke slik vi utenbys fra kommer for å se.. Vi vil kjøre rundt i rolige omgivelser, spise mat på Oliven eller kaffe hos Gerd. Slik vil vi ha Son- derfor kommer vi hit. Betong klosser og glatte bygg uten sjel hører ikke hjemme her. Hvem har godkjent dette? Har ikke disse personenen hørt om arkitektur eller estetikk? Vel - vi er ikke ingeniører eller arkitekter men en helt vanlig nordmann med sans for harmoni. Lov oss at dere i Son aldri kommer til å bruke det som dukker opp i disse bygningene. Dette ødelegger kvalitets stempelet vi ser dere har.. Stå på i vidre kamp mot dette og vi håper dere blir hørt. Selv om det ser stygt ut for øyeblikket.
Lasse Lufsestad Son Coop er uuuuukult ass. og j**li uuuuuuumetal, hvis du skjønner. Jeg er glad i explorere, men ikke cooooop. ikke bare stå der og kop, stans coop. HAHAHAHA! jeg er morsom... eller hva?
Morten Bogen Feierbakken 2 1555 Son
Johanne Dønnestad Hauge Furulia 4, 1555 Son
Linn Ising Drøbak
Jorun Solberg Oslo / Son
hanne morud son
Roy Larsen Isdamveien 13 1555 son
Merethe Jensen Isdamveien 13, 1555 son
aleksander son STOPP COOP!!!!!!!!!!!!!
Geir Isaksen Oslo, Son
julie baumann larsen brevikvn 113 . son
Marte Finstad-Bye Son
Anita svendsen
Bjørn Christian Bøe DEØR!!! Er helt UTROLIG at man kan bygge noe så STYGGT i HAVNEOMRÅDET i SON....! HELT UTROLIG!
Olav Eggesbø
Målfrid Kvåle Vestby/Budapest
Annelise Morud oslo- son
Tom Morud oslo- son
Lise Michelsen oslo- son
oddny Rustbergaard Gol
Arve Rustbergaard Gol
Ingeborg Bækken Oslo
Arne Engen Oslo
Didrik Svensen Oslo
marianne nyquist storholmen 1555 son
Lars Bertil Johansen Oslo
Stein Knatterød Oslo
Elin Fjelldal Deør Uhørt, faktisk! Ville ikke hatt en coop i Son selv om det ville bety gratis iskrem!
Igor Meyer Lerkevn 10, 1555 Son (fom 1. juli 06)
Heidi Hansen Ja, COOP ødeleger nærmiljøet vårt. Son er et liten og koselig sommer by, som vi ikke vil skal bli ødelagt av store bygninger og private hus. Det er et hytteliv for det meste og ikke ødelegg en slik koselig liten by.
Per Gresslund Drammen er et fint sted. de vil ha coop(og rema1000)
jannicken Lampe Oslo
heidi almås labobakken 8 det ser helt forferdelig ut fra sjøsiden. dessuten trenger vi flere parkeringsplasser til gjester som besøker son og den maritime deilige atmosfæren som er her.
Elisabeth Øverland Brevikmyra 9, 1555 Son
Hans Frisvold SKI Dette ødelegger ikke bare son som et nærmiljø, men er en skam for både lokae og sentrale politikkere som velger å forsøpple en kyst perle som Son med denne skammens mur!
Knut Aker Randemkroken 6, 1540 Vestby Stygt. Hører ikke hjemme i Son.
Odd Sønsterud Kullebundvn.19.1555son Sett opp småhus.Med sjøboder,da får dere miljø, Jeg skulle på hytta her i pinsen og trodde jeg passerte berlinmuren.Trodde de hadde revet den!
Anita Kjærnes Lerkeveien, 1555 Son Hva kan man si til dette? Bortsett fra at her er det noe som stinker!! Prosjektet er stoppet inntil videre...Går det an å gjøre ting mer uprofft?? *himle*
Thomas Drevon
Sigurd Holmboe Almeveien 2
Vebjørn Bringsjord Birger Oliversvei 26 c,1176 Oslo Vis hensyn........Bruk hue..........
Stian solbakk terneveien17 soon
Lill Kleven 1555 Son
Nina Cathrine Moe Tåsåsen Son
Asle Isaksen Ishusveien 2, 1555 Son Det er trist at kommunen godkjenner byggeplaner som i den grad strider mot og ødelegger et steds egenart, spesielt når det ble utarbeidet alternativer som er i tråd med Sons øvrige bebyggelse.
Rachel Rachel Nice site! http://rkzaujqa.com/oxpe/sfih.html | http://wdwwbwhi.com/ewar/ikky.html
Henrik Torgersen Ryghs vei 6A, 0786 Oslo
Rolf Kjønnerud Drammen Soon sentrum er allerede nok utbygget med tett biltrafikk. Nye handlesentere må legges utenfor sentrum. Ny bebyggelse i son må tilpasses stedets egenart. Viktig med åpne arealer mot vannet. Blokker passer overhodet ikke i Soon.
andreas Jutulveien 20C
torunn kjønnerud drammen
Tore Lorentzen Lyngstien 1, 1528 Moss Det er galskap å ødelegge Son på denne måten! Det ser jo helt forferdelig ut. Dette kunne dere ha bygget ett helt annet sted enn midt i trebebyggelsen i Son!
Margrete L. Johansen Oslo
Mads Johansen Oslo
Helle Johansen Oslo
Gitte J. Martinsen Son Helt vanvittig bygging! Trenger ikke coop i Son, vi har Kiwi og er fornøyd med den vi har...
Robert Martinsen Bringebærlia 51, 1555 SON
Paul Johnsrud Bakkerudveien 6 b 1163 Oslo Hele prosjektet bør stoppes og bygget revet for så å starte med noe mer miljø venlig.
Stian Gulbrandsen Oslo
Ivar Sturla Hjorthol Eidem Son Når amatører må ta beslutninger er det avmakten som rår. Son hadde etter all sansynlighet tjent på å bli innlemmet i Moss kommune..
Per Bjurstedt Storgt. 43, 1555 Son
Line Thorvaldsen Stjerneveien 2b Vestby Coop suger!
atle hauge Brånen 21, 1550 Hølen Det er COOP som må ta hovedskylda for at det er blitt så stygt. Reguleringsplaner er bare rammestyring, og det er vanskelig å gjøre dem så detaljerte at de kan hindre utbyggere som mangler estetisk sans. Har ikke COOP rygg til å bære en riving og ombygging? Jeg er redd butikken går dukken uansett hvis de ikke gjenoppretter ryktet sitt i Son.
Harald Oslo Dette er ren parodi! Hva i all verden har Coop og tjene på dette? Ödelegge lokalmiljöer kan da neppe väre grunnlag for fremtidig virksomhet. Son virker å väre preget av korrupte politikere, her har det värt betalt store summer under bordet til de riktige personene i kommunen.
rigin3149@stans-coop.no rigin3149@stans-coop.no primarily Content-Type: multipart/alternative; boundary=a7a6fdb2d3e55ba0340650ab5ee0e890 X-Mailer: Forte Agent 1.92/32.572 Subject: bacon bcc: donnell.harding@cybertrails.com bcc: crenne@mytrilink.com bcc: bonroo2002@aponline.com bcc: papasan2002@ipca.com bcc: hazguy@trdlnk.com bcc: madraearth@comcast.net bcc: lynchjiynchj@aol.com bcc: dennesha_j3@macleanpower.com bcc: khaleelah@yahoo.com --a7a6fdb2d3e55ba0340650ab5ee0e890 Content-Transfer-Encoding: 7bit Content-Type: text/plain ierra evada. eruel, cured at least --a7a6fdb2d3e55ba0340650ab5ee0e890 Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/plain ierra evada. eruel, cured at least --a7a6fdb2d3e55ba0340650ab5ee0e890-- .
flame1479@stans-coop.no is Content-Type: multipart/alternative; boundary=36c61dce50e6b25636f52348dde30166 X-Mailer: Open WebMail 1.41 Subject: their recommendation that to: kcandcd@millervaneton.com to: michelle1174@yahoo.com to: bhargava_pranay@yahoo.com to: bjolevic4@yahoo.com to: cperman8234@telconet.net to: wittebret@cox.net to: linden_boom@yahoo.co.uk to: iynchjiynchj@aol.com to: bechtold@sbcglobal.net This is a multi-part message in MIME format. --36c61dce50e6b25636f52348dde30166 Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain hanging over burning wood chips in a smokehouse, and a hickory smoked ham must have been smoked over hickory. njecting smoke flavor is not legal grounds for claiming the ham was smoked . ams can only be labeled honey cured if honey was at least 50 of the sweetener used and has --36c61dce50e6b25636f52348dde30166-- . flame1479@stans-coop.no
Kristin Hippe Rugdeveien 41 1555 Son
Turid Lysiak Orrhaneveien 11, Son Ja, i høyeste grad.
unni E. Saeves Snippen 23H Ikke la COOP få herje som de vil.
Terese Hallén 0259 Oslo
Espen Halnes Oslo
Roar Lågbu 1555 Son
Per Bjurstedt Storgt. 43, 1555 Son
Benne Bugge Ishusveien 7, Son
Martin Schmidt Schillestr. 18, Halle, Tyskland Jeg som forfatter av en tysk reisehåndbok om Norge kan ikke godta disse fruktelige planene!!
Sally C.Burman Einerveien 2, 1555 SON Ingen tvil om at COOP ødelegger sjarmen til Son sentrum!
Tone Holta Eckholdt konows gate 8, 0192 oslo
Theodor Henriksen Strandpromenaden 45 a Det er rett og slett horribelt! Jeg er bare 16 år, men at noen kan i det hele tatt denke en slik take er for meg helt (helt!) uforståelig! De skulle rett og slett skamme seg!
Lill Kleven Tyriveien 12, 1555 Son
Marianne Skaret Fetsund
malin Marenstien 4 Det her er virkelig et bygg som ødelegger hele Son! Hvis Butikken blir ferdigbygd, så skal jeg aldri ta et skritt inn! Ingen liker dette bygget, så hvorfor blir det bygd! Det er jo helt meningsløst og bygge et bygg når ingen vil ha det der. I Son Passer det med lave hus, ikke med gigantiske butikker. I tillegg så mister mange hus utsikten til havna, og må se på et stort coop bygg. Bare stans byggingen, dumme coop-byggere! Det er beboerne i Son som burde få bestemme dette!
Angelica Andersen Oslo Kjære Soninger! Dere innbilder dere at Son er en liten jomfrulig perle som ennu inte har blitt berørt av stygg bebyggelse uten fra. men dette er en prosess som har foregått sakte, men sikkert over lengre tid! Son er allerede ødelagt! Bare se på Brevik. Her snakker vi ikke om koselige, små idylliske havne perler. Nei, snarere et helt vanelig stygt boligfelt som det allerede fins så mange av her i Norge. Men det er synd også denne lille stoltheten (sentrum) dere har igjen også blir invadert av horrible høyhus! Og det er rørende og se at dette samler lokalbefolkningen så mye!
Mats sonjasvei 15 vestby knusende og ødeleggende for son dette her! son vil miste all sin sjarm pgaF....ings coop!
Simen Owesen-Lein Å jasså ja. COOP. HAH! Jeg vet nøyaktig hva som ligger bak detta: det er en konspirasjon for å intressere alle aksjeeiere i Norge til å investere i konseptet og når de minst venter de kommer Kjell Magne og kjører firmaet i bakken og tar inn alle pengene, og så blåser han hue av alle som ikke er enig i at gud er tøff. Hvis du tror du kan gjøre dette i mitt nabolag tar du grundig feil! Jeg er på vakt Kjell Magne! Jeg er på vakt!
Bettina Lewe
Gjermund Helgesen Kolåsveien 10, 1555 Son Dette syke forslaget på å ødelegge Son skulle aldri hatt funnet sted. For meg personlig ødelegger den utsikten min til havna totalt. Skulle tro det var et fengsel di setter opp. Ser bare høye stygge mur bygg. Trodde son var fredet fra slike bygg, jeg er dypt skuffet over hva coop driver med. De tenker tydeligvis ikke med samme hode som oss andre. Hvem kan gi tillatelse til slikt??? Jeg skulle ikke ønsket at han/hun var født!!!! Skam dere!!!
Robert gabrielsen son